Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis souboru ke stažení

V Praze zasedali zástupci sokolských šachových oddílů

V sobotu 10. února proběhla v pražském Tyršově domě valná hromada zástupců šachových oddílů sdružených v České obci sokolské. Protože zápis z jednání ještě vzhledem k brzké době ještě není k dispozici, omezí se tento příspěvek jen na pár postřehů přímého aktéra jednání.

Z cca registrovaných šedesáti oddílů vyslalo svého zástupce na valnou hromadu pouze šestnáct oddílů, což je poměrně málo, a to i přes skutečnost, že mezi vykazovanými oddíly v ČOS je i řada takových, které hrají šachy pouze rekreačně a příležitostně, které nejsou zapojeny v soutěžích šachového svazu a jejich vedoucí ani necítí potřebu komunikovat s nějakým vyšším vedením a jezdit někam na schůze. Komisi sportu vede již několik let ing. Franc – obětavý šachista, který se chopil příležitosti získat do šachu od ČOS pro sokolské šachisty co nejvíce peněz. Pravomoci komise, kterou vede, jsou ovšem velice malé: rozpočet komise se pohybuje v rozmezí cca 70.000 Kč a ty se vydají v podstatě za soutěže a šachový materiál. Šachovým materiálem se rozumějí digitální šachové hodiny, kterými jsou postupně vybavovány všechny oddíly ČOS hrající Extraligu, první ligu a druhou ligu družstev dospělých.

Podstatně více peněz na samotné oddíly jde přes župní granty ČOS – tady však komise plní jen verifikační funkci – potvrdí, že uvedený oddíl skutečně hraje takovou soutěž, kterou v žádosti uvádí, a doporučí k vyřízení. Zda však oddíl skutečně peníze obdrží, již komise ovlivnit nemůže – o tom se rozhoduje „nahoře“ - na odboru sportu ČOS. Také je důležité, aby šachový oddíl (resp. sokolská jednota, jejíž je součástí) měl dobré postavení na župě, která má pravomoc přidělený díl peněz ještě změnit. Finanční toky do oddílů jsou tak hodně neprůhledné, ale je skutečností, že tam, kde si to dokážou ohlídat a hrají vyšší soutěže, si můžou přijít na relativně dost peněz, a to i u mládeže (důležité je, aby oddíly hrály Extraligu nebo I.ligu mladšího dorostu), kde zásluhou předsedy komise šachu ing. France byly šachy povýšeny do kategorie B podporovaných sportů v ČOS (zatímco dospělí zůstávají v kategorii C).

Přebory ČOS v šachu jsou součástí klasických otevřených šachových turnajů, avšak členové ČOS jsou zvýhodněni tím, že mají nárok na proplacení cestovného (jestli tomu bude tak i letos, není vyjasněno – zatím se to předpokládá jen u mládeže) a ze všech účastníků je pak vyhodnocen nejlepší sokolský hráč jako přeborník ČOS. Na vysoké úrovni probíhá takováto soutěž v kategorii mužů ve vážných partiích – jedná se o známý šachový festival v Klatovech, probíhající každoročně první týden v červenci. Letos tento festival bude rozšířen i o mistrovství žáků ČOS ve vážných partiích.

Přebory žáků v rapidšachu se vzhledem k faktu, že nikdo kvůli jednodennímu turnaji nepojede přes celou republiku hrávaly na dvou místech – zvlášť pro Čechy a zvlášť pro Moravu (naposledy byly tuším na Moravě pořadatelem Postoupky). Loni však byl pořadatel pouze jeden – Litvínov a pro nevhodný termín (polovina září, kdy se šachový kroužky dětí teprve rozbíhají) a slabší propagaci se mistrovství zúčastnilo jen deset dětí. Letos nepřišla nabídka na pořadatelství žádná, a tak komise v časové tísni reagovala na nabídky přítomných členů a na místě přidělila pořadatelství žákovského rapidšachu do Rajhradu a do Mladé Boleslavi. V sídelním městě automobilky Škoda proběhne také mistrovství ČOS v rapidšachu mužů. Pro rok 2008 však již budou vyhlášené řádné konkurzy a úkolem komise zůstává zlepšit a zintenzívnit styk s oddíly, aby byla o sokolských šachových akcích větší informovanost.

Tradiční stesky na větší startovné v soutěžích družstev vyžadované ŠSČR od oddílů nesdružených v ČSTV byly letos přebity ostrou kritikou ŠSČR a jeho sportovně technické komise za hrací tempo, které bylo zvoleno ve vyšších soutěžích družstev dospělých. Téměř unisono bylo kritizováno, že šachový svaz před několika lety doporučoval nákup digitálních hodin jisté značky, a pak zvolí tempo, které na těchto hodinách nejde nastavit. Ještěže na schůzi nebyl přítomen žádný člen STK ŠSČR, protože v jednací místnosti nastala taková atmosféra, že od něj ani ten příslovečný pes kůrku nevzal. Protože však někteří zvláště rozhorlení delegáti slibovali, že uvedený problém patřičně rozvíří na blížící se konferenci ŠSČR, mají se funkcionáři STK ŠSČR ještě na co těšit.

Úplnou perličkou na závěr bylo objasnění způsobu vedení administrativy v ČOS. Mnoho sokolských jednot (a zvlášť ty s větším počtem členů) si vedou výkazy členské základny v elektronické podobě, nejčastěji v Excelu. Vedení ČOS však tvrdošíjně vyžaduje každoročně ruční vyplňování papírových tiskopisů do předtištěných tabulek, načež v pražském ústředí se tyto vyplněné tiskopisy přiťukávají do vnitřního databázového programu (bohužel nekompatibilního s Excelem). Přidělává se tak zbytečná práce nejen dobrovolným funkcionářům v jednotách, kteří ručním vypisováním členské základny u větších jednot stráví celý víkend, tak i sekretariátu ČOS, jenž pak musí (možná zbytečně) zaměstnávat příliš mnoho administrativních sil, které stejně nestíhají. Běžný je pak stav, že dokumenty tři měsíce leží na ústředí ČOS, než přijde řada na jejich zpracování, a pak se najednou musí šturmovat. Kouzelná byla taky odpověď pracovníka sekretariátu na mou kritiku, že (bývalá již nyní) náčelnice odboru sportu naší jednotě neodpověděla ani na jediný mail: „Ona sestra náčelnice je staršího věku a s počítačem se pracovat teprve učila…“

Nechci kritizovat Sokol jako takový, sám konečně působím ve venkovské jednotě, takže vím, jak nekonečná a málo oceněná je práce cvičitelů a dalších dobrovolných funkcionářů. Ale systém řízení a vedení administrativy je v této organizaci příšerný. Odporuje i vlastním tradicím Sokola, který kdysi patřil k průkopníkům všeho nového, zatímco dnešní způsob vedení a šíření informací z něj dělá nepružnou a zastaralou byrokratickou organizaci. Konečně se stačí jen podívat na kvalitu a vedení webových stránek České obce sokolské a srovnat např. se stránkami „konkurenčního“ ČSTV. Sokolští šachisté ovšem vzhledem ke svému počtu mnoho nezmohou (byť šachy v ČOS patří co do počtu členů ze zhruba sedmdesáti registrovaných druhů sportů na šestnácté místo), je potřeba, aby se proti neefektivnímu systému vzbouřily samotné sokolské jednoty.

V příloze naleznete zápis z jednání i z následné schůze užšího výboru (komise).

Soubor ke stažení: [zip]

přidal Miroslav Hurta dne 21.02.2007 | sekce: Zajímavosti


Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009