Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

Zpráva Komise mládeže pro konferenci Jihomoravského šachového svazu

Již za deset dnů - v pondělí 4. února proběhne v klubovně Lokomotivy Brno konference krajského šachového svazu. Jednání se může zúčastnit (pravda, bez práva hlasovat – to mají jen delegáti vyslaní svými okresními šachovými svazy) kterýkoli člen JmŠS. Bývá tedy dobrým zvykem zveřejnit všechny projednávané dokumenty v dostatečném předstihu na tomto webu, aby se s nimi šachová veřejnost měla čas dostatečně důkladně seznámit. V následujícím článku tak činím za oblast mládeže. Abych usnadnil čtenářům práci, je článek protkán hyperlinkovými odkazy, aby bylo možno na každou skutečnost, o které se zmiňuji, kliknout a seznámit se s ní blíže. Umožňuje to pak i přijatelnou délku zprávy, která by bez těchto odkazů dosáhla nepřiměřené délky.

Zpráva Komise mládeže pro konferenci Jihomoravského šachového svazu
Komise mládeže JmŠS má za úkol řídit práci se šachovou mládeží v Jihomoravském kraji. Řídí a spoluorganizuje mládežnické soutěže, sleduje tréninkovou přípravu a provádí školení a semináře trenérů, ve spolupráci s hospodářem JmŠS zabezpečuje vyúčtování dotací ŠSČR na mládež. Nemůže ale suplovat přímou práci s dětmi, která zůstává úkolem samotných oddílů. Spolupracuje s okresními šachovými svazy a mládežnickými oddíly jednotlivých okresů – při rozhodování v krajské komisi mládeže má zástupce každého OŠS právě jeden hlas.

1) Schůze
Krajská komise mládeže koná svou schůzi jen jednou ročně, a to vždy v září při losování krajských soutěžích družstev. Na tomto jednání se pravidelně schvaluje termínový kalendář mládeže, který je vzápětí vyvěšen na krajském webu, a je tak celoročně k dispozici všem zájemcům. Další případné problémy se řeší mezi členy komise buď emailem, anebo osobním stykem na mládežnických akcích. Předseda krajské komise mládeže se aktivně účastní rozšířeného zasedání republikové komise mládeže a je členem i užší Komise mládeže ŠSČR.

2) Členská základna
I v uplynulé sezóně pokračoval trend nárůstu počtu registrovaných žáků, a to oproti předchozím obdobím poměrně skokově. Stav k 31. 12. 2018 činil 530 registrovaných dětí do 16 let, čímž byly překonány všechny historické rekordy. Padl i rekord 475 registrovaných dětí z předchozího roku. To jsou samozřejmě jen papírové počty, co se týče dětí skutečně hrajících mistrovské soutěže, tak zde zaznamenáváme spíše stagnaci (sezóna 2014/15 189 účastníků, sezóna 2015/16 185 účastníků, v sezóně 2016/17 192 účastníků a nyní v sezóně 2017/18 193 účastníků). Při tom všem si musíme uvědomit, že organizovanou šachovou činnost do většiny škol bohužel rozšířit nedokážeme.

3) Stav práce s mládeží
Pokud má práce s dětmi k něčemu směřovat, nemůže se jen omezit na schůzky v šachovém kroužky, je také nutno hrát šachové turnaje a organizovat výjezdy na ně. Již tuto samozřejmost řada kroužků nesplňuje. A pokud z talentovaných dětí mají vyrůst platní hráči šachových oddílů, je třeba pečovat a o jejich výkonnostní růst a účastnit se náročných soutěží, kde hrají silní hráči. Aktivitu našich oddílů na tom poli zachycuje tabulka úspěšnosti mládeže . Kdo se jen trochu orientuje v našem (rozuměj krajském) mládežnickém šachu, toho nepřekvapí, že dvojice nejlepších oddílů Lokomotiva Brno a ŠK Kuřim je ustálená a v kraji nemá konkurenci - souhrnně toto duo přes dvě třetiny bodů, a tudíž i krajských dotací, zatímco na zbytek kraje zůstává pouhá třetina... Viz následující přehled

1. ŠK Kuřim 248 body (loni 224 body, předloni 205)
1. Lokomotiva Brno 213 bodů (loni 228 bodů, předloni 260 bodů)
3. Duras Brno 96 bodů (loni 120 bodů, předloni 147)

Ještě markantněji o situaci vypovídá pořadí okresů:
1. Brno-město 375 bodů (loni 338, předloni 412)
2. Brno-venkov 253 body (loni 235, předloni 249)
3. Hodonín 38 bodů (loni 36, předloni 21)
4. Vyškov 29 bodů (loni 4, předloni 4)
5. Břeclav 19 bodů (loni 39, předloni 36)
6. Blansko 11 bodů (loni 28, předloni 19)
7. Znojmo 4 body (loni 1, předloni 0)

Tabulka přesvědčivě zobrazuje dlouhotrvající stav posledních desíti let, a to fakt, že drtivá většina práce s mládeží připadá na naši krajskou metropoli a její nejbližší okolí. Nebylo tomu tak vždycky. Vždyť ještě v sezóně 2002/2003 se malé venkovské Brankovice svou výkonností téměř vyrovnaly brněnské Lokomotivě a břeclavský Tatran Poštorná, který letos v tabulce ani nefiguruje, byl třetí nejaktivnější mládežnický oddíl v kraji.

V čele práce s mládeží zůstávají okresy Brno-město a Brno-venkov, jejichž oddíly ŠK Lokomotiva Brno a ŠK Kuřim mají početnou mládežnickou základnu a patří mezi republikovou špičku. Oba oddíly mají kvalitní trenérský kádr a propracovaný systém práce s mládeží. Zde již dávno vědí, že kvalita může vyrůstat pouze z kvantity. Oddílem s kvalitní trenérskou prací je i brněnský Duras. Soustavně se práci s mládeží věnují též v oddíle Jezdci Jundrov, Rozrazil Brno a Šachy Zastávka.
Na okrese Hodonín si velice dobrou úroveň v práci s mládeží udržují v Ratíškovicích a Vacenovicích, s mládeží se pracuje i ve Veselí nad Moravou a v Kyjově.
Na Blanensku i bez formálně ustavené okresní komise mládeže probíhají mládežnické soutěže v pořádku. Soustavně se s mládeží pracuje v Adamově, Boskovicích a Kunštátě.
Na Vyškovsku se mládež soustřeďuje v okresním městě. Mládež mají i Brankovice a Rousínovec.
Na Břeclavsku všeobecnou stagnaci vyvažuje úroveň práce s mládeží v Hustopečích, kde je jen otázka času, kdy se dobrá práce s masovkou přetaví i v úspěchy v oblasti výkonnostní.
Po mnohaletém půstu zdařile oživili práci s mládeží na Znojemsku. Nyní zde budou stát před dalším těžkým úkolem – přetavit úspěchy na poli masového rozvoje i do oblasti výkonnostního růstu mládeže.

4) Organizace soutěží
Všechny krajské mistrovské mládežnické soutěže proběhly v pořádku. Všechny soutěže byly dobře početně obsazeny. Podívejme se nejdříve na seriál turnajů KP v rapidšachu:
Vyškov (leden 2018) – 108 účastníků
Brno (únor 2018) – 121 účastníků
Rajhrad (duben 2018) – 156 účastníků
Břeclav (květen 2018) – 96 účastníků
Brankovice (listopad 2018) – 131 účastníků
Ratíškovice (prosinec 2018) – 62 účastníků

Zásluhou Josefa Lahodného a jeho spolupracovníků se i loni na jaře uskutečnila Znojemská královna a královnička.

Krásné prostory získal KP mládeže jednotlivců, jenž díky Pavlu Lapúníkovi proběhl v krásných rekonstruovaných prostorách orlovny v Brně-Bohunicích. 54 dětí v mistrovských turnajích je rozhodně méně než loni (70) i předloni (79).

Stabilní úroveň a velkou oblibu má i KP družstev mládeže. 16 družstev znamená, že zde přes sto dětí hraje vážné partie se zapisováním. Na druhou stranu musíme upozornit, že 50% všech družstev tvoří týmy jen ŠK Kuřim a ŠK Lokomotivy Brno a že dlouhodobě tuto soutěž neobsazují okresy Blansko, Břeclav a Znojmo. V letošní sezóně jsme navíc zaznamenali pokles počtu zúčastněných týmů na 12.

Tradičně skvělým pořadatelským úspěchem skončil v Zastávce KP družstev mladších žáků. Počet třinácti zúčastněných týmů však můžeme vzhledem k tradici této soutěže v našem kraji označit jen jako mírně podprůměrný.
Na vynikající úrovni uspořádali na jaře 2018 ve Vyškově Mistrovství ČR dětí do 8 let
Velkým pořadatelským úspěchem skončilo v září 2018 ve Vyškově i dvoudenní Mistrovství ČR juniorů a dorostenců v rapidšachu. Pořadatelé vše zvládli na jedničku a odměnou jim byl rekordní počet 107 účastníkků.

5) Šachy do škol
Pomalu, ale jistě se projekt Šachy do škol zabydluje i v našem kraji. Jako vždy každá škola zdarma získala deset až dvacet kusů šachových cvičebnic (první až sedmý díl podle vlastního výběru) a přístup do výukového programu Learningchess.net. V našem kraji však došlo oproti loňsku k poklesu počtu zapojených škol – z 22 na současných 16.

6) Přebor škol v šachu
Zásluhou hlavního pořadatele Davida Ciprys máme velmi hezké krajské kolo hrané tradičně v Břeclavi. Soutěž je velice prestižní a dostat se do krajského kola je cílem mnoha škol. V krajském kole se projevuje nadvláda dětí z okresů Brno-město a Brno-venkov. Republikové kolo bylo opět uspořádáno ve velice reprezentativním prostředí zlínské univerzity na vysoké úrovni. Tato akce se ŠSČR skutečně povedla a byla skvělou propagací šachu mezi školskou veřejností.

A jak vypadá situace u této soutěže na jednotlivých okresech?
Historicky dlouhodobě nejpočetněji obsazený přebor Brna-města (stejně jako loni 27 zúčastněných družstev) vede v kvalitě středních škol (ne nadarmo se říká, že vyhrát brněnský přebor znamená mít v kapse i postup do republiky), jejich počet oproti minulosti však mírně upadá. To ale zatím vyvažuje kategorie I. stupně..
Druhé nejpočetněji obsazované okresní kolo (26 družstev) bylo loni na Břeclavsku. Škoda, že dobrou práci se školní mládeží nedokáží tamější šachové kluby přetavit i do dobré práci na poli výkonnostního mládežnického šachu!
Do pomyslné třetice medailistů můžeme zařadit okres Znojmo s rekordním zlepšením na 22 družstev (o sedm více než loni).
Na Vyškovsku, hrálo 18 celků, o 4 více než loni.
Brno-venkov (17 zúčastněných družstev, o dvě více než loni) i Blanensko (17 družstev, o jeden celek více než loni) jsou srovnatelné.
Poslední příčka patří tradičně okresu Hodonín s 13 družstvy, ale i zde došlo k nárůstu počtu účastníků oproti loňsku o dva týmy.

7) Výkonnostní šach
Proti loňsku a předloňsku začínáme proti jiným krajům zaostávat, naše děti se v republikové špičce prosazují čím dál méně. Přesto jsme nějaké úspěchy zaznamenali - připomeňme:
- 2. místo Lokomotivy Brno na M-ČR družstev mladších žáků
- 2. místo Lokomotivy Brno na M-ČR družstev starších žáků
- 1. místo Michaela Kureše na M-ČR mládeže v rapidšachu v kategorii do 12 let
- 2. místo Tadeáše Hladkého na M-ČR mládeže v kategorii do 10 let
- 3. místo Davida Baráka na M-ČR mládeže v kategorii do 14 let
- 3. místo Leontýny Hladké na vyškovském Mistrovství ČR dívek do 8 let


8) Práce s talentovanou mládeží
Práce krajského tréninkového centra mládeže byla několikrát prezentována na webových stránkách kraje, hodnotící zprávu najdete zde. Republikovou dotaci jsme na tréninky vyčerpali v plném rozsahu. Tréninková centra pracují při oddílech ŠK Kuřim, Duras Brno, Lokomotiva Brno a Baník Ratíškovice.
K 1. květnu 2018 byla zveřejněna nová krajská listina talentů. Na listině jsou zastoupeny všechny okresy našeho kraje s výjimkou Znojemska, nejhojnější zastoupení mají okresy Brno-město a Brno-venkov. Z dotace ŠSČR na tréninky mládeže se v květnu uskutečnilo ve Vyškově, které si udrželo velký zájem – ve třech tréninkových skupinách zde trénovalo téměř 30 dětí. Závěrečné testy z odpřednášených témat byly uveřejněny na krajském webu.

9) Školení trenérů
Na jaře proběhla školenía doškolení trenérů 3. třídy a školení trenérů 4. třídy, jehož se zúčastnilo dvacet adeptů trenérského řemesla..

10) Krajská reprezentace
Na přelomu ledna a února 2018 se naše krajská reprezentace pod vedením Pavla Krupici zúčastnila VIII. Zimní olympiády dětí a mládeže, kde se umístila na pátém místě hned za celky Středočeského, Moravskoslezského, Pardubického kraje a Prahy.
Tradiční mezinárodního utkání výběru krajů O pohár předsedy Bratislavského samosprávného kraje, jsme se v roce 2018 poprvé nezúčastnili, protože akce termínově kolidovala s republikovým mistrovstvím dorostenců a juniorů v rapidšachu ve Vyškově.

11) Šachové tábory a rekreační pobyty
Na poli šachových táborů stále zcela určitě stále držíme primát mezi ostatními kraji. Jen v roce 2017 proběhly pod vedením Brněnské šachové školy, ŠK Bučovice a za pomoci dalších spřátelených oddílů a organizací následující tábory a rekreační pobyty:
a) Itálie-Lignano
c) Domašov
d) Slovensko – Nízké Tatry
e) Vřesovice
f) Žirovnice
Celkem se na táborech odrekreovalo 250 účastníků (pochopitelně nejen z našeho kraje). Který kraj se může pochlubit tak vysokým číslem?

12) Spolupráce s ŠSČR a MŠMT
Na peníze v rámci projektu Podpory šachových oddílů a kroužků dosáhly následující oddíly:
1. 44 ŠK Kuřim (loni 32)
2. 35 Lokomotiva Brno (loni 32)
3. 33 ŠK Hustopeče (loni 18)
4. 24 GPOA Znojmo (loni 0)
5. 19 Duras BVK Brno (loni 17)
6. 19 Šachy Zastávka (loni 7)
7. 18 Šachy Brankovice (loni 7)
8. 15 SK Vyškov (loni 15)
9. 15 ŠK Kunštát (loni 7)
10. 10 Svornost Rousínovec (loni 8)
11. 8 Spartak Adamov (loni 0)
12. 8 Rozrazil Brno (loni 0)
13. 7 Kvasaco Vacenovice (loni 7)
14. 6 Slavia Boskovice (loni 5)
15. 6 Sokol Kyjov (loni 0)
Proti loňsku došlo k výraznému nárůstu počtu účastníků, a to o 99. Zapojily se všechny okresy našeho kraje, přibyly oddíly GPOA Znojmo, Adamov, brněnský Rozrazil a Sokol Kyjov. Naopak oproti předchozímu roku tabulky nedorazily z Jevíčka a Ratíškovic
Letos do projektu zapojeno 15 oddílů s 266 žáky.
Loni do projektu zapojeno 13 oddílů se 167 žáky. Poskytnuté finanční prostředky byly určeny výhradně na odměny trenérů, kteří s dětmi v daném oddíle pracují, a nemohly být použity na cokoli jiného. Oddíly 1. úrovně obdržely částku 7.388,- Kč (loni 5.799,- Kč), oddíly druhé úrovně 14.776,-Kč (loni 11.598,- Kč) a třetí úrovně 22.164,- Kč (loni třetí úroveň nebyla) zrušena. Oproti loňsku je to ve finančních částkách výrazný nárůst, a to přesto, že se počet zapojených oddílů zvyšuje. Souvisí to s velmi dobrou ekonomickou situací republikového šachového svazu, který na tuto položku poskytuje větší množství peněz.
Výrazným zdrojem finančních prostředků se stává program MŠMT Můj klub, v jehož rámci si mnohé šachové kluby (především ty s početnou členskou základnou) přišly až na stotisícové částky. I o tomto programu jsme na krajských webových stránkách informovali.

13) Závěrem
Ze zprávy vyplývá, že šachovému sportu se v oblasti mládeže v našem kraji daří na poli masového rozvoje, kde zaznamenáváme stálý mírný nárůst, a to obzvláště na Znojemsku, kde to zásluhou pana Skoumala obdivuhodně ožilo. V našem kraji panuje obdivuhodný duch spolupráce a přátelství mezi jednotlivými mládežnickými oddíly, a v takovém klimatu je radost pracovat. Rezervy máme na poli výkonnostního šachu – pravda je, že mnohé talentované děti nemají dostatečnou pracovitost a trpělivost k hlubšímu studiu a nevyužívají plně všech tréninkových možností, které se nabízejí.
Dosažené úspěchy, které jsem zde vyjmenoval, nejsou výsledkem práce krajské komise mládeže, která jen zabezpečuje informační servis a koordinuje sportovní a tréninkové aktivity, ale – jak jsem již v úvodu konstatoval – jsou vizitkou trpělivé, obětavé (a většinou dlouholeté) práce mnoha trenérů a vedoucích kroužků, kteří se na rozvoji práce s mládeží v uplynulém roce podíleli. Vzdejme jim za to náš dík.

Zprávu dne 24. ledna 2019 zpracoval Miroslav Hurta, předseda Komise mládeže JmŠS.

přidal Miroslav Hurta dne 24.01.2019 | sekce: Informace komisí


Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009