Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis souboru ke stažení

Konference JmŠS 2012 - mírný pokrok v mezích zákona

Po poměrně hektické loňské krajské šachové konferenci měnící vedení JmŠS i jeho právní postavení (osamostatnění od krajského sdružení ČSTV) a hlasité podzimní diskusi o struktuře krajských soutěží družstev a jejich hracím tempu probíhala výroční konference Jihomoravského šachového svazu podle staletími osvědčeného hesla Festina lente - spěchej pomalu.

V tradičním prostředí klubovny Lokomotivy Brno se v poslední lednové pondělí 30.1.2012 v 17 hodin sešlo 18 delegátů (86%) zastupujících 7 okresních šachových svazů. Plný počet tří delegátů vyslaly OŠS Brno-město, Brno-venkov, Břeclav a Vyškov, po dvou přijelo z Blanska, Hodonína a Znojma. K delegátům si přisedlo ne méně než 13 hostů, o brněnských talentech trénujících s velmistrem Veličkou v zadní malé místnosti nemluvě. Někteří z hostů jsou aktivními funkcionáři okresních svazů, které nebyly kompletně zastoupeny. Jistě k tomu byl nějaký důvod, proč nebyli nominováni jako delegáti.

Po obligátní čekací akademické čtvrthodince vstal předseda JmŠS David Hampel, aby přivítal účastníky, načež si opět sedl a zahájil procedurální část schůze schvalující program, jednací řád a volící pracovní předsednictvo, zapisovatele, návrhovou komisi (připravující usnesení konference) a mandátovou komisi (ověřující mandáty a sčítající hlasy). Přesné složení všech orgánů konference i jména účastníků najdete v přiloženém zápisu.

U předsednického stolu dělal společnost našemu krajskému předsedovi šéf Šachového svazu ČR Viktor Novotný, který na večerní jednání dorazil z více než 300km vzdáleného Nového Boru. Po zvolení pracovního předsednictva se musel odporoučet k bočnímu stolu. Snad se neurazil (na to je ještě mladý ), ale už jednou konference řešila, jestli má být čestný host volen do pracovního předsednictva, nebo je tento pracovní orgán vyhrazen delegátům.

V 17,30 zahájil předseda JmŠS čtení zpráv o činnosti. Ve svém vystoupení se držel písemné zprávy předem zveřejněné ve sborníku dokumentů ke konferenci. Nejdůležitějším výsledkem činnosti předsedy v uplynulém roce byl bezproblémový "rozvod" s krajským sdružením ČSTV, získání právní subjektivity pro JmŠS, zřízení vlastního účtu a zajištění účetnictví. Po čtvrthodině následovala zpráva předsedy Komise mládeže Miroslava Hurty začínající ledovým, "Musím opravit předsedu v některých bodech..."

Kritika neexistující Komise mládeže na okrese Břeclav a neuspokojivé situace na Hodonínsku a Znojemsku v Přeborech škol končila zvýšeným hlasem, "Co ten okres dělá???" Po chvále ostatních školních soutěží, akcí organizovaných ve spolupráci s krajským úřadem, výsledků dětí z Lokomotivy a Durasu na republikových přeborech, táborů a trenérských školení přešlo vystoupení opět na kritickou notu. "Když jsem tak přemýšlel, co bych mohl ještě pokritizovat..." Kromě jiných to schytali pořadatelé mládežnického Gillarova memoriálu za zdržení při losování. Předseda Durasu Rudolf Moulis, jak má ostatně ve zvyku, se nedal: "Děti si v Sokolovně zacvičily, zařádily, odpočaly a turnaj pak odsýpal daleko rychleji než před tím..."  Kritiku schytala i republiková Komise mládeže např. za nezveřejnění počtu postupových míst na MČR mládeže v rapidu. Naopak pochvalu si vysloužily mládežnické oddíly, díky nimž po několikaletém poklesu počet registrovaných dětí opět mírně vzrostl.

O šesté večerní se slova mohl ujmout předseda STK Jiří Myšulka (nahoře druhý zleva), ještě udýchaný z bleskové cesty z práce, aby stihl alespoň druhou polovinu schůze. Ke dvěma klíčovým bodům jeho zprávy - návrhu na snížení počtu družstev v krajských soutěžích a diskusím o hracím tempu v soutěžích družstev se ještě vrátíme. Následovala zpráva šéfa Komise rozhodčích Jaroslava Benáka s výzvou okresům, aby se hlásily o pořadatelství "výjezdních" tj. mimobrněnských školení rozhodčích. O čtvrt na sedm už přednáší zprávu předseda Revizní komise Rudolf Moulis (dole vpravo). Chválí přehlednost a dostupnost všech údajů o hospodaření, navrhuje snížit vysokou finanční rezervu JmŠS a upravit podpisové a hotovostní limity v Ekonomické směrnici, aby odpovídaly potřebám kraje.

Následuje diskuse ke zprávám a točí se hlavně okolo finanční rezervy. Předseda David Hampel navrhuje snížení krajských příspěvků. Komisař mládeže Miroslav Hurta by přebytek přidal k existující dotaci mládežnickým oddílům a rozdělil podle Tabulky úspěšnosti mládeže. Předseda největšího jihomoravského klubu Jiří Vachek se slovy "Budu se opakovat, že nechcete platit na Lokomotivu, ale přesto...“ ...navrhuje obnovení někdejších dotací podle bodování za účast v mistrovských soutěžích družstev. David Ciprys chce podpořit pořadatele krajských i celostátních akcí. Z ostatních témat se diskutují podmínky, za jakých by mohl krajský hospodář vést účetnictví okresních svazů a možnosti, kam přesunout krajský šampionát juniorů z Trade fair festivalu kolidujícího s MČR juniorů v rapidu. Předseda Durasu Brno Rudolf Moulis chce zdůvodnit, proč STK odmítá jeho návrh na úpravu podle něj nespravedlivého rozlosování KP II. B a všichni chtějí od předsedy STK slyšet, jaký je postoj jeho komise ke zveřejněným návrhům na úpravu krajských soutěží. První bod byl po krátkém slovním ping-pongu mezi panem Moulisem a STK uzavřen oboustranným "Vaše argumenty chápu, ale svůj názor neměním", druhý byl přeřazen jako samostatný bod jednání až za občerstvení, kterého už bylo v tu chvíli opravdu třeba.

Ještě před tím však o sedmé hodině večerní dostává slovo předseda ŠSČR Viktor Novotný, který jednání pozorně sledoval a zapisoval, pokud zrovna netrávil pětiminutovku na čerstvém vzduchu s věrnou družkou cigaretkou.  Podle očekávání začal pan předseda tristním majetkovým stavem ČSTV po ztrátě Sazky. Bezprostřední finanční újma pro šachy snad nehrozí, ale rizikem je možný útlum financování neolympijských sportů. Tomu se svaz snaží bránit aktivní prezentací šachových aktivit na Ministerstvu školství (schůzky s náměstky ministra, domluvená, ale nakonec zrušená schůzka se samotným ministrem) i zapojením prezidenta ŠSČR Jana Lamsera do týmu nového předsedy ČSTV Miroslava Jansty pro korporátní financování sportu. Svazový šéf nezapomněl poděkovat přítomným Břeťovi Eichlerovi za znovuobnovení vysokoškolských soutěží a "velvyslanci" u ECU a FIDE Petru Piskovi - i jeho kontakty přispěly k získání pořadatelství ME mládeže v Praze a MEU mládeže v Beskydech. V únoru by měla být spuštěna šachová on-line Aréna, dosavadní průběžné platby oddílů za příspěvky a služby budou nahrazeny pravidelným vyúčtováním ze strany ŠSČR, běží tendry na marketinková práva reprezentace a extraligy.

Po večeři, párcích a pivu, limu, nebo čaji čtvrt hodinku před osmou nastává důležitý bod - schvalování nové struktury soutěží. Mnozí byli trochu zklamáni, že nedošlo k širší prezentaci jednotlivých variant přímo na schůzi. Většina delegátů nenašla odvahu pouštět se do diskusí o "složitějších" variantách a na celé čáře tak vyhrála ta nejjednodušší navržená STK. Od ročníku 2013/2014 budou krajské přebory II. třídy vypisovány jen pro 10 týmů. Podrobnosti o hlasování najdete opět v zápisu ze schůze.

V tu chvílí už se někteří začali dívat na hodinky a hledat poslední spoj z Brna domů. Bez problémů bylo zvoleno pět delegátů na celostátní konferenci (Hampel, Hurta, Točev, Ciprys, Majer) včetně dvou náhradníků (Benák, Pisk).

Pět minut po osmé mohl přečíst svou zprávu hospodář a krátce poté informovat o letošních soutěžích předseda STK. Hned zatepla se podařilo dohodnout podmínky Poháru JmŠS pětičlenných družstev v klubovně Lokomotivy.

Nová členka STK zodpovědná za konkurzy Vlaďka Nováková z brněnských Vinohrad

Po půl deváté prošla hladce rozhodnutí trvat na doplatku dluhů oddílů z Vanovic a Lipůvky formou srhnutí těchto částek z dotace OŠS Blansko a vrátit Sudoměřicím, které se z KP II. odhlásily na losovací schůzi, poplatek za zápočet na Elo.

Stejně hladce prošel úkol pro VV JmŠS navýšit rozpočet o odměnu hospodáři účetnímu v jedné osobě, která kupodivu chyběla nejen v loňském hospodaření, ale i v letošním návrhu rozpočtu. Krajský hospodář se postará i o účetnictví okresních šachových svazů. Pro letošek to bude zdarma (kraji ovšem zůstanou úroky), příští rok se uvidí podle objemu práce.

Před devátou se rozpoutala poslední velká schůzovní bitva - rozhodovalo se, jak se naloží s finančním přebytkem. Nejdříve bylo rozhodnuto, že rezerva na konci roku nesmí klesnout pod 100,000Kč. Tím byla dána i výše částky, kterou je možno rozpustit - cca 30-40 tisíc. A světe div se, ačkoliv pro snížení rezervy hlasovali téměř všichni, pro žádný způsob, jak ji utratit (snížení krajských příspěvků, tabulka mládeže, bodovné oddílů podle účasti v soutěžích, dotace pořadatelům krajských akcí, dotace pořadatelům republikových akcí na území kraje) neprošel. Ale nakonec taky dobře, penízky zůstanou hezky na hromádce a třeba najdeme za rok ještě lepší způsob, co s nimi podniknout.

"Pan plukovník" Novák je duchem stále mladík, ačkoliv mu letos bude pětaosmdesát

Poté už nic nebránilo rozpočet schválit, vzhledem k pokročilé hodině uložit okresním svazům, aby svou zprávu o činnosti dodaly v písemné formě do půlky února a vyhlásit všeobecnou rozpravu na libovolná témata:

Pan Vémola – uspořádat příští rok podobnou anketu o hracím tempu jako letos s otázkou, "Máte zájem hrát v KP II. s digitálními hodinami a přidávacím tempem?"
Pan Vachek – "Nesouhlasím!"
Pan Prokop – "Vždyť oddíly stejně už hodiny mají..."
Pan Vachek – "Vadí mi, že se na školeních trenérů a rozhodčích nevychovává k šetrnému zacházení s hodinami, bouchání do hodin by mělo být sankcionováno"
Pan Kubíček - "Šéf FIDE Iljužinov je... od jeho styků s diktátory (např. Kaddáfí) by se měli šachisté distancovat"
Pan Gorčák - "Náhodou jsem se díval se svýma holkama předminulou neděli na slovenský večerníček. A najednou po jeho skončení místo obvyklé reklamy na nějaké dětské výrobky začaly ve spotu (2-3 min) běhat děti Liptovské šachové školy (mateřská školka) s obřími figurkami, roztáhly šachový koberec a hrály. Poznal jsem paní Pastorkovou a kolegu Juraje Ivana z Mikuláše, kteří měli příležitost vyslovit, proč je dobré se učit šachy a k čemu šachy vedou. Úžasné!!! Kdyby se nám tak něco podobného povedlo..."

Desátá na krku, je čas končit. Zaplať pánbůh, že má tolik lidí chuť se do noci hádat, ale zůstat při tom přáteli. Za rok na shledanou!

Soubor ke stažení: [doc]

přidal David Ciprys dne 09.02.2012 | sekce: Výkonný výbor


Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009