Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

Konkurz na vedoucího soutěže

MěŠS Brno vyhlašuje konkurz na vedoucího soutěže družstev, který bude pověřen řízením Městského přeboru družstev, popř. Městské soutěže.

Povinnosti vedoucího soutěže:           

-       příjem přihlášek do soutěže, kontrola všech náležitostí, zejména úplnosti přihlášek a správnosti všech přiložených dokladů, sjednání nápravy zjištěných nedostatků

 -       ve spolupráci s MěŠS operativní navržení hracího systému podle počtu přihlášených družstev

 -       vydání a rozeslání úvodního zpravodaje

 -       kontrola správnosti a úplnosti předložených soupisek družstev a jejich následné schválení

 -       pravidelný příjem výsledků ihned po odehrání jednotlivých soutěžních kol (e-mail, telefon) a jejich neprodlené zveřejňování na internetových stránkách ŠSČR (databáze soutěží)

 -       bezodkladné vydávání číslovaného zpravodaje s výsledky družstev i jednotlivců po každém kole a jeho rozesílání zúčastněným družstvům (e-mail, výjimečně pošta)

 -       udržování kontaktu s družstvy až do uzavření soutěžního ročníku a jejich informování o změnách soupisek a o průběhu soutěže

 -       posuzování důvodů, které vedly k případnému porušení nebo nedbání ustanovení soutěžních dokumentů, zejména Soutěžního řádu, Rozpisu soutěže, dodatku rozpisu nebo vlastních pokynů a udělování pokut v souladu se Soutěžním řádem a Rozpisem soutěže

 -       po skončení soutěže zaslání podkladů pro výpočet ELO ČR a vydání a rozeslání závěrečné zprávy s vyhodnocením soutěže a s přehledem všech udělených pokut

 

Požadavky:                     

 Rozhodčí min. 3. třídy. Poněvadž se očekává, že veškerá komunikace s družstvy bude probíhat v elektronické podobě, je nutnou podmínkou pravidelný přístup k e-mailové poště. Výhodou jsou mobilní telefon a zkušenosti s řízením soutěží družstevDále se očekává znalost šachové legislativy (především Pravidla FIDE a Soutěžní řád ŠSČR) a losovacího programu SwissManager.

 

Ostatní podmínky:           

 1.   Přihlásit do konkurzu se mohou jak stávající vedoucí soutěží, tak i zcela noví seriózní zájemci.

 2.      Odměna vedoucího je 4.000,- Kč. Při neplnění stanovených povinností má MěŠS právo odměnu snížit.

 

Uzávěrka přihlášek:         30. 8. 2016

 

Přihlášky do konkurzu jakož i případné dotazy zasílejte výhradně elektronicky na adresu bchmelicek@gmail.com. V přihlášce uveďte Vaše plné jméno a věk, kontaktní informace (poštovní adresa, mobil, e-mail) a dosavadní zkušenosti s řízením soutěží.

přidal Bronislav Chmelíček dne 21.08.2016 | sekce: Soutěže dospělých


Aktuální akce

» 
» 

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009