Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis souboru ke stažení

Rozpis krajských soutěží 2005/2006

Rozpis krajských soutěží družstev je konečně na světě. Naleznete jej v příloze, zatímco zde si můžete přečíst doplňující informace určené především kapitánům družstev a předsedům oddílů. V rubrice Archív naleznete i inovovaný přehled variabilních symbolů v JmŠS.
A zde je dopis účastníkům soutěží:

Vážení šachoví přátelé,
třetí ročník soutěží družstev řízených Jihomoravským šachovým svazem nepřináší tolik změn jako v minulosti, přesto prosím věnujte pozornost následujícím informacím.

Vyhodnocení rozšíření KP II. na 3 skupiny.
Rozšíření KP II. na 3 skupiny se jednoznačně osvědčilo. Zlepšila se dopravní dostupnost, vyšší počet družstev má šanci zahrát si v silné soutěži se standardním počtem startujících a kvalitním řízením, snížil se vysoký počet sestupů z KP II. Ve skupině KP II./A bylo sice zaznamenáno poměrně hodně kontumací, ale jejich drtivá většina šla na vrub dvou oddílů s existenčními problémy. V žádném z okresních přeborů (snad s výjimkou okresní soutěže na Vyškovsku) nedošlo k vážnějším problémům z důvodu poklesu počtu družstev.

Postupy a sestupy.
Stejně jako loni postoupí v sezóně 2005/2006 do 2. ligy kromě vítěze i druhý v pořadí, protože stále patříme mezi čtyři kraje s nejvyšším počtem registrovaných členů. Totéž bude platit i pro sezónu 2006/2007. Pro stanovení počtu postupových míst v sezóně 2007/2008 bude určující počet řádně registrovaných členů k 15.3.2006. O počtu sestupujících z KP I. rozhodnou výsledky 2. ligy, nejpravděpodobnější počet sestupujících jsou 3 družstva. Z KP II. postoupí do KP I. vítězové skupin. Z každé skupiny KP II. sestoupí 2-3 družstva.

Nové hodnocení v soutěžích družstev.
Dlouhodobá nespokojenost s "domlouvanými" případně vůbec nehranými zápasy končícími výsledkem 4:4 při 8 remízách vedla po mnoha diskusích na minulých konferencích ŠSČR ke změně v hodnocení výsledků. Na schůzi VV ŠSČR dne 6.6.2005 bylo schváleno a od sezóny 2005/2006 zavedeno hodnocení 3 body za vítězství v zápase, 1 bod za remízu a 0 bodů za prohru. "Tříbodový systém", který dobře známe z krátkého intermezza v sezónách 1999/2000 a 2000/2001, byl doplněn změnou prvního pomocného kritéria. Po celkovém počtu zápasových bodů rozhoduje počet vyhraných partií, teprve pak následuje celkové skóre.

Řízení soutěží, partiový bulletin v KP I.
Kompletní zpravodaj umístěný na internetové stránce JmŠS v neděli po zápase mezi 19. a 20. hodinou a doplněný stručným komentářem se rychle stal vžitým standardem. Nedělní a pondělní návštěvnost stránky přesahující 100 přístupů se bude nepochybně dále zvyšovat. Výborně dopadla novinka v podobě vydávání sborníku partií v KP I. Všechna družstva dokázala bez problémů převést partie do Chessbase a většinou už o víkendu mezi jednotlivými koly byly partie družstvům k dispozici. O zavedení bulletinu v KP II. se neuvažuje, ale pokud by to bylo přáním družstev, JmŠS takový krok organizačně zajistí.

Zápočet KP I. na FIDE ELO.
Počet hráčů s FIDE ELO v družstvech KP I. se v minulé sezóně pohyboval od 1 do 12, celkem jich bylo 71, což činí průměr 5,9 na družstvo. Srovnáním s předchozí sezónou (46 hráčů, průměr 3,8 na družstvo) můžeme zhruba odhadnout vývoj pro další období. Po delších diskusích a prozkoumání situace v ostatních krajích (už letos se 2 krajské přebory na FIDE ELO počítaly) rozhodl VV JmŠS zavést zápočet na FRL v KP I. od sezóny 2005/2006. Pro oddíly to znamená zvýšení startovného o 500Kč, které JmŠS obratem odvede ŠSČR jako poplatek za zápočet.

Elektronické hodiny.
Od sezóny 2006/2007 budou ve všech skupinách 2. ligy povinně zavedeny elektronické hodiny. S tím úzce souvisí změna v počítání času na rozmyšlenou a mění se i nároky na rozhodčí. Rozpisem soutěží (přechodná ustanovení, čl.6.2.) jsou elektronické hodiny zavedeny do KP I. s ročním odstupem za 2. ligou, tj. od sezóny 2007/2008. K případnému pozdějšímu zavedení elektronických hodin i do KP II. (eventuálně i k termínu jejich zavedení do KP I.) se mohou vyjádřit delegáti Konference JmŠS v lednu 2006.
Přehled o elektronických hodinách dostupných na našem trhu lze nalézt na stránkách ŠSČR v oddíle Informace ŠSČR /Komise ŠSČR /Komise rozhodčích. Vzhledem k dostupnosti osvědčeného prodejce nejčastěji používaného typu elektronických hodin přímo v našem kraji v Prušánkách (výhoda operativního poradenství, servisu apod.), by JmŠS byl schopen zajistit koordinovaný nákup většího počtu hodin za ceny příznivější než u samostatných nákupů jednotlivými oddíly. Zájemci ozvěte se.

Zvýšení startovného pro nečleny ČSTV.
ČSTV je hlavním zdrojem financí pro šachové hnutí. Příspěvek z vlastních zdrojů ČSTV (letos je očekáván ve výši téměř 3,5mil Kč) financuje prakticky kompletně provoz šachového svazu i reprezentace. Služby ČSTV na krajských a regionálních pracovištích využívají všechny krajské i okresní šachové svazy. Jiné střechové organizace neposkytují šachovým svazům podporu žádnou. Zvyšování počtu samostatných šachových klubů, které nejsou členy žádné střechové organizace, přimělo VV JmŠS zvýšit přirážku ke startovnému pro nečleny ČSTV z 50% na 100%, jak je to obvyklé v ŠSČR i u jiných krajů. Šachové kluby, které nejsou členy žádné střešní organizace by měly zvážit svou registraci v ČSTV.

Rozhodování kvalifikovanými rozhodčími, změny v Pravidlech šachu.
Loňské takřka padesátičlenné školení rozhodčích III. třídy mělo výbornou atmosféru a i v letošním roce by mělo proběhnout na obdobné úrovni. Rozpis školení (1 den v první polovině září 2005) bude zveřejněn na internetových stránkách JmŠS v rubrice Kalendář nejpozději do 10.7.2005.
Určitě není daleko doba, kdy začne být striktněji vyžadována kvalifikace rozhodčích dle Statutu Komise rozhodčích. Krajské soutěže by pak mohli pískat jen rozhodčí 2. třídy. Všichni zájemci o práci rozhodčího i ti, kteří chtějí získat rutinu v univerzálně používaném losovacím programu Swiss-Manager, by neměli propásnout šanci zvýšit si svou kvalifikaci (2,5 dne v září 2005).
Dalším důvodem k účasti na školení rozhodčích jsou změny v Pravidlech šachu, které vstupují v platnost 1.7.2005. Schválený český překlad Pravidel naleznete na stránkách ŠSČR v rubrice Legislativa.

Delegáti mistrovských utkání.
Podezření na neregulérní průběh utkání se objevilo i v našich krajských soutěžích a informace o řešení případu naleznete na stránkách JmŠS v nejbližších dnech. V žádném případě není primárním úmyslem JmŠS někoho pranýřovat nebo trestat, ale vytvořit atmosféru, kde podobné jednání bude považováno za neetické, nedůstojné a kazící dobrou pověst šachového sportu. Letos nebylo vyslaných delegátů mnoho. Tam, kde se v minulosti objevily problémy, se však musejí na návštěvu delegáta připravit. Družstva také musejí počítat s tím, že vedoucí soutěže nebo předseda STK si může v KP I. i KP II. vyžádat zápisy partií a podrobnou zprávu o průběhu utkání, aby rozptýlil pochybnosti o jeho regulérním průběhu. Vedoucí soutěží rozhodně nebudou této možnosti zneužívat (na to nemají čas stejně jako hráči a kapitáni), ale pokud někdy k této mimořádné možnosti sáhnou, budou postupovat důsledně.

Přihlášky a platby.
Přihlášky se zasílají v obvyklém termínu nejpozději do 20. července 2005 příslušným vedoucím soutěží v předepsaném tvaru mailovou poštou. Součástí přihlášky musí být doklad o zaplacení všech poplatků včetně pokut z loňského ročníku, případně úplná informace o platebních datech. Vše se hradí na účet Jihomoravského sdružení ČSTV u General Electric Capital Bank, a.s. (GECB), pobočka Brno, číslo účtu 15405-414/0600. Prosím nenechávejte vše na poslední chvíli a přihlaste se co nejdříve. Pokud se některé z oprávněných družstev nechce do soutěží přihlásit, prosím také o co nejrychlejší sdělení.

Vážení přátelé,
přeji všem družstvům úspěšnou sezónu a všem Vám, kapitánům, předsedům a manažerům oddílů hodně chuti do práce oceněné uznáním Vašich oddílových kolegů.

V Brně 27.6.2005 David Ciprys
předseda JmŠS

Soubor ke stažení: [rtf]

přidal David Ciprys dne 28.06.2005 | sekce: Informace komisí


Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009