Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

Schůzovní výlet do Kout

Účelem tohoto článku není informovat o právě probíhajícím mládežnickém mistrovství v Koutech nad Desnou (souhrnnou zprávu pro náš krajský web veřejně přislíbil zpracovat přímý účastník pan Radek Strnad z Durasu Brno), nýbrž podat krátkou – a upozorňuji, že subjektivní - zprávu o uskutečněných schůzích šachových orgánů, jejichž jsem se v uplynulém víkendu zúčastnil, tím spíše, že na svazových stránkách o těchto schůzích zatím není ani čárka (pokud se chcete rozčilovat nad liknavostí svazových činovníků, pak zabrzděte a uvědomte si, že každý zápis probíhá schvalovacím řízení, jež jistou dobu trvá).

 

V sobotu 8. března večer proběhlo setkání zástupců krajských tréninkových center mládeže s předsedou trenérskometodické komise ŠSČR Markem Vokáčem. Toto setkání sice nemohlo ovlivnit letošní koncepci a rozpočet (vše již totiž schválila Konference ŠSČR, jež se konala týden před mistrovstvím v Koutech), takže náš kraj obdrží částku zhruba mezi 40.000 – 60.000 Kč (30.000 je pevná částka, již obdrží každý kraj, pohyblivá částka odvisí od umístění našich zástupců na republikovém mistrovství v Koutech), přesto však bylo užitečné. Zástupci krajů přivítali, že konečně s nimi někdo z republikových orgánů komunikuje a má zájem o jejich názory, i když způsob svolání schůze vyvolal oprávněnou kritiku (o schůzi jsme byli informování pouhých pět dnů před jejím konáním, kdyby byl termín stanoven s tříměsíčním předstihem a se stejným předstihem byly zveřejněny okruhy, o kterých se bude debatovat, mohly se mnohé záležitosti přediskutovat mailem a samotné jednání by bylo efektivnější). Upozornil jsem, že jakkoli cvičebnice s Patem a Matem jsou hezké, přece jen reagují na potřebu, která v našem šachovém svazu byla někdy v letech kolem roku 1992. Nyní největší slabinou nejsou metodické materiály, ale peníze na zajištění odměn učitelů a trenérů, kteří šachové kroužky vedou. Přímo akutní potřebou je pak perfektní výukový šachový počítačový program, který by obstál ve školách v konkurenci jiných výukových programů do češtiny, matematiky, cizích jazyků, dějepisu a dalších předmětů. Tyto programy jsou hezky graficky zpracovány a rozčleněny podle témat, věku dětí a stupně obtížnosti. Někdo v diskusi připomněl program Šachlík – budiž, ale srovnávat tento šachový program se špičkově propracovanými výukovými programy do dějepisu či českého jazyka (abych mluvil alespoň za svou aprobaci) je stejné jako srovnávat koloběžku s BMW. Potěšilo mě, že nezávisle na mě stejnou potřebu ventiloval na Novoborském serveru skvělý šachista a rovněž učitel Petr Bažant. Dalším tématem, které jsem nastínil a který si republiková TMK vzala za své, bylo vyřešit uznávání trenérské kvalifikace u zahraničních trenérů (problém třeba slovenských trenérů, kteří trénují naše děti v pohraničních okresech, kde ani není žádná jazyková bariéra, přitom Slovenský šachový svaz má systém školení podstatně odlišný od našeho).

 

V neděli dopoledne se pak konalo zasedání republikové komise mládeže. Nový předseda Jiří Havlíček se prezentoval přípravným materiálem, jenž vzbudil rozporuplné reakce. Na jednu stranu lze jistě ocenit, že se vůbec takový materiál zpracoval, na straně druhé rychlost přípravy materiály (pan Havlíček byl zvolen do funkce pouhý týden před schůzí) měla negativní vliv na jeho kvalitu; mnohá tvrzení by si zasloužila podložení číselnými údaji a fakty (jen jeden příklad za mnohé: pokud se hovoří o postupových klíčích z Mistrovství Čech a Mistrovství Moravy, pak výkonnostní rozdíly jsou ošetřeny přímými postupy, nicméně dalším kritériem by měla být členská základna – a tady čísla chyběla. Také predikace jednoznačných závěrů místo variantních možností řešení vzbuzovala pochybnosti, zda náhodou není již rozhodnuto předem a diskuse není jen zastíracím manévrem. Moravské komise mládeže přímo rozzuřil návrh na zrušení mistrovství Moravy. V diskusi pak zazněly různé a docela protichůdné návrhy: prodloužit mistrovství na týden jako je tomu v Čechách (zvýší se kvalita partií a získá čas na doprovodný program) a proti tomu ponechat dosavadní stav a nic neprodlužovat (prodloužením se zvýší pobytové náklady, problém s dovolenými doprovodu, pokud mnohé děti strávit u partie pouhou hodinu až dvě, pak dvojkolo není problémem), kompromisní návrhy prodloužit mistrovství o jeden den (Olomoucký kraj) či prodloužit mistrovství jen pro kategorie H14 a H16. Dále se diskutovalo o zavedení postupových klíčů (dosud je mistrovství open) – zvedlo by to úroveň krajských přeborů, proto tomu ovšem byla námitka, proč zakazovat účast na mistrovství dětem, které by si sice účast z krajského přeboru nevybojovaly, ale dokáží již vážné partie sehrát a mohou zde sbírat zkušenosti. Kdosi zmínil problém účasti dívek v chlapeckých kategoriích (zabírají chlapcům místo /???/) a snad jen z tohoto krátkého výčtu si dokážete představit, jak široká, ale současně hodně emotivní, zmatečná a někdy i dost neužitečná diskuse to byla. Mně i hodně vadilo, že by se zase o podobě soutěží mělo rozhodovat direktivně z Prahy (či v osobě pana Havlíčka z Českých Budějovic) – o podobě by měli přece rozhodovat především sami účastníci – a ne bafuňáři. Přitom anketa, kterou vyvolal ještě starý předseda Zdeněk Fiala, zatím vyzněla jednoznačně: 25% hlasů pro prodloužení, 75% chce ponechat dosavadní stav.

 

Otázka navrhovaných utkání krajských reprezentací byla zamítnuta (něco podobného přece řeší olympiáda dětí a mládeže, kam bychom se měli snažit proniknout), s velkými rozpaky se setkal i návrh turnajů v bleskovém šachu pro mládež. Předsedající schůze pan Havlíček se snažil spíše diskutujícím naslouchat a několikrát zdůraznil, že předložený materiál máme brát především jako podklad pro diskusi, a ne jako hotovou věc. A tak nakonec vše dopadlo tak, jak se očekávalo: přebory Čech ani Moravy se rušit nebudou, v letošním roce proběhnou bez jakýchkoli změn a o koncepci se ještě bude dále diskutovat. Naše sezení snad bylo užitečné v tom, že si nový předseda komise mládeže mohl udělat obrázek o názorech jednotlivých krajů. Pan Havlíček přislíbil i více spolupracovat a naslouchat krajským komisím mládeže – tož uvidíme.

 

Jako starému schůzovnímu praktikovi mi bylo jasné již předem, že začne-li se debatovat o soutěžích, které každý zná, každý hraje, a každý má proto i na ně různý názor, k dalším otázkám se prakticky nedobereme – a tak se ostatně stalo. O soutěžích se mluvilo půltřetí hodiny a na ostatní témata již téměř nezbyl žádný čas. Problematiky „Šachu do škol“ jsme se dotkli jen letmo (pro velice silné povahy s dostatečně silnými nervy nabízím odkaz na Novoborský server, kde máte jako na dlani všechny argumenty rozhádaných stran, ale myslím, že pravdy se stejně nedoberete). Schůze pak musela být ukončena, protože hrací místnost se musela připravovat na odpolední kolo.

 

Přesto jsem ještě stihl krátce se pozdravit se spoustou známých, jen ve velké rychlosti se podívat na naše hrající děti, převzít trenérské certifikáty pro úspěšné absolventy našeho a od bývalého předsedy Komise mládeže ŠSČR Zdeňka Fialy vydyndat postupové klíče pro náš kraj v rapidšachu mládeže (když kliknete na odkaz, v tabulce jsou již postupové klíče promítnuty). Takže nakonec šlo o docela užitečný, i když hektický čtyřiadvacetihodinový výlet do Kout.

přidal Miroslav Hurta dne 13.03.2014 | sekce: Informace komisí


Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009