Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

Zvýší se členské příspěvky placené šachovému svazu?

Blíží se krajská a celosvazová konference a jednou z otázek, které budou diskutovány na únorové konferenci ŠSČR a která může zasáhnout každý šachový oddíl, je otázka členských příspěvků. Snad jen pro pořádek připomeňme, že dosavadní stav vypadá tak, že za výdělečně činné oddíly platí 100,- Kč, za nevýdělečně činné 50,- Kč a za mládež do 18 let 10,- Kč. Z této vybrané částky jde 90% krajským šachovým svazům, zbývajících 10% získává ŠSČR. ŠSČR má samozřejmě i další příjmy, především pak dotace ze Sazky a státní dotace na reprezentaci a mládež. Pro krajské šachové svazy jsou naopak peníze z členských příspěvků prakticky jediným zdrojem příjmů.

 

Protože příjmy ze Sazky vykazují kolísavou – a v poslední době spíše sestupnou – tendenci, pokusil se VV ŠSČR situaci řešit několika návrhy na zvýšení členských příspěvků (konstruované víceméně tak, aby navýšená částka připadla ŠSČR). Návrh podaný Výkonným výborem ŠSČR na loňské konferenci (150,- Kč za výdělečně činné, 75,- Kč za nevýdělečné činné, 10,- Kč za mládež) vypadal pro mnohé delegáty přijatelně, byl však nakonec odmítnut s odůvodněním, že návrh nestihl být projednán s oddíly.

 

Tento argument však přirozeně na letošní svazové konferenci použít nepůjde. Závěry konference byly zveřejněny jak na webu ŠSČR, tak na našich krajských webových stránkách a i když bohužel ŠSČR pro zviditelnění svého návrhu zatím mnoho nedělá (jistě by se již na webu v odkazu „Konference“ mohl návrh na zvýšení příspěvků objevit; užitečné by bylo také vyčíslit, jaké položky a o které částky by musel být rozpočet ŠSČR krácen, kdyby návrh na zvýšení příspěvků neprošel, a jak by se to projevilo na činnosti svazu), jistě mnohý šachista může slyšet na to, že i inflace pokročila a o nějakou „rozumnou“ výši by členské příspěvky zvýšeny být měly. Mezitím VV ŠSČR na své poslední loňské schůzi vyrukoval s dalším návrhem: členské příspěvky zvýšit na 200,- Kč pro výdělečně činné, na 100,- Kč pro nevýdělečně činné a 20,- Kč pro mládež do 18 let. A samozřejmě i přímo na svazové konferenci mohou padat další a další návrhy, právo podat libovolný návrh má kterýkoli delegát konference.

 

Jsou i další možnosti, jak navýšit příjmy ŠSČR. Jednou z takových možností by bylo zvýšit poplatek za zápočet soutěží na LOK ČR, který činí pouhých 5,- Kč za hráče a dlouho, snad již deset let, nebyl valorizován. Tento poplatek odvádí svazu pořadatel soutěže a jeho případné navýšení třeba na 20,- Kč by asi nikoho moc nebolelo (je už tak celkem jedno, jestli při startu do týdenní turnaje zaplatím startovné 300,- Kč nebo po navýšení poplatku 320,- Kč). Navíc by navýšení poplatku spravedlivě postihovalo aktivnější hráče, kteří hrají více turnajů a více tedy využívají služeb ŠSČR než ty, kteří za celý dlouhý rok odehrají jen devět zápasů v okresním přeboru družstev. Pokud by někomu vadilo, že by ŠSČR bohatl ze služby, na níž má monopol (zápočet na LOK ČR), pak lze odpovědět protiargumentem: což členské příspěvky nejsou monopol na účast v mistrovských soutěžích družstev? Neboť ostatní služby (např. výpočet ELA, provoz webových stránek, pravidla, rozhodčí pro soutěže, turnaje apod.)  zajišťuje svaz nejen pro své členy, ale i pro neregistrované šachisty. Vždyť i naprosté většiny turnajů (včetně otevřených mistrovství ŠSČR) se mohou účastnit i neregistrovaní šachisté, aniž by to někomu vadilo. Takže potom členský příspěvek představuje de facto jen nutnou povolenku na účast hráče v mistrovských soutěžích družstev.

 

Návrhů může být nakonec spousta. Jde jen o to, aby oddíly a jejich členové nezapomněli na to, že i oni mohou ovlivňovat činnost ŠSČR a jeho orgánů (a dokonce na to mají právo). Pokud  je to členské základně jedno, nemusí být na naší krajské konferenci 22. ledna otázka příspěvků ani otevřena. Jestli však bude vůle se touto otázkou zabývat, mají účastníci konference pestrou škálu možností: můžou např. zavázat delegáty, již budou zastupovat náš kraj na konferenci ŠSČR, aby třeba veškeré návrhy na zvýšení členských příspěvků odmítli. Nebo naopak aby se zvýšením členských příspěvků souhlasili, ale třeba jen do určité výše (o 10%, o 20%...). Možností je mnoho. Je však nutné, aby delegáti krajské konferenci (tři za každý okres) dobře znali oddíly ve svém okrese a jejich ekonomické možnosti, a naopak – aby okresní šachové svazy vyslali na krajskou konferenci takové delegáty, kteří budou daný okres aktivně a se znalostí věci zastupovat. A aby to snad v závěru mého článku  nevyznělo tak, že jsem proti zvýšení členských příspěvků (rád bych, aby v této věci můj článek vyzníval neutrálně, rozhodnout v této věci musí samotní delegáti), připomínám, že jedním ze zájmů oddílů by měl být i dobře fungující šachový svaz.

 

Miroslav Hurta

přidal Miroslav Hurta dne 13.01.2007 | sekce: Výkonný výbor


Aktuální akce

» 

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009