Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

ČSTV, ČUS, funus

Český svaz tělesné výchovy ČSTV se v dubnu s velkým mediálním ohlasem a vysokými ambicemi přejmenoval na Českou unii sportu ČUS¸ ale cesta z Prahy na venkov je dlouhá a na okresech to leckde vnímají trochu jinak - ČUS¸ funus.

Na Břeclavsku existovalo ČSTV až do minulého pondělí, kdy se mimořádná valná hromada Regionálního sdružení ČSTV přejmenovala na Regionální sdružení ČUS. Řádná červnová hromada nerozhodně přemítající nad větou ze stanov "Přítomna musí být nadpoloviční většina obou komor" (obou komor dohromady nebo každé zvlášť?! - v komoře tělovýchovných jednot chyběly 2 hlasy) se rozešla po zkonzumování všech přichystaných obložených chlebíčků bez usnesení.

Tentokrát se z 95 tělovýchovných jednot sešlo celých 54% a v komoře sportovních svazů dokonce 10 zástupců ze 14. Příště to bude ještě lepší, několik spolků jsme vyloučili pro nečinnost  a schválili jinde už běžné ustanovení, že nesejde-li se nadpoloviční počet pozvaných, svolá výkonný výbor do 30 minut novou valnou hromadu, kde už rozhoduje nadpoloviční většina přítomných.

"Nejsou peníze, není účast...", ozývalo se z pléna při přepočítávání hlasů. "Hoďme změnu stanov hned na začátek programu, ať ji schválíme, než se začnou lidi courat na vlak..." znělo realisticky od předsednického stolu.

To bylo prozíravé. Když se po třech hodinách končilo, na potřebný "usnášeníschopný" počet delegátů se v prořídlém sále raději nikdo neptal, naopak to někteří brali s humorem: "29 pro, 15 proti, 1 se zdržel, 2 na pivu." "Já jsem se nezdržel, já jsem spal!"

Po dvouhodinovém pilování stanov se konečně dostalo i na zprávu předsedy, hospodaření a rozpočet. Dlužno poznamenat, že za nezvykle dlouhé období - poslední valná hromada byla na jaře 2011. V roce 2012 se čekalo na celostátní schůzi, kterou ČSTV svolalo až v prosinci a ta letošní jarní, jak už řečeno, se nepovedla.

Docela charakteristická pro schizofrenní situaci ČSTV posledních let byla ostrá pasáž ve zprávě předsedy o prokázaném zavinění miliardové škody požadované po bývalém řediteli Sazky Aleši Hušákovi a možných žalobách na některé vysoké funkcionáře bývalého ČSTV. Na tytéž lidi, co se stejným okresním vedením družně hovořili u předsednického stolu na minulých konferencích.

Ovšem kdo by současnému okresnímu vedení co záviděl! Někdejší paní ředitelka Regionálního sdružení, co byla původně placenou hospodářkou, pak ředitelkou, pak kumulovanou ředitelkou i hospodářkou a nyní už opět jen hospodářkou, ovšem neplacenou, předestřela neradostný vývoj okresních financí. Po "krizovém" rozpočtu 2010 ve výši 1,5 milionu přišel pokles na 1,2 milionu v roce 2011 (z toho ovšem 230 tisíc z rezervního fondu), 830 tisíc v roce 2012 (461 tisíc z rezerv!) a 338 tisíc v roce 2013 (187 tisíc z rezerv).

Letošní dotace z ústředí ČUS činila pouhých 50,000Kč a to spolu s krvácením rezervního fondu znamená jediné - pokud na celostátní poradě 5. listopadu nepřijde příslib vyšších dotací, zůstanou jediným řešením členské příspěvky. Leckde je mají schváleny už nyní, např. na Olomoucku, Jihlavsku či Šumpersku - 10 až 50Kč za člena nebo 300Kč za spolek.

Je otázkou, zda přínosy v podobě hromadného úrazového pojištění či smluv s OSA a Intergramem (nebyly by šachy při hudbě více sexy? ) převáží náklady spojené s příspěvky. Spíše se jen zkrátí agónie řady tělovýchovných jednot převádějících už dnes své zanedbané areály na obce.

Mimochodem jak vypadá financování sportovních spolků? Mrkněme na malou tabulku sčítající hospodaření tělovýchovných jednot na Břeclavsku v roce 2012. Nevystihuje zdaleka celkové finanční toky v okresním sportu, protože nezahrnuje nečleny ČUS, zejména obchodní společnosti velkých klubů. Ale přece jen něco říká (jsou vybrány jen hlavní ukazatele a čísla zaokrouhlena). Nejprve stav majetku:

Dlouhodobý hmotný majetek (hřiště, stadiony): 341 milionů
Oprávky: -38 milionů
Pohledávky: 5,8 milionu
Pokladny a bankovní účty: 10 milionů
Závazky: 29 milionů
Čistý majetek: 292 milionů

A nyní hospodaření:

Nákupy zboží, energií atd: 13 milionů
- z toho na údržbu majetku: 2,2 milionu
- elektřina: 4,2 milionu
- plyn: 1,2 milionu
- voda: 470 tisíc
- teplo: 312 tisíc
Nákupy služeb: 14 milionů
- z toho na údržbu majetku: 2,7 milionu
Osobní náklady: 6,7 milionu
Daně a poplatky: 74 tisíc
Celkové náklady na sportovní (nezdaňovanou) činnost: 38 milionů

Tržby za sportovní zboží a služby: 6,2 milionu
Ostatní výnosy: 2,2 milionu
Příspěvky z vlastních zdrojů ČSTV: 70 tisíc
Státní příspěvky rozdělované ČSTV: 352 tisíc
Příspěvky od sportovních svazů: 2,1 milionu
Příspěvky sponzorů: 2,9 milionu
Členské příspěvky: 3,6 milionu
Provozní dotace od obcí a kraje: 13 milionů
Provozní dotace od státu: 700 tisíc
Výnosy ze sportovní (nezdaňované) činnosti celkem: 31 milionů

Ztráta ze sportovní (nezdaňované) činnosti: 7,2 milionu

Zisk z mimosportovní (zdaňované) činnosti: 6,3 milionu

Celkový výsledek hospodaření za rok 2012: ztráta 842 tisíc

přidal David Ciprys dne 15.10.2013 | sekce: Zajímavosti


Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009