Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis souboru ke stažení

Poděbrady v roce 1936 - vítězí Flohr před Aljechinem - doplněno

Skvělá šachová událost - finále extraligy v Poděbradech naváže na snad ještě skvělejšího předchůdce: mezinárodní turnaj s účastí minulého a příštího mistra světa Alexandra Aljechina slavnostně zahájený 4 července 1936 losovacím večírkem v (pravděpodobně) stejných sálech lázeňského centra Kolonáda jako letošní extraliga.

Portrétní fotky jsme si vypůjčili ze stránky chessgames.com a ta zase převážně z fotogalerie Zdeňka Závodného; jen první, hromadná, je z brazilského serveru a Jan Kalendovský ihned identifikoval nejen originální pramen - dr. P. Feenstra Kuiper, "Hundert Jahre Schachturniere" (Amsterdam 1964), ale i drobné chyby v popisku: Vedle K. Treybala stojí Amos Pokorný (nikoli Pelikán!), údajný Foltys je ve skutečnosti Pelikán, hráči označení Fazekaš a Zinner jsou zřejmě diváci

Šachový historik Jan Kalendovský pohotově vysypal z rukávu a vytáhl z klobouku stručný přehled dobových článků a fotografií, který si prohlédněte v příloze (Pokud jste přílohou listovali dříve než v úterý 17.4. v 20:30, pak se na ni podívejte ještě jednou, autor ji doplnil dalšími údaji, obrázky a komentovanými partiemi). Doma má dokonce i originál turnajového plakátu.

Jak vidíme, pod patronací p. min. předsedy Dr. Milana Hodži byli borci v mezinárodním turnaji třešinkou na dortu mnohem širší akce - XIV. kongresu Ústřední jednoty československých šachistů zahrnujícího několik mistrovských turnajů, řešitelský turnaj, valnou hromadu ÚJČŠ atd.

Z programu turnaje, jehož exemplář Jan Kalendovský také vlastní, si udělejme malé srovnání s dneškem. V čele čestného předsednictva stál JUDr. Karel Baxa, primátor hlavního města Prahy, čestný výbor čítal asi stovku jmen (staromilci, např. pořadatelé Znojemské královny, tento milý zvyk jmenovat všechny příznivce v programové brožuře drží dodnes), sjezdový výbor vyjmenovával funkcionáře v čele s naším dobrým známým, svazovým kapitánem pplk. Amosem Pokorným.

Zahájení a zakončení probíhalo v sálech Kolonády, samotný turnaj probíhal na zámku v Sala Terreně a v prvním poschodí. Hrálo se podle hracího, turnajového a sjezdového řádu ÚJČŠ shodného s mezinárodním hracím řádem FIDE - čas na rozmyšlenou činil 30 tahů za první 2 hodiny a 15 tahů za každou další hodinu. Hrálo se denně od 8:30 do 12:30 a od 14:30 do 18:30. O nedělích a na státní svátek Jana Husa 6. července se hrálo jen dopoledne. Cen pro vítěze bylo v osmnáctičlenném mezinárodním turnaji devět: 10.000, 5000, 3000, 2000, 1400, 1000, 750, 600 a 500 Kč. Nevítězové obdrželi 50 Kč za každý dosažený bod. Přepočtem na dnešní kupní sílu by první cena činila nejméně 150.000Kč, přepočtem podle ceny zlata, na které byla tehdejší koruna navázána, více než 350.000Kč.

V příloze si můžete přečíst nesmírně poutavý, leč hodně neostrý článek hlavního redaktora Československého šachu prof. Karla Zmatlíka z roku 1936. Proto z něj na ukázku vyberme pár zajímavých citátů.

"Myšlenka pořádati šachové sjezdy a turnaje v lázeňských městech slaví právě letos své 66. narozeniny. Připadli na ni nejdříve Němci, uspořádavše r. 1870 v Baden-Badenu mezinárodní šachový turnaj, který byl první na německé půdě vůbec... Sotva že byl zahájen, vypukla prusko-francouzská válka a tak na př. dne 26. července 1870 zaléhaly do turnajové místnosti dělové rány prudké kanonády... Mistři tehdejší příliš se tím rušiti nedali a turnaj byl zcela řádně až do konce dohrán."

"Přes množství hořlavin, jež i dnes se nahromadily v světové politice, stal se náš Poděbradský turnaj tím, čím jej míti chceme - apotheosou míru a klidného soužití národů."

Po zahájení sjezdu starostou ÚJČŠ min. r. Penížkou za přítomnosti zástupců lázeňské správy, starosty města a přednosty okresního úřadu poděkoval za cizí hosty Dr. Aljechin. Škoda tohoto milého obyčeje, kdy na zahájení, ale častěji na zakončení turnaje jeden z váženějších účastníků veřejně poděkoval za všechny ostatní pořadatelům. Stávalo se tak ještě docela nedávno, v dnešní záplavě turnajů asi už na to nezbývá čas...

"Příjemné lázeňské prostředí nemohlo zůstat bez vlivu na náladu všech účastníků... Vytvořeny byly partie téměř veskrze svěží a zajímavé. Obligátních bezvýznamných renis téměř nebylo.... Charakteristickým rysem poděbradského turnaje jest, že se pořadatelstvu podařilo sestaviti listinu účastníků z hráčů převážně mladých... Byl tím podán i důkaz, oč lepší je při výběru takovéto hledisko, než honba za hráči jmen kdysi slavných, kteří ale pak neukáží v turnaji více než rutinu, s jakou remisují více než polovinu partií..."

"Bývalý mistr světa potvrdil bohužel znovu, že ztráta světového championátu nebyla, jak se chtělo věřit, jen nahodilou episodou, nýbrž nevývratným důkazem nezadržitelně klesající formy tohoto geniálního mistra. Nejbolestivější jest právě, že tento pokles je předčasný a nedá se nikterak vysvětlovati, jak tomu obyčejně bývá, stářím (v době turnaje měl Aljechin 43 let - poznámka D.C.), nýbrž že příčiny tkví docela jinde. Při rozumné životosprávě mohla potrvati kdysi tak enormní převaha jeho nad ostatními mistry ještě hezkou řadu let."

"Pěkným doplňkem k němu (tj. k vítězství mistra Flohra) je překvapující úspěch mistra Foltyse z Moravské Ostravy... Foltys nejde vyšlapanou a pohodlnou cestou posiční rutiny, po níž se valná část naší generace obvykle ubírala, nýbrž je zřejmým přívržencem bojovného šachu, který si z Ruska a Německa stále mocněji razí cestu do mezinárodního šachu. Jemu není "safety first" alfou a omegou šachového umění, nýbrž zakládá partii od počátku na útok, zápletky a kombinaci."

II. náměstek starosty ÚJČŠ prof. Zmatlík měl i velký projev na zakončení turnaje, "přednesený česky s pasážemi anglickými a německými".

Na závěr přílohy doplnil Jan Kalendovský několik pěkných, dobově komentovaných partií, většinou uvozených vtipnou větou charakterizující průběh duelu. Např. partie, kterou "Dámský mistr světa Menčíková" rozšířila tzv. klub Věry Měnčíkové o anglického mistra sira George Thomase, nese odvážný podtitul "Jediný tah a Thomas ztratil nejen holuba, nýbrž i vrabce".

My se však podívejme na nejlepší partii vítěze turnaje s jeho vlastním komentářem:

Flohr,S - Pirc,V [D62]
Poděbrady (16), 24.07.1936
[Flohr]
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.e3 0–0 6.Jf3 Jbd7 7.Dc2 (Partie se hrála v předposledním kole a vzhledem k mému turnajovému stavu jsem chtěl zvolit klidnou variantu s jistými perspektivami na iniciativu. Pokračování v partii jsem považoval za nejvhodnější k tomu účelu) 7...c5 8.cxd5 cxd4 9.Jxd4 Jxd5 10.Sxe7 Dxe7 11.Jxd5 exd5 12.Sd3 Db4+ 13.Dd2 Jc5

(Stejně hrál proti mně Capablanca /Moskva 1935/ a já jsem jen s obtížemi remízoval) 14.Sb5 (Možná, že bílý by dosáhl více po 14.0–0–0) 14...Dxd2+ 15.Kxd2 a6 16.Se2 (V uvedené partii s Capablancou jsem zde zahrál 16.Sd3) 16...Je4+ (Možné bylo pokračovat též 16...Je6) 17.Ke1 Se6 18.Sd1 Vac8 19.Sb3 Vc7 20.Ke2 Vfc8 (Ovládnutí c sloupce nedává černému v tomto případě žádnou zvláštní výhodu, protože pole c2 je spolehlivě chráněno jezdcem d4. Kromě toho může bílý snadno mobilizovat své věže) 21.Vhd1 Jd6 22.Ke1 Kf8 23.Vd2 Vc1+ 24.Vxc1 Vxc1+ 25.Vd1 Vxd1+ 26.Kxd1 Ke7 27.Kc2 Je4 28.f3 Jc5 29.Kc3 Kd6 (Převaha bílého je minimální a při přesné obraně černého by měla partie skončit nerozhodně) 30.Sc2 g6 31.a4 (Přesnější bylo 31.b4) 31...Sd7

(Správným pokračováním bylo 31...a5 nebo 31...b6. Nyní je dámské křídlo černého oslabeno - pěšec b7 zůstane opožděný) 32.a5 Je6 33.b4 Jc7 (Výměna jezdců vedla k pomalé, ale jisté prohře vzhledem k slabosti pěšců d5 a b7) 34.Sd3 Se8 35.f4 Sd7 36.Se2 Je8 37.Jb3 Sc6 38.g4 Jf6 39.Jc5 Je8 (Výměna jezdců prohrávala samozřejmě i zde: 39...Je4+ 40.Jxe4+ dxe4 41.g5 a 42.Kd2) 40.g5! (Vytváří protivníkovi i třetí slabinu - pěšce h7) 40...Jc7 41.Sd3 Je8 42.Jb3 Sd7 43.Jd4 Jc7 44.Se2 Sc8 45.h4 Sd7 (Když jeden ze soupeřů postupně zesiluje svoji pozici, nesmí druhý hrát tak pasivním stylem, jak to dělal V. Pirc v této partii. Nyní má černý sotva cestu k záchraně) 46.h5 Je8 47.h6 Ke7 48.Sf3 Se6 49.Jb3 Jc7 50.Jc5 Sc8 51.Se2 Kd6 52.Sd3 Je8 53.e4! dxe4 54.Sxe4

54...Jc7 (Zoufalství. Po 54...Kc7 vyhrávalo 55.Kd4 s vpádem do černé pozice) 55.Jxb7+ Sxb7 56.Sxb7 Je6 57.Sxa6 Jxf4 58.Sc4 (Černý se vzdal, protože bílí volní pěšci rychle rozhodnou o osudu partie. S. Flohr - pramen?) 1–0

Ještě mnohem více se dočtete v příloze Jana Kalendovského!

Soubor ke stažení: [pdf]

přidal David Ciprys dne 17.04.2012 | sekce: Zajímavosti


Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009