Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

95 let organizovaného šachu ve Znojmě

Na slavnostním zasedání Okresního šachového svazu Znojmo, jež proběhlo v pátek 30. září odpoledne a v jehož rámci zástupce Okresního sdružení ČUS na doporučení OŠS ocenilo třináct zasloužilých šachistů (nejstarším oceněným byla pan Spilka, narozený v roce 1921) zazněl i následující referát Josefa Lahodného:

Setkání šachistů 30. září za přítomnosti čestných hostí bylo připomenutí si devadesáti pěti let organizovaného šachu ve městě Znojmě. U zrodu prvního šachového spolku ve Znojmě v roce 1920 byl učitel Metoděj Gargulák (30.4.1886-19.10.1962 Brno). S jeho působením je pevně spjato vše šachové ve Znojmě až do začátku okupace. Spoluzakladateli klubu byli: František Přeček a Jaroslav Hofmann, oba rovněž výborní šachisté. Počet členů klubu za krátko dosáhl dvaceti. Místem pravidelných schůzek byla kavárna Corso. V roce 1921 byl do čela šachového klubu zvolen starosta města Znojma Dr. Josef Mareš. Ve městě se začal rozvíjet čilý šachový život. Činnost spolku vyvrcholila v roce 1923 uspořádáním II. sjezdu Brněnské župy ÚJČŠ (Ústřední jednoty československých šachistů), kam tehdy znojmeský klub náležel. Další vrcholný mistrovský turnaj byl uspořádán v roce 1927 v rámci výstavy ve Znojmě. Kroniky dokládají množství dalších utkání s kluby Brna, Třebíče, Jihlavy, Velkého Meziříčí, turnajů za účasti hráčů jak českých tak rakouských. Další světlou stránkou šachové činnosti ve 30. letech, kdy pravým svátkem byla simultánka Alexandra Aljechina v roce 1933. Bylo snad osudově spravedlivé, že právě Gargulákovi se podařilo v souboji s mistrem zvítězit. Ohlédnutí za šachovou historii po roce 1945.

Po sedmileté odmlce vychází ve „Znojemském deníku“ na popud Vladislava Garnovského a Jana Kafky výzva pro milovníky královské hry a již 19. října 1945 se konala ustavující schůze nového šachového klubu. Do vedení klubu byli zvoleni Emanuel Bašta a profesor Ladislav Novák. Při svém začátku měl klub 38 členů, ale přitažlivou činností vzrostl za necelá dvě léta až na 58 šachistů. Po několika změnách dochází v roce 1949 do předsednického postu pan Garnovski. Za jeho vedení došlo k začlenění k Osvětové besedě při MěNV, později k Lokomotivě, Jiskře a nakonec až do dnešní TJ Znojmo. Plných 20 let vedl obětavý šachový nadšenec oddíl, který si vedl ve všech soutěžích velmi dobře doma i zahraničí. Znojmo bylo přitažlivé i pro šachové velikány. Ze zahraničních mistrů to byli: A. Aljechin, Paul Keres, Ernest Grünfeld, dr.Sierget Tarrasch. Z domácích mistrů dr. Treybal, Salo Flohr, Amos Pokorný, Jan Foltys, Karel Hromádka, Vlastimil Hort a další. Mezi pravidelné a časté návštěvníka Znojma i okolí, byl mistr sportu František Blatný. Roku 1976 vzniká při OV ČSTV Znojmo, výbor šachového svazu, kterému předcházela pouze komise. Významnou roli zde sehráli pánové Jan Kafka a ing. Jan Turek. Dochází k rozvoji šachové hry mimo tradiční střediska Hrušovany n/Jevišovkou, Mor. Krumlov, Miroslav, ČSD a dále na vesnice jako Suchohrdly u Miroslavi a Štítary, kde vznikají poměrně silné šachové oddíly. Posun pokračuje. Na výroční konferenci svazu 28.3.1981 je zvolen desetičlenný výbor ve složení: Camfrdla, Dočekal, Holík, Hrabec, Kozák, Lahodný, Mucha, Petlák, Skřenek, Skoumal. Lepší se organizovanost ve všech oblastech šachového života. Po mnoha letech jsou pořádány pravidelné přebory oddílů jednotlivců, včetně kategorií dorostenců i žáků a poprvé přebor žákyň a dorostenek. Rozvíjí se masovost. Vyhlašují se soutěže odborářů, pro zemědělce o Zlatou věž Zemědělských novin s postupem do celostátního kola, pionýrská sportovní liga, olympiáda středních škol a učilišť, Mléčná galaxie dvojic. Ano, takový byl start. Je to až s podivem, co vše se stačilo organizovat a většinou jen za diplom a uznání. Pravidelně se hraje OP II. třídy čtyřčlenných družstev za účasti 11 celků. Rozvíjí se spolupráce se společenskými organizacemi, které se šachovým svazem pořádají soutěže mládeže a neregistrovaných hráčů. V krajském přeboru nás reprezentují dvě 8 členná družstva, Okrení přebor hraje 8 družstev, je registrováno 253 šachistů, 173 nositelů výkonnostních tříd ve 13 šachových oddílech. 30 trenérů a rozhodčích, zajišťuje růst a regulérnost mistrovských soutěží.

ÚJČŠ byla v roce 1924 zakládajícím členem FIDE. Až do roku 1952 udělovala tituly mistrů ÚJČŠ. Od roku 1953, když se změnila organizační struktura čs. sportu, byla ÚJČŠ zrušena, přejmenována na šachovou sekci Stálého výboru pro tělovýchovu. V lednu 1957 vznikla šachová sekce ČSTV a 7. září 1969 byl ustanoven Šachový svaz ČSTV, který ve styku se zahraničím vystupoval do roku 1993 jako Čs. šachový svaz. ŠSČR byl založen hned po rozpadu Československa 1993, ale již od svého počátku musel čelit silným odstředivým tendencím vyvolaným předcházející centralizací v řízení tělovýchovy za komunistického režimu. Přitom již v roce 1990 byl založen Slovenský šachový svaz a Moravskoslezský šachový svaz a reakce na to i Český šachový svaz. Po roce 1993 se ČŠS a MSŠS formálně sloučily do jedné organizace (ŠSČR), ale mezi oběma svazy probíhaly ostré spory. Marným pokusem o řešení nahromaděných problémů bylo přejmenování ŠSČR na Českomoravskou šachovou federaci (ČMŠF) na společné konferenci obou svazů 13.-14. února ve Znojmě. Řešení patové situace přinesla až decentralizace řízení do Krajských šachových svazů, jejichž delegáti na konferenci v Rybitví 23.-24. února 2000 zrušili oba územní orgány i ČMŠF a rozhodli o vzniku nové jednotné organizace, opět pod názvem ŠSČR. Ve Znojmě jsou turnaje Znojemská královna a královnička žen a dívek, Rotunda, každoročně bleskáče 26.12., přebory základních škol a učilišt. Před námi je naléhavá výzva ŠSČR „Šachy do škol“ projekt Evropského perlamentu v oblasti vzdělávání. Udělejme společně krok, abychom při STÉM VÝROČÍ více zviditelnili šachovou hru v historickém městě Znojmě.

přidal Miroslav Hurta dne 04.10.2016 | sekce: Zajímavosti


Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009