Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

Kniha o šachu v Kyjově

Minulý týden (koncem září 2013) jsem dostal od jejího autora vzácný dárek - knihu „90 let organizovaného šachu v Kyjově 1923-2013“¸ která svou velikostí (22 x 30 cm) i vahou předčí většinu běžných publikací, má 316 stran, spoustu černobílých i barevných fotografií a je výsledkem doslova mravenčího se pídění Antonína Káčerka po historii praktického, skladebního, korespondenčního, mládežnického atd. šachu v Kyjově a blízkém okolí, které podnikal v archivech, knihovnách a muzeích celého kraje. Taková kniha vzniká opravdu jednou za život a k zákulisí jejího vzniku se ještě možná vrátím.

Něco málo o tom, jak krásná kniha na křídovém papíře v tvrdé obálce vznikala, ovšem prozradím již nyní, neboť jsem s jejím autorem občas korespondoval a přenechal jsem mu řadu kopií fotografií, článků a starých partií ze svého archivu. Pan Káčerek mi zase prozradil něco o jejím financování. Od domácích sponzorů (Městský úřad v Kyjově a jiní) se podařilo získat tuším 15.000 Kč, zbývající částku uvolnilo Ministerstvo pro místní rozvoj. Za získanou sumu se podařilo vytisknout 44 výtisků za pořizovací cenu 900 Kč za jeden kus. Většina z nich byla rozdána na nedávné inauguraci knihy v Kyjově zasloužilým místním i přespolním borcům, sponzorům atd. Bude-li se vydávat dotisk, tak jedině v mnohem menším počtu výtisků, bude se však mírně lišit od originálu opravami různých překlepů, které se pro nutnost rychlého dotištění (ještě pár dní před dávno oznámenou inaugurací na radnici v Kyjově, nad níž kromě kyjovského starosty převzal záštitu i ministr pro místní rozvoj pan Lukl nebyly výtisky hotové!) nešlo již opravit.

První vskutku významné šachové akci v Kyjově, která přesáhla regionální rámec, totiž sjezdu Brněnské šachové župy v srpnu 1926, věnuje pan Káčerek v knize  plné tři strany s citacemi z řady pramenů. Dovídáme se i to, že sjezd se odehrával v kyjovském hotelu Slavia (o jehož existenci jsem při brouzdání na internetu nedokázal nic zjistit), včetně informací o tehdejších významných politicích a zastupitelích, kteří převzali záštitu nad sjezdem, a také podle referátů v Lidových novinách podrobné zprávy o průběhu jednotlivých partií jediného kyjovského zástupce v mistrovské soutěži – ing. Kaufera. Na závěr této kapitoly, ozdobené několika fotkami a scany novinových článků jsou i dvě neglosované partie. Možná bude někoho zajímat, které partie se z kyjovského sjezdu dochovaly a případně si je přehrát. Tož tuto informaci (po nutném úvodu, který je v knize citován) v následujícím textu nabízím:

IV. sjezd Brněnské župy ÚJČŠ v Kyjově (1926)

Sjezd byl zahájen slavnostním způsobem 15. srpna 1926 předsedou sjezdového výboru drem. Švarcem. Zahájení sjezdu byl přítomen okresní hejtman Bláha a člen městské rady Jakerle. Po slavnostní řeči dra. Švarce a uvítání účastníků p. Jakerlem za město Kyjov následovala řádná župní valná hromada. Předsedou byl zvolen opět Rudolf Procházka, Brno-Král. Pole, Purkyňova 75, místopředsedou Josef Svozílek, Kyjov, jednatelem Ferd. Fojt, Brno, Na Zvonařce 12, pokladníkem Fr. Vaněk, zápisovatelem Karel Jelínek, pořadatelem Karel Baru, členy výboru bez funkce Filip Janoš a Jaroslav Plachetka, náhradníky ing. Emil Buhl a Frant. Halas, revisory Hapla a Tenora. – Příští sjezd župy bude se konati roku 1928 v Brně a převezme jeho pořádání Šachový klub „Aljechin“ v Brně.

Župní stanovy doznaly následkem usnesení mimořádné valné hromady, která se konala v červnu 1926 v Brně, změny a to hlavně v tom smyslu, že jednací řečí československé byly na roveň postaveny i ostatní jazyky klubů v župě sdružených. Této změny stanov přál si brněnský německý klub a přihlásil se ihned po mimořádné valné hromadě za člena župy. Zprávy jednatele, pokladníka a revisorů vyzněly vesměs velmi přiznivě a byly valnou hromadou jednomyslně schváleny.

Po valné schůzi konalo se vylosování do župních turnajů. Celkem přihlásilo se do 4 turnajů 39 hráčů. Z turnaje o mistrovství župy vyšel po napínavém boji co vítěz A. Steiner z Brna, nadaný hráč posičního slohu, od něhož lze očekávati pěkné úspěchy, uváží-li se, že nedosáhl dosud vrcholu svého šachového vývinu. II. cenu získal Rud. Strache (Pitschak) z Brna. I tento mladý hráč jeví skutečně vzácné nadání a byl by se stal prvému vítězi velmi nebezpečným, kdyby nebyl v prvých dvou utkáních obě partie prohrál. Ze zbývajících 4 partií zaznamenal 3,5 bodů, výkon v tak krátkém turnaji zajisté úctyhodný. O II.-V. cenu dělí se favorit turnaje mistr Berger s Hochwaldem a Šťastným. Mistr Berger zklamal očekávání v něj kladené. Protože se brněnských turnajů již delší dobu neúčastnil, vyšel úplně z praxe a jen tím lze si vysvětliti u něj dříve skoro nemožné prohry s Hochwaldem a ing. Kaufrem. Hochwald a Šťastný jsou útoční hráči, kteří mohou býti lehce prvými anebo posledními. Kašpar a ing. Kaufer, ačkoliv jsou na konci turnajové tabulky, mohou býti se svými výsledky také spokojeni. Prvému schází podnikavost, druhému možnost utkati se častěji se silnějšími soupeři. Beck ze Strážnice po 2 prohrách z turnaje vystoupil. Je dlužno litovati, že se tohoto turnaje neúčastnilo více mistrů, což lze vysvětliti pouze tím, že skoro současně konal se mistrovský turnaj v Trenč. Teplicích, jehož se se svolením župy účastnili mistři Pokorný a Haida. Připojujeme tabulku mistrovského turnaje.

V turnaji hlavním zvítězil Rosendorf z Vel. Meziříčí se 7,5 body, mladý a talentovaný hráč. II. je Hapla z Břeclavě se 7 body, III. Benda 6,5, IV. Pokorný 6, V. Eichler 5. Bez cen: Jursa a Halas 4, J. Svozílek 2,5, Šístek 1,5, Makovský 1. Nejtěžší situaci měl J. Svozílek, na němž všechny starosti o zdárný průběh sjezdu ležely a nemohl se tudíž umístiti tak, jak jeho síla svědčí.

Turnaj vedlejší. I. Šedý ze Šlapanic 8 bodů, II. Přibyl 6,5, III.-IV. Michálek a Rubáš 6, V.-VI. Kvapil a Sedlák 5,5, bez cen: Erbmann a Svozílek 5, Herosch 3,5, Nechvátal 3, dr. Czuczka 1.

V turnaji studentském zvítězil Eisinger 8,5, II. Vašíček 6, III.-IV.Cahlík a Procházka 5, V.-VI. Siebenschein a Kallab 4,5, bez cen Korner 4, Dufek 3,5, Lunga 3, Šušák 1.

Celý sjezd byl sjezdovým výborem, jehož duší byl nynější místopředseda župy J. Svozílek, velmi pečlivě připraven a zůstane všem účastníkům zajisté v živé paměti. Přebytek činí 512 Kč 10 hal. A byl celý věnován Kautského fondu. Po zakončení turnajů sehrál K. Kašpar 10 partií současně na slepo, z nichž 2 vyhrál, 4 remisoval a 4 prohrál. Výsledek byl by zajisté pro Kašpara mnohem příznivější, kdyby nebyl hru v poledne přerušoval z přílišného ohledu na své hladové soupeře.
(R. Procházka – Časopis čsl. šachistů 1926, 138-9)

Několik dochovaných her:

Berger,Vladimir - Pitschak,Rudolf [B05]
Kyjov /župní sjezd/ (2), 16.08.1926
1.e4 Jf6 2.e5 Jd5 3.d4 d6 4.Jf3 Sg4 5.Se2 Jc6 6.c4 Jb6 7.exd6 exd6 8.b3 Se7 9.Sb2 Sf6 10.Jbd2 d5 (Sieht sonst sehr gut aus /zumal auch zur Blockierung der Läuferdiagonale/, gestattet aber hier der weissen Kavallerie, mit nicht abwehrbarem Tempo das wichtige Angriffsfeld e5 dauernd zu besetzen. – Vyhlíží sice velmi dobře /navíc také pro zablokování střelcovy diagonály/, dovoluje zde však bílé jezdcové kavalérii natrvalo obsadit s nevyhnutelným tempem důležité útočné pole e5) 11.Je5 Sxe2 12.Dxe2 0–0 13.Jdf3 Ve8 14.0–0 Je7 15.c5 Jbc8 16.Vfe1 g6 17.g4! c6? (Da der Schwarze das unmittelbar nachfolgende weisse Opfermanöver vorausgesehen haben dürfte, und da er den Königsturm drei Züge später doch nach f8 ziehen muss, war es wohl klüger, ihn sofort dahin zurückzuziehen, um das Opfermanöver des Weissen ganz zu verhindern. Denn wenn er auch aus der Opferschlacht ohne Holzverlust hervorgeht, so vermehrt sie doch die Unfreiheit seiner Stellung beträchtlich. – Jelikož černý pravděpodobně mohl předvídat bezprostředně následující obětní manévr bílého a protože o tři tahy později musí královskou věží stejně táhnout na f8, tak bylo asi moudřejší se s ní stáhnout okamžitě, aby obětnímu manévru bílého zcela zabránil. Neboť i když výjde z obětní bitvy bez ztráty dřeva, tak se nesvoboda jeho postavení podstatně znásobí) 18.Jxf7! Kxf7 19.De6+ Kg7 20.g5 Vf8 21.gxf6+ Vxf6 22.De5 h6 23.Sc1 Jf5 24.Sf4 Jce7? (Gibt dem Weissen Gelegenheit zu einem neuem Opfermanöver, das aber diesmal zunächst schon /sofort sichtbar/ einen Bauern einträgt. – Dává bílému příležitost k novému obětnímu manévru, který ale tentokrát vynese prozatím /jak je hned vidět/ pěšce) 25.Sxh6+! Jxh6 Diagram

(Aber mit diesem Bauern allein, dessen Mehrbesitz sich durch das Schlagschach der Dame auf e7 sofort sichern liesse, begnügt sich Meister Berger nicht. Die von ihm gewählte Fortsetzung ist von überraschender Entscheidungsstärke! – Ovšem pouhým tímto pěšcem, jehož existence navíc se dala ihned zajistit braním dámou se šachem na e7, se mistr Berger nespokojí. Jím zvolené pokračování má překvapivě rozhodující sílu!) 26.Jg5!! Jg4 (Besser als dieses Gegenangriffsversuch dürfte wohl der Damenzug nach d7 gewesen sein. Aber der Unterschied ist jetzt, dass dem Turm /nach Damentausch/ das Feld f7 genommen ist. Hierdurch wird die weisse Stellung über jeden Zweifel siegesklar. – Lepší než tento protiútočný pokus by asi byl tah dámou na d7. Ale rozdíl je nyní ten, že věži je /po výměně dam/ vzato pole f7. Tím je bílé postavení jasně vítězné nad všechny pochybnosti) 27.Je6+ (Schwarz gibt auf. Denn sein bester Königszug wäre nach g8, worauf die weisse Dame den Turm f6 schlägt und überlegene Gewinnstellung herstellt. Tagesbote 20.08.1926. Černý se vzdal. Neboť nejlepším jeho královským tahem by bylo na g8, načež bere bílá dáma věž f6 a ustanovuje jasné vítězné postavení. Tagesbote 20.08.1926) /Národní listy 1926, č. 35 - bez glos/ 1–0

Pitschak,Rudolf - Šťastný,Jaroslav [D21]
Kyjov /župní sjezd/ (3), 17.08.1926
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Jf3 Sg4 4.Je5 Sh5 5.Jc3 Jd7 [5...e6 6.g4 Sg6 7.h4 f6 8.Da4+ c6 9.Jxg6 hxg6 10.Dxc4 Kf7 11.e4± Aljechin-Grünfeld, Semmering 1926/] 6.Da4 (Také se hrává riskantnější 6.g4 Jxe5 7.gxh5) 6...c6 7.Jxd7 Dxd7 8.Dxc4 Vd8 9.e3 (Příliš divoké by bylo hráti na dobytí pěšce 9.Dc5. Černý by asi pokračoval 9...Jf6 10.Dxa7 e6 s rychlym vyvinem) 9...e5! (Pozor na maty na d1!) 10.d5 (Nejjednodušší bylo asi 10.Se2 se stejnou hrou. Pěšce d5 nemůže ovšem černý bráti pri 11.Dh4! s hrozbou Sb5) 10...Jf6 Diagram

11.Dh4 (K nedopočitatelným zápletkám došlo by po 11.e4. Na př. 11...cxd5 12.exd5 Jxd5 13.Jxd5 Dxd5 14.Da4+ Vd7! (14...Ke7 15.Dh4+ Ke8 16.Da4+=) 15.Sb5 Dxg2! 16.Vf1! Kd8!! 17.Se3 (17.Sxd7 Df3 18.Sb5 Sb4+!–+) 17...Df3÷) 11...e4! (Aby zamezil e4) 12.Sc4 (12.Jxe4 nyní nelze pro 12...Dxd5! 13.Jd2 Je4! 14.Sc4 Dxc4 15.Dxh5 Sb4–+) 12...Sb4 13.Sd2 b5 (Asi ke stejné hře by vedlo 13...0–0 14.Jxe4 Sxd2+ 15.Jxd2 Jxd5! 16.0–0= (po 16.Dxh5 přijde 16...Jf4! s obtíznými komplikacemi.) ) 14.Sb3 0–0 15.0–0 De7 (Kryje hrozbu Jxe4!) 16.a3 Sc5 17.h3 (Připravuje pozdější g4 s eventuel. g5) 17...Sg6 18.Vac1 cxd5? (Správné bylo 18...Jxd5 19.Dxe7 Jxe7 20.Vfd1 Sb6 a černý udrží pěšce. Učiněným tahem připravuje se černý o ovoce své dobré hry, přehlédnuv jednoduchý 20. tah soupeřův) 21.Jxb5] 19.Jxb5 Vb8 20.Sa4 a6 21.Jd4 (Ráznějším se zdá 21.Jc7!) 21...Vxb2? (Černý musel hráti na remisu Sxd4 s dalším Vfc8. Nyní nezabrání materiální ztrátě) 22.Sc3 Vb7 23.Jc6! Dd6 24.Se5 De6 25.Vxc5 Jd7 26.Je7+ Kh8 27.Sxd7 Dxe5 28.Jxg6+ fxg6 29.Vc8 Vb8 30.Vfc1 g5 31.Dg3 Vbxc8 32.Vxc8 Da1+ 33.Kh2 Vxc8 34.Sxc8 Dxa3 35.Sxa6 (Podle A. Pokorného - Časopis čsl. šachistů 1926, 129) 1–0

Steiner,Alfred - Hochwald,Adolf [E91]
Kyjov /župní sjezd/ (4), 18.08.1926
1.c4 g6 2.d4 Jf6 3.Jc3 Sg7 4.e4 0–0 5.Jf3 d6 6.Se2 Jbd7 7.0–0 c5 8.d5 Je8 9.h3 a6 10.Jh2 Sd4 (Zamezuje f4, ale přispívá k dobrému vývinu bílého) 11.Sh6 Jg7 12.Dd2 Je5 13.Kh1 f5 14.Vac1 (Nesrozumitelný tah. Bílý patrně se nemohl rozhodnouti: buď brániti dámské křídlo proti event. postupu černých pěšců nebo útočiti na křídle opačném) 14...Vf7 15.f4 (Rozhodl se pro útok!) 15...Jd7 16.g4! Jf6 17.exf5 Sxf5? 18.Sxg7! Je4 (Zajímavá kombinace, která posičně zničí - černého!) 19.Jxe4? Sxe4+ 20.Sf3 Sxf3+ 21.Jxf3 Sxg7 22.Jg5 Vf6 23.Je6 (Posiční výhoda nyní jest zřejmá. Vzdálený jezdec h2 rychle se zmocnil slabého bodu e6, ovšem za pomoci černého) 23...Dd7 24.Vce1 b5 25.b3 Vf7 26.Dc2 Kh8 27.f5 gxf5 28.Vxf5 Vxf5 29.Dxf5 Sc3? (Důkladné přispění k obsazení volného sloupce f! Bílý hrozí již obětí dámy matem na f8) 30.Vf1 Vg8 31.Dh5 De8 32.Vf7! Sg7 (Nešťastný střelec potřetí ocitá se na poli g7, zachrániti svého krále již ale nemůže) 33.Jg5 (a černý se vzdal, neboť na nutné h6 rozhodne brillantní oběť dámy: 34.Dxh6+!! Sxh6 35.Vh7 mat! - Jak jsme již oznámili, dobyl vůdce bílých v tomto turnaji I. ceny. Československá republika 19.9.1926) 1–0

Pitschak,Rudolf - Steiner,Alfred
Kyjov /župní sjezd/ (5), 18.08.1926
Diagram

Das Remis-Examen. Zkouška remízy. Der Sieg Straches ueber Steiner Vítězství Stracheho nad Steinerem. Aus der fünften Runde des Brünner Gaumeisterturniers zu Gaya am 18. August 1926. Z pátého kola brněnského župního turnaje v Kyjově 18. srpna 1926. Nach dem 19. Zugwechsel eines von beiden Seiten korrekt geführten englischen Bauernspiels kam es zwischen Strache und dem Spitzenführer Steiner, der bis dahin allein noch unbesiegt geblieben war, zur folgender Stellung. Po 19. výměně tahů Anglické hry pěšcové korektně vedené oběma stranami došlo mezi Strachem a vedoucím hráčem Steinerem, který zůstával až dosud jediným neporaženým, k následujícímu postavení. Schwarz bot hier Remis an, Weiss, dessen Stellung nur unbedeutend (um das Anzugstempo etwa) besser ist, behielt sich die Entscheidung über die Remis-Annahme noch einige Zugwechsel vor, und zog als 20. Zug  - Černý zde nabídl remízu a bílý, jehož postavení je jen nevýznamně lepší (snad o tempo, které měl z výkopu) si vyhradil rozhodnutí o přijetí remízy po několika dalších výměnách tahů a táhl jako dvacátý tah 20.Sd1 Sofort antwortete Schwarz mit der Besetzung der c-Linie durch seinen Damenturm – Černý ihned odpověděl obsazením c-sloupce svojí dámskou věží - 20...Vac8 und schon war sein Spiel verloren. Weiss stiess natürlich den f-Bauern vor, - a již byla jeho hra prohraná. Bílý samozřejme postoupil f-pěšcem vpřed21.f6 Schwarz nahm ihn mit dem g-Bauern – černý ho vzal g-pěšcem - 21...gxf6 es folgte der fatale weisse Damenzug nach h6 – následoval fatální tah bílého dámou na h6 - 22.Dh6 der schwarze Königszug nach – tah černého králem na h8 - 22...Kh8 und der weisse Läuferzug nach a tah bílého střelce na g4 - 23.Sg4! Nach weiteren fünf Zugwechseln gab Schwarz auf. Tagesbote 22.08.1926. – Po dalších pěti výměnách tahů se černý vzdal. Tagesbote 22. srpna 1926. 1–0

Hochwald,A - Berger,V [A04]
Kyjov /župní sjezd/ (7), 20.08.1926
1.Jf3 f5 2.e4! (Podle partie Alfred Wolf-Max Weiss, hrané ve Vídni 1923) 2...fxe4 3.Jg5 Jf6 4.d3! exd3? (Prohrává. Nejlepší je e3!, jak pokračoval Weiss ve zmíněné partii) 5.Sxd3 /D/ 5...e5 (Ani jiné tahy černého nespasí. Na 5.-d6 příjde 6.Sxh7!, na 5.-g6 6.Jxh7! Vxh7 7.Sxg6 Vf7 8.g4! -dle A.Wolfa- s vítězným útokem) 6.Jxh7! (Také Sxh7 je dobré) 6...d5 (Jxh7 připomínalo by přijatý gambit Damianův) 7.Sg6+ Ke7 8.Sg5 Se6 9.Jc3 c6 10.De2 Jbd7 11.0–0–0 Da5 (Za zkoušku stálo Sf7) 12.Vhe1 Kd8 (Dobrých tahů není) 13.Jxf6 gxf6 14.Sxf6+! Se7? (14...Jxf6 15.Dxe5+-. Lépe však bylo vzdáti) 15.Sxh8 a černý se vzdal v 21.tahu. A. Pokorný - ČČŠ 1926, 130. IV.sjezd Brněnské župy,
 
*) Pitschak Rudolf hrál zde pod pseudonymem Strache R.) 1–0

přidal Jan Kalendovský dne 13.10.2013 | sekce: Zajímavosti


Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009