Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

Konference ŠSČR 2014 - den první

Netypicky dvoudenní Konference ŠSČR se koná ve dnech 28. 2. až 1. 3. 2014 v Havlíčkově Brodě. Z konference se pokusíme přinést rychle aktualizované zpravodajství, omluvte prosím případné chybky.

18:20 Zahájena Konference, Petr Pisk seznamuje účastníky s organizací Konference, Viktor Novotný vítá účastníky.

18:25 Schválen program Konference, Jednací řád - bylo upozorněno na novinky dle nového Občanského zákoníku.

18:29 Zvoleno pracovní předsednictvo, předsedou zvolen Ladislav Palovský - toto lze považovat za spolehlivou volbu.

 
Pracovní předsednictvo v akci: zleva Ladislav Palovský, Rostislav Svoboda a Viktor Novotný.

18:42 Zvoleny mandátová, návrhová a volební komise.

18:46 Mandátová komise konstatuje účast 98 % delegátů, pro schválení usnesení je třeba 28 delegátů.

18:53 Probíhá bod jednání schvalování zápisu minulé Konference, pan Paulovič schválí zápis až obdrží vyjádření k odvolání, na které čeká již dva roky. Patrně se jedná o nějaký starší problém sekretariátu ŠSČR. Vysvětluje se podstata problému, objevují se osobní invektivy. Konference ověřuje zápis Konference ŠSČR 2013.

19:01 Začíná bod 10, zpráva o činnosti VV ŠSČR za rok 2013. Viktor Novotný uvádí obecné závěry, děkuje členům VV a komisí. Zdůrazňuje, že zapojit do činnosti ŠSČR se musí více lidí, aby něco dobrého mohlo vzniknout. Následuje vystoupení trenéra mužské reprezentace Vlastimila Jansy.


Vlastimil Jansa hovoří o mužské reprezentaci.

19:30 Stále hovoří Vlastimil Jansa, smysl jeho přednášky není (alespoň mě) zřejmý, snad má cílit na navýšení financí pro mužskou reprezentaci.

19:34 Hospodář ŠSČR Rostislav Svoboda začíná komentovat čerpání rozpočtu ŠSČR 2013. ŠSČR na poslední chvíli v listopadu 2013 získal od MŠMT 2 miliony Kč v programu 5, což se samozřejmě příznivě odrazilo v hospodaření.

19:43 Nyní hospodář probírá čerpání rozpočtu po jednotlivých bodech.

19:59 Hospodář dokončuje svoji zprávu, předstupuje předseda Revizní komise se zprávou Revizní komise. Doporučuje schválit zprávu VV ŠSCR, Rozpočet za rok 2013 a návrh rozpočtu 2014. Na druhou stranu upozorňuje na fakt, že členové VV a sekretariátu nedodávají RK požadované dokumenty a nerespektují její výzvy. Mimo jiné jde o smlouvu se společností AVE Kontakt v řádu statisíců.

20:07 Následuje večeře, předpokládané pokračování v 21:00.

21:08 Konference pokračuje diskusí k předloženým zprávám. Pan Chrz upozorňuje, že nefunguje "TMK pro mládež". Apeluje na setkávání a další vzdělávání vrcholových trenérů, individuální tréning talentů ve věku 15 až 20 let podmíněný nadstandardním přístupem hráčů zajištěným smlouvami.
Reaguje pan Vokáč: trenér reprezentace mládeže David Kaňovský např. úspěšně zavedl tzv. webináře. Je třeba sáhnout na systém školení trenérů, termíny schůzek s trenéry se hledají těžko. Jsou zveřejňovány materiály pro mládež na webu.


Pan Vokáč reaguje na připomínky pana Chrze.

21:28 Pan Vachek upozorňuje na neúměrně dlouhé lhůty projednání podstatných záležitostí Legislativní komisí, zmiňuje odvolání ŠK Lokomotiva Brno ve věci přestupu Eduarda Meduny. Pan Buchníček reaguje: ve věci odvolání je rozhodnuto, chybí písemné odůvodnění.

21:30 Pan Jansa uvádí, že svaz pro mládež dělá dost. Apeluje na cílení podpory na velké talenty. Je třeba talenty hledat, a pečlivě posuzovat.

21:34 Pan Liška chce konkretizovat informace o online školení trenérů 4. třídy. Pan Vokáč uvádí, že chce materiály pro trenéry umístit na web, zatím technické problémy s audiostopou videí. Dále by měly být online testy, ve stylu testů publikovaných Komisí rozhodčích. Po úspěšném splnění testů by následovalo udělení trenérské licence. Mělo by to pomoci krajům, které nejsou schopny školení trenérů realizovat.

21:40 Pan Hurta upozorňuje, že krajské komise mládeže nejsou pro republikové orgány dostatečným partnerem, k jejich názorům se nepřihlíží ani není žádán. Krajské komise nejsou oslovovány při důležitých záležitostech týkající se mládeže.

21:43 Pan Chrz konstatuje, že pan Vokáč hovoří o něčem jiném, dochází k nepochopení jeho názorů.

21:46 Paní Kořínková má technickou připomínku, že se stále hovoří o chlapcích - nelze zapomínat na dívky.

21:47 Pan Kopta se ptá na stavy rozhodčích, aby na kraji pořádali školení vhodných tříd. Dále se ptá na to, zda existuje určení, kteří rozhodčí mohou pískat jaké soutěže. Reaguje pan Palovský: chybí rozhodčí vyšších tříd. Chce v budoucnu povinné testování rozhodčích všech úrovní. Budou pravidla pro mezinárodní tituly. Systém tříd rozhodčích bude přepracován, nastane revoluce.
Pan Šimeček uvádí, že jako rozhodčí má nabídek na pískání málo. Pan Palovský odpovídá, že ŠSČR může delegovat jen své soutěže družstev a vybrané soutěže jednotlivců.

21:53 Dotaz na filtrování rozhodčích v databázi hráčů - bude doplněno.

21:55 Pan Urban upozorňuje, že v aktuálním Občanském zákoníku je povinnost hodnotit na Konferenci činnost výboru, komisí i jejich konkrétních členů. Bohužel to není ve zprávě VV, ale ve volebním materiálu. Vyzývá k zamyšlení nad kvalitou zprávy VV. Pan Novotný, předseda ŠSČR, uvádí, že zpráva VV je vypracována dle obvyklých zvyklostí. Problém je, že VV je složen z předsedů odborných komisí - a to by se mělo změnit.

Pan Buchníček upozorňuje, že podle současných stanov musí mít VV minimálně 7 členů. Pan Urban uvádí, že by před volbou bylo vhodné hlasovat o změně stanov. Pan Buchníček uvádí, že není možné měnit pořadí bodů programu. Pan Paulovič chce mít šanci ovlivnit program Konference ŠSČR. Pan Palovský uvádí, že všichni na krajích zavčasu dostali informaci o tom, dokdy je možné doplnit program.

22:08 Legislativní smršť pokračuje: jsou zde všichni delegáti? Stačí jich být 56 přihlášených? Pan Buchníček: ne, musí být všech 58. Pan Satranský: tato situace je nová,prvním rokem - jeďme dle odsouhlasených věcí. Pan Urban: pořadí bodů lze měnit, ne přidávat nové.

22:11 Pan Partl: ve zprávě VV chybí zamyšlení o poměru mládeže a dospělých, a šachistech "pro zábavu" a spíše "navážno" a počtu talentů.

22:16 Schválena zpráva VV o činnosti v roce 2013.

22:17 Následuje rozprava o čerpání rozpočtu 2013. Pan Šimeček se ptá, jak to, když přišly navíc 2 miliony jsme v minusu? Odpovídá hospodář: Byly velmi vysoké odměny reprezentaci,  pozn.: cca 500 000 Kč.

22:21 Schválena zpráva o čerpání rozpočtu za rok 2013.

22:22 Zahájena diskuse o zprávě revizní komise. Pan Paulovič: proč není smlouva s AVE Kontaktem? Odpovídá hospodář: Pořídili jsme šachový materiál, ale nemáme na něj žádný vliv. Smlouva, která vliv zaručí, je připravena v paragrafovém znění s účinností od 1. 1. 2014.

22:29 Pan Hrdlička: kdy budou smlouvy k dispozici? Hospodář: po podpisu, v březnu se očekává, že VV smlouvu schválí.

22:32 Pan Jansa: je neuvěřitelné, že případ s odvoláním zmíněný ve zprávě revizní komise ještě není dořešen.

22:35 Zpráva revizní komise vzata na vědomí.

22:37 Na pořadu je Černobílá kniha. Prezident ŠSČR Jan Lamser hovoří o tom, že Černobílá kniha mapuje situaci v šachovém hnutí. Zmiňuje otázku optimální organizace šachového svazu, kde se několik profesionálů setkává s drtivou většinou amatérů. Vysloven záměr oddělit vrcholovou strukturu. Nutnost motivovat nejen trenéry a rozhodčí, ale také funkcionáře. Je konstatováno, že černobílá kniha koresponduje s plánem VV na další období.


Vystoupení prezidenta ŠSČR Jana Lamsera k Černobílé knize.

22:46 Pan Kotzvold: Černobílá kniha je blábol. Nabízel spolupráci s textem, byl ignorován. Pan Šindelář: Na Černobílé knize se podílelo cca 100 lidí. Jsou tam otevřena témata, na nichž je třeba pracovat dál.

22:55 Probíhá obecná diskuse k Černobílé knize.

23:00 Na chlup přesně jak bylo slíbeno končí jednání prvního dne Konference ŠSČR.

Dobrou noc.

přidal David Hampel dne 28.02.2014 | sekce: Výkonný výbor


Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009