Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

Konference ŠSČR 2013 - tak nám schválili tři soupisky...

"To jsme to letos krásně zvládli, jedeme domů ještě za světla...", mohli si libovat delegáti v sobotu 6 dubna na výroční konferenci Šachového svazu ČR konané tradičně v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě. Ve skutečnosti se končilo o dvě hodiny později než loni. Posun termínu o 6 týdnů a letní čas vykonaly své.

Oficiálním důvodem pro posun tradičního termínu z konce února na duben byl nedostatek informací o rozpočtových příjmech na začátku roku. Hmmm... Začátkem dubna víme o penězích od státu stejně jako loni, tedy nic, druhý pilíř rozpočtu - členské příspěvky umíme odhadnout i bez jarních čísel skvěle (loňský rozdíl +0,4%), z výdajů je polovina už vyplacena nebo smluvně zavázána na soutěže plánované minimálně rok dopředu, mzdy, odměny, nájmy atd. také nelze měnit ze dne na den ani z měsíce na měsíc, takže si přiznejme, že všechny velké rozpočtové bitvy se vedou jen o drobných a konference vlastně může být kdykoliv.

Jednání začalo neformálně za účasti většiny delegátů a hostů už v pátek v podvečer. Polovina sobotních diskusních příspěvků pak začínala poněkud kuriózním úvodníkem pro oficiální jednání: "Pro ty, co tu včera nebyli, zopakuji..." Po krátké noční, pro některé spíše ranní přestávce pokračovalo jednání devítihodinovým maratónem přerušeným jen hodinovým obědem a dvěma krátkými pauzami, na které by se hodilo klasické "Nyní následuje pětiminutová přestávka, která bude trvat 10 minut a po 15 minutách se těšíme opět nashledanou". Po odečtení všech pauz a zákulisních debat šeptem s čertem vydrželi delegáti u jednacích stolů ne méně než 12 hodin čistého času. Že to vydrží trénovaní bafuňáři nikoho nepřekvapí, ale že celý páteční i sobotní maratón přežije i svazový prezident, to se stalo vůbec poprvé.

Jednací materiály najdete zde. Abychom dlouhatánský text trochu osvěžili a odlehčili, jsou kapitolky někdy více, jindy méně trefně nadepsány "mudroslovími" převzatými ze zábavné knížky Jiřího Veselého Psychologický průvodce šachovou partií.

Kdo ráno políhá, večer pobíhá

Na rozdíl od podobných akcí na nižších úrovních, kde je čekací "akademická čtvrthodinka" spíše pravidlem a předsedající si oddychne, když napočítá napoloviční, tj. usnášeníschopný počet delegátů, na celostátním sněmování je pravidlem na minutu přesný začátek a téměř kompletní sestava delegátů. Když hodinu po začátku dorazil poslední zbloudilý účastník, zaokrouhlil počet hlasujících na rovných 54 hlasů, tj. 100%!

Švec, dokud jedné boty neušije, druhé nezačíná

10:00 Zahájení
Nadějně rychlý rozjezd zbrzdil šéf Revizní komise Milan Paulovič návrhem doplnit do programu revizní zprávu za rok 2011 (loňské odpálení revizní "bomby" a následné neschválení nejen této zprávy, ale ani hospodaření a rozpočtu, je ještě v dobré paměti) a požadavek na revizi výsledků loňského MČR čtyřčlenných týmů v Pardubicích předložený druhým celkem v pořadí ŠK Lípa.

Pro rozpolcenost názorů bylo nutné přesně přepočítat delegáty a vložit zprávu mandátové komise,

což se běžně dělá až před klíčovými hlasováními o zprávách za minulý rok. Ranní dávku emocí vnesl do jednání šéf Legislativní komise označením jednoho z argumentů Lípy za lživý, načež vystartoval zástupce navrhovatele

a už se mohla diskuse a možná i celá schůze obrátit úplně jiným směrem. Díky rozhodnosti předsedajícího a rozvaze navrhovatelů se vše rychle zklidnilo, alespoň se pospávající delegáti probudili z ranního klimbání.

Jak zapřáhne, tak potáhne

10:30 Volba pracovního předsednictva
Šťourové si všimli, že jednací řád umožňuje pozvat za předsednický stůl jen delegáty s hlasem rozhodujícím, a tak jej bylo nutné mírně upravit. Nezvolit prezidenta by bylo neodpustitelným faux pas. K Ladislavu Palovskému a Viktoru Novotnému si tak na pódiu přisedli Jan Lamser, Rostislav Svoboda, a Jaroslav Kořínek.

Řídícím schůze byl zvolen Ladislav Palovský a byla to dobrá volba. Při každém náznaku počínající bouře rychle zakormidloval do bezpečného přístavu, neúprosnost při utínání monologů zkušeně převáděl do humorného nadhledu, tanečním krokem přesouval mikrofon od jednoho delegáta k druhému, bezchybně ovládal projekční notebook. Na rozdíl od loňského Zdeňka Fialy byl však ve velké výhodě. Rozdíl v přípravě celého výkonného výboru na tehdejší a tuto schůzi byl nebetyčný.

Mandátovou komisi počítající hlasy obsadili tradičně Jiří Krejnický, Jitka Kniezková, a Jaroslav Šmíd, Návrhovou komisi připravující usnesení Petr Buchníček, David Hampel a Karel Volek. Zápis pořídí generální sekretář Zdeněk Hába a ověří předsedové svazu a revizní komise Viktor Novotný Milan Paulovič.

Mluviti stříbro, mlčeti zlato

Svazový předseda Viktor Novotný nepatří k plamenným řečníkům před davem neznámých lidí. Předloni ze sebe svůj volební předsednický projev tak tak vysoukal, loňská nerozhodnost a snaha nedráždit delegáty po průšvihu s hospodařením bila do očí. Letos konečně zasedl v perfektně padnoucím obleku, bílé košili a černobílé šachové kravatě k předsednickému stolu jako (většinou) sebevědomý předseda. Mluvil zřídka a krátce, vždy však rozvážně a s dobrou znalostí věci.

10:43 Zpráva předsedy
"Předseda přednese svůj příspěvek jako proslov...", praví se netradičně v písemných předschůzovních materiálech. Tak si ho zkráceně poslechněme: Šachový svaz zvýšil (on se spíš pokorně vrátil se k původnímu stavu) počet zaměstnanců s plným úvazkem na tři. Všichni zaslouží poděkování, stejně jako členové VV, spolupracovníkci, trenéři... Těžište českého sportovního dění se přesouvá z ČSTV do Českého olympijského výboru. Ve čtvrtek se ŠSČR stane řádným, nikoliv jen "přidruženým neolympijským" členem ČOV. Díky Ave-kontaktu a Zdeňku Fialovi jsou v ČR v letech 2012-2014 tři vrcholné evropské akce mládeže (ME, 2x MEU). Ve FIDE aktivně spolupracujeme v "G15", skupině zemí zahrnujících 60% světových šachistů. Po jednáních s Českou asociací univerzitního sportu se poprvé čeští šachisté oficiálně představí na Univerziádě v Kazani. Díky Janu Lamserovi se rozvíjí spolupráce s prestižními agenturami v oblasti PR a fund-raisingu, černobílá kniha přináší nové podněty, nic nevnucuje, hlavně vyzývá k aktivizaci.

Delegáti pozorně sledují projev svého předsedy...

10:57 Vystoupení prezidenta
Prezident nemá, co by dodal, času je málo (jo kdyby věděl, kdy schůze skončí... )

Lépe vydělati na blátě, než prodělati na zlatě

11:00 Hospodaření 2011
Mikrofonu se ujímá hospodář Rostislav Svoboda a v průběhu schůze ho bude držet skoro stejně často jako předsedající. Předloňské neschválené hospodaření posvětili už zástupci krajských svazů loni v červnu. Přebytek téměř milion vznikl vyššími příjmy od státu i sponzorů a velkou uměřeností ve výdajích.

11:04 Hospodaření 2012
Loňská bilanční suma rozpočtu přes 17 milionů překročila dosavadní rekord dvojnásobně a těžko se bude opakovat. Odečíst však musíme přes tři miliony, které stát poslal prostřednictvím ŠSČR jiným šachovým subjektům, milion krajských příspěvků vracených krajům a necelé 4 miliony převedené do rezervy (v té je momentálně přes 7 milionů). Ve skutečnosti svaz rozděloval "jen" 9 milionů. Je osobní zásluhou nového hospodáře, že se 2 miliony z této částky podařilo vyúčtovat na tréninky mládeže v krajích a činnost oddílů. Bez nástupu Rostislava Svobody by to svaz organizačně nezvládl a dost možná by peníze utratil mnohem jednodušším způsobem. Půlhodinová obhajoba hospodaření byla vyčerpávající, ale mimořádně přehledná. Loňská tragikomická prezentace hospodaření s verzí č.1 v podkladových materiálech, č.2 v interních papírech hospodářky, č.3 na plátně před delegáty a č.4 ve zprávě Revizní komise, se naštěstí neopakovala.

Kromě přehledného zpracování bylo tentokrát na rozpočtová čísla i dobře vidět

Co nás mrzí, to nás drží

11:38 Zpráva revizní komise
"V materiálech jsme ji opět nenašli...", pravil sarkasticky předsedající při předávání mikrofonu předsedovi RK. "Situace jiná než loni, takříkajíc normální, ale některá čísla jsem získal až koncem týdne na Strahově, zprávu mám jen "v ruce" a tak ji přečtu", odpověděl Milan Paulovič.
Doporučuje: vytvořit vnitřní směrnice pro benefity zaměstnancům a pro účetní časové rozlišení, uvádět důsledně u účetních dokladů odkazy na smlouvy, usnesení atd., vyřadit nepotřebný materiál, zveřejňovat čtvrtletně hospodaření na webu, dořešit smlouvu o pořadu V šachu. Chválí přehlednost rozpočtu, prezentaci šachu na webu a V šachu a rád by znovu viděl ročenku ŠSČR distribuovanou při losováníní soutěží. Doporučuje schválit hospodaření 2012 i rozpočet 2013 a děkuje VV za vstřícnou spolupráci až na jednu tajemnou výjimku (viz dále).

V další části už de-facto zahajuje diskusi: "Do roku 2005 bylo hospodaření ŠSČR vždy kladné, byť s klesajícím přebytkem. V letech 2006-2009 bylo vždy záporné a od roku 2010 je opět vždy kladné". Podrobnější rozbor příčin se však delegáti nedozvěděli . "Otázka pro předsedu, kolik má členů VV?" "Děvět" "Já říkám osm!" Generální sekretář je členem VV automaticky a nemusí být kooptován, zdůvodňuje Viktor Novotný. Následuje dlouhý výčer restů: sám Milan Paulovič nemá rozhodnutí VV o staré kauze Turnov-Lysá, kde fungoval jako rozhodčí (bývalý sekretář Marek Vokáč tvrdí, že odešlo na podzim), neděkuje předsedovi STK za nezaslání stanoviska STK (podle Petra Záruby je vše uvedeno v rozhodnutí STK), navrhuje přece jen projednat podnět ŠK Lípa. Kritizuje soustavné zpoždění v uzavírání smluv - stále chybí smlouva o posledním trojkole extraligy hraném za tři týdny a také smlouva s Ave-kontaktem o nájmu loni zakoupeného materiálu.

Kdo se nechceš mrzeti, uč se jazyk držeti

12:03 Diskuse k jednotlivým zprávám
Poslední věta ze právy RK rozfoukala jeden z doutnajících konferenčních uhlíků do nebezpečného plamínku, který usilovně zhášel tu jeden, tu druhý řečník od předsednického stolu, aby jej opět rozdmýchal další delegát v dalším diskusním bloku. Nakonec musel hrozící požár hasit sám svazový předseda osobním uklidňováním velmi dotčeného jednatele AVE-KONTAKTU Jiřího Petružálka.

Zjevně se při jinak dobré (minimálně mnohem lepší než v minulosti) komunikaci VV s předsedy krajských svazů cosi zanedbalo a je otázkou, zda něco podobného nehrozí přístě u dalších projektů typu On-line arény nebo Šachu do škol.

O co šlo? O co jiného než o peníze. Pořadatel ME mládeže, firma AVE-KONTAKT, si vyjednal na Ministerstvu školství dotaci 3 miliony korun (pořadatel vybírá příspěvky od účastníků, ale hradí jim pobytové náklady přesahující 5 milionů). Tuto dotaci obdržel prostřednictvím ŠSČR z tzv. Programu č.5 Ministerstva školství. Ale ouha. Miliony dorazily jen dva s tím, že zbytek si Ave-kontakt musí dorovnat se Šachovým svazem, jehož dotace ze stejného programu je mnohem vyšší než v minulosti. Měl ŠSČR bez řečí poslat na ME další milion? Měl dát od pořadatele ruce pryč a nechat si peníze pro sebe? Nakonec dohodl kompromis. Z milionu musel AVE-KONTAKT nakoupit za 600,000Kč šachový materiál (40 on-line šachovnic, 200 hodin DGT XL, 100 hodin DGT 2010, 200 šachových souprav, 8 nástěnných šachovnic), které bude šachovému svazu půjčovat na mistrovské akce zdarma. Na ostatní akce za rozumný poplatek jdoucí na fond oprav a obnovy materiálu.

Námitky delegátů se dají shrnout takto: Nejde o skrytý sponzoring soukromé firmy státními penězi? Proč svaz nenakoupil materiál sám a nepůjčil jej Ave-kontaktu? Proč jej Ave-kontakt nyní nevěnuje svazu nebo se s ním nedělí o poplatky? A nemůže svaz o materiál přijít v případě jeho krachu? Jak byla dotace proúčtována?

Olej do ohně přilil zkušený auditor Zdeněk Urban, který obratem nalistoval Obchorní rejstřík a zjistil, že AVE-KONTAKT patří k většině českých firem porušujících zákon tím, že nezveřejňují ve sbírce listin svou účetní závěrku nebo výroční zprávu. To dopálilo Jiřího Petružálka ze všeho nejvíc, protože měl pocit, že byl právě za formální prohřešek nazván podvodníkem a ostatní to budou roznášet dál. Jojo, "Pomluva jde tiše z tajemné říše, na počátku sotva dýše", ale "roste čile každé chvíle", bleskově "zachvacuje davy, rozumné i prázdné hlavy", až nakonec "divně člověk zajde, jehož pomluva zlá najde" .

Ze strany Zdeňka Urbana to ovšem nebyl cílený útok na AVE-KONTAKT, ale zpochybnění argumentace předsedy svazu, proč nákup neuskutečnil sám svaz - prý by šlo o veřejnou zakázku přezkoumatelnou Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, ME bylo přede dveřmi, vše se mohlo zdržet a zkomplikovat atd. Podle Zdeňka Urbana jde o zcela triviální zakázku malého rozsahu, kde je stanovena jen obecná povinnost nediskriminovat žádnou firmu z EU.

Ne toho pták, kdo ho škube, ale kdo ho jí

Své polínko přidal nechtě i sám předseda odpovědí na otázku z pléna, kde je materiál umístěn: "Asi na sekretariátu, zbytek materiálu, pokud se nepletu, v Pardubicích...", pravil nejistě na počátku diskuse, kdy si značná část delegátů ještě myslela, že materiál patří svazu.

Nakonec se vše vysvětlilo a šachový svaz může být jedině rád. O materiál, jeho evidenci, uskladnění, opravy, kontroly, půjčování, vracení, placení a účtování zápůjček atd. se místo sekretáře placeného ze svazových peněz stará soukromá firma a výhodné výpujčky jsou možné už dnes - napište AVE-KONTAKTU! Sekretariát rychle (imídjetli, slovy předsedy RK) připraví smlouvu a zveřejní ji na webu. Termín má (podle zápisu 73. schůze VV ŠSČR z 3.8.2012) do 18.9.2012 .

Pro naději mnoha, mála se nespouštěj

Ve víru těchto diskusí - občas musel předsedající použít silnějšího výrazu, jako "Nekecejte mi tam!" - téměř zapadlo několik "obyčejných", ale důležitých příspěvků. Jiří Kotzot upozornil, že podle jeho indicií zdaleka ne všechny z 20 škol přihlášených do programu Šachy do škol je chtějí skutečně zavádět jako povinný nebo nepovinný předmět a nikoliv jen jako obvyklý šachový kroužek. Viktor Novotný oznámil, že po změně poskytovatele k 30.6. bude zadáno vytvoření zcela nového webu ŠSČR. S připomínkami a náměty se můžete už dnes obracet přímo na něj! David Hampel kritizoval pozdní zveřejňovaní divokých karet, postupových kvót atd. Komisí mládeže. Nešlo by ji posílit finančně? Kupodivu šlo. Stejný nápad měl VV a v rámci "oddělení profesionální a dobrovolnické práce" posílil rozpočet STK a Komise mládeže o celkem 4000Kč/měsíc na "sekretářku". Jiří Průdek připomněl loňské neschválené zásady odměňování reprezentace. Od letoška bude poprvé nabídnuta celoroční smlouva Davidu Navarovi a Viktoru Lázničkovi. Poprvé se v ní objeví i smluvní pokuta za dopink. Přistihne-li totiž kontrola reprezentanta při dopinku, hrozí ztráta nároku celého svazu na státní podporu. Pavel Chrz kritizoval komunikaci svazu s krajskými tréninkovými centry mládeže přes Komisi mládeže místo přímo přes krajské koordinátory a žádal zvýšení podpory kategoriím 15-18 let, jmenovitě na Olympiádu mládeže v Číně.

Zpráva o hospodaření v roce 2011 prošla hladce 52 hlasy, zpráva o činnosti v roce 2012 50 hlasy.

12:48 Diskuse k hospodaření 2012
Jaroslav Satranský si všiml nedočerpané dotace extraligovým klubům na on-line přenosy. Letos byly dobrovolné, od příště budou povinné. Jiří Novák doporučeje rozšířit dobrovolnost a dotace i na 1. ligu. Jiří Kopta by rád viděl přenosy pohromadě na jednom místě. Snad se jich dočkáme na novém webu i se samostatnou stránkou extraligy. Jan Slavík se pozastavil nad nepoměrem mezi příjmy a výdaji u On-line arény v letošním a loňském roce. Hospodář ujistil, že za dva roky jsme lehce v plusu. Kupodivu teprve nyní si Viktor Novotný vzpomněl na své šachové dítko a pochválil rok provozu Arény. Určitější progózu do budoucna však nenastínil ani on.

13:11 Hospodaření schváleno 48 hlasy, nikdo není proti. Zpráva revizní komise vzata na vědomí 51 hlasy a jde se na svíčkovou nebo řízek. Jednalo se od deseti v jednom zápřahu, doposud nebyla jediná přestávka!

Co přichází bez těžkostí, to už nemůže být ctností

14:20 Ekonomická směrnice a fakturace
Hospodář Rostislav Svoboda obhajuje změny ES a zásady nového způsobu placení členských příspěvků a poplatků pololetním fakturováním zasílaným elektronicky na oficiální klubové adresy.

14:46 Diskuse k ES
Jiří Kopta se ptá, do kdy mají kraje a okresy zasílat údaje o svých soutěžích, aby poplatky za Elo byly součástí zářijových fakturací. Hospodář upřesňuje, že se separátním posíláním vkladů na účet krajského (okresního) svazu a poplatků za ELO na účet ŠSČR se nepočítá a vše by mělo zůstat jako dosud. Oddíly pošlou všechny platby svému kraji a ten je přepošle ŠSČR. Miloslav Partl navrhuje snížit poplatek z prodlení z 0,1% denně na 0,05% - odsouhlaseno. Jaroslavu Satranskému se zdá příliš dlouhá doba 90 dní, po níž se neplatičům pozastavuje členství v ŠSČR. Podle hospodáře je lhůta spočítána tak, aby pokryla červenec a srpen a nevyvolala problémy při letních turnajích. Zástupci Prahy Antonín Ambrož, a Jindřich Korsa by chtěli faktury dostávat na více adres. Petr Záruba jim radí pořídit robota na přeposílání pošty všem členům výboru . Další doporučují vyžadovat potvrzení o přijetí mailů. Zdeněk Urban rozporuje, že svaz posílá faktury jen elektronicky, ale po oddílech chce písemnou komunikaci. "Jde o terminologický problém, sjednotíme", ujišťuje hospodář, byť před úplným rušením papírové pošty varuje Jiří Petružálek. Václav Paulík navrhuje nejnižší taxu příspěvků 20Kč pro děti do 10 let namísto dnešních 8 let. Hospodář i předseda si přizvukují, že platí-li v řadě krajů taxa 100 i 150Kč, pak podobná úprava v ŠSČR ztrácí smysl. Přesto je návrh schválen.

15:30 Celá Ekonomická je schválena 51 hlasy a po krátké přestávce si bere slovo předseda Viktor Novotný k Plánu práce VV ŠSČR na rok 2013. A hlásí optimisticky: "Většina bodů z volebního programu je splněna!" Do budoucna připomíná blížící se přeměnu občanských sdružení na spolky - snad už se ani nebudeme jmenovat svaz a bude z nás opět nějaký Český spolek šachovní. Dalším bodem ke zvážení je založení svazové/spolkové obchodní společnosti. Z ostatních novinek připomíná webové semináře pro mládež, projekt Davida Kaňovského.

Těmi koni oř, které máš

15:57 Rozpočet na rok 2013
Podle hospodáře Rostislava Svobody je odhad příjmů konzervativní. Vede ho k tomu zvýšení celkových prostředků pro sport. Co budeme dělat, když dostaneme méně? Doporučuje zmocnit VV ke krácení, hlavně v rozvojových programech, nerad by viděl prohlubování už tak velkého schodku 1,6 milionu. Pokud bude peněz více, žádný problém - 1,6milionu pokryje deficit. Pro případné ještě větší příjmy by měl VV ŠSČR opět dostat zmocnění.

Na měkkých polštářích se jména nedobývá

16:30 Diskuse k plánu práce a k rozpočtu
Antonín Ambrož nesouhlasí, že rozšířená Komise mládeže zrušila diferencovanou podporu krajských center mládeže podle výsledků testů na posledním MČR mládeže. Šéf TMK Marek Vokáč by měl mít páku na nefungující TCM - 40,000Kč dělit paušálně a 10,000Kč ponechat v pravomoci šéfa TMK. Jaroslav Satranský předkládá podobný návrh - variabilní částku dělit podle počtu účastníků na MČR mládeže. Tento návrh podporují i kraje Moravskoslezský a Ústecký a je nakonec schválen. Josef Kovářík reaguje na podnět od předsednického stolu, že se šachy nedostaly na program letošní letní Olympiády dětí a mládeže ve Zlínském kraji. Zařazení do letních her je v tuto chvíli nereálné, ale snažit by se měli zástupci Vysočiny, kde bude zimní dětská Olympiáda v roce 2014. Dále navrhuje přejmenovat podporu šachovým kroužkům na podporu mládeže v šachových oddílech. To je v rozporu se záměrem tohoto programu, ale Viktor Novotný navrhuje jako možné přejmenování na podporu registrovaným šachovým kroužkům. Konečný název je kompromis - podpora šachových oddílů a kroužků. Ladislav Sýkora zkoumá, zda se uvažovalo o postupu na ME nebo MS školních týmů. Zdá se mu, že při výjezdech dětí na přebory škol samotné školy jen minimálně spolupracují, naopak je problém s uvolňováním z výuky. Podle Viktora Novotného se ve světě označuje za přebor škol řada akcí, které pak snadněji získávají podporu. U nás se dá uvažovat také o přeborech škol jednotlivců. Zkusíme kontaktovat i někdejšího partnera Asociaci školních sportovních klubů. Ladislav Hajšman považuje nasměrování dotací do šachových kroužků za neadekvátní. Místo ní doporučuje realizovat podporu oddílům jako loni. Pavel Chrz opět diskutuje o mezinárodní Olympiádě do 16let s pobytem zdarma, ale placením cesty a trenéra. David Ciprys
přednáší příspěvek Břetislava Eichlera o akademickém šachu a zve vysokoškoláky na MČR vysokoškolských týmů 9.6.2013 v Praze. Jaroslav Šmíd a Jaroslav Satranský požadují větší slevy pro krajské přeborníky na MČR. Předseda STK vysvětluje, že už dnes se do konkurzů hlásí zpravidla jen jeden pořadatel a k přitvrzení požadavků není prostor. "Schvalte v rozpočtu 2x14 tisíc pro krajské přeborníky a přebornice a dáme jim tisícovku slevu". Marek Vokáč čte statistiky úspěšnosti krajů v testech na MČR mládeže.

17:16 Hlasování o námětech z diskuse - kromě už zmíněných změn schváleno vydání ročenky v elektronické podobě.

17:42 Hlasování o rozpočtu a plánu práce - schváleno téměř jednohlasně

Kdo setrvá, i zlé přetrvá (zastánci)
Milé zlého počátky, leč konec žalostný (odpůrci)

Krátce před 18. hodinou přichází 18. jednací bod Návrh Středočeského šachového svazu na uvedení hráče na třech soupiskách. Na minulých únorových konferencích byla touto dobou za okny už dávno tma a sál prázdný nebo poloprázdný, dnes se mají delegáti čile k světu. Uvolnění svěrací kazajky dvou soupisek hýbe konferencemi a schůzemi STK už několik let. Zastánci se těší na větší počet náhradníků, odpůrci se hrozí nižšího počtu náhradníků, když budou hráči napsáni ve dvou družstvech hrajících v témže termínu. Zastánci se těší, jak budou jezdit s dětmi v nižších soutěžích a konečně si budou moci i zahrát, odpůrci se hrozí, že žádné děti v nižších soutěžích nebudou, protože se tam rozlije "výpomoc" z hora. Zastánci se těší na více spokojených hráčů v soutěžích hraných ve všedních dnech, odpůrci se hrozí účelových přesunů termínů a hráčů nespokojených s manipulacemi se soupiskou. Ve skutečnosti to s přívalem hráčů do nižších soutěží nemusí být tak horké. Pořád platí omezení pro počet volných hráčů v oddíle (max. do výše počtu družstev v soutěžích), pořád platí požadavek na nadpoloviční účast hráčů bez písmenek C, V a H.

Ale pojďme popořádku. Jaroslav Satranský přednáší původní návrh SŠS na povolení účasti na 3 soupiskách (ten se měl týkat jen Prahy a Středočeského kraje a platit zkušebně po dobu dvou sezón) a hned i doplňující návrh, aby povolení platilo všude a pořád. Ladislav Hajšman souhlasí a navíc navrhuje zrušit další omezení soupisek, např. limit volných hráčů. Už bez souvislosti ke třem soupiskám navrhuje povinně umístit do hracích sálů hodiny, protože s vypnutými mobily ztrácejí hráči pojem o čase. Jan Slavík zjišťuje, proč tento návrh podává kraj a nikoliv odborná komise. Předseda STK Petr Záruba, vedle Pavla Chrze poslední hlasitý obhájce dosavadního stavu, pokládá řečnickou otázku, zda jsou soutěže družstev určeny k tomu, aby všichni mohli hrát všude nebo proto, aby se porovnaly síly družstev.

Mnoho rukou, málo díla

Šéf Legislativní komise Petr Buchníček dává protinávrh - aby se do šachového svazu nezanášel hnusný zlozvyk z parlamentu prznící zákony, totiž schvalování konečného znění legislativních článků v hektické atmosféře plenárního jednání , chce schválit jen doporučení výkonnému výboru, jak má legislativu opravit. Také nechce začínat od dvou krajů, aby nebyla úprava napadnutelná či snad i žalovatelná jako diskriminační. Zdeňkovi Urbanovi se nezdá, že by návrh měl platit jen v krajích a nikoliv v ligách. Jiří Řehůřek navrhuje odsouhlasit vše na dva roky a poté vyhodnotit. Jaroslav Satranský už vidí, že se nálada začíná klonit ke schválení a připomíná, že dokud to nezkusíme, budeme o tomtéž debatovat i příště pořád dokola. Ladislav Sýkora se jako jeden z posledních ozývá s protiargumentem, že hrozí vytěsňování slabších hráčů - čím více příležitostí pro silné hráče, tím méně šancí pro mládež a začátečníky.

18:10 Budeme konečně hlasovat? A o kterém návrhu?
"Já jsem předložil svůj návrh první už před hodinou", praví Jaroslav Satranský. "A já jsem jej dal písemně už v 10:50!", trumfuje Petr Buchníček. V následujícím šumu s několika rukama zvednutýma do stříšky dožadujícími se technické připomínky předsedající raději vyhlašuje krátkou přestávku.

18:27 Hlasujeme!
Po hektické a hlučné přestávce dochází k dohodě navrhovatelů s předsedou Návrhové komise Petrem Buchníčkem. "Rozuměli všichni?", ptá se předsedající. "Já tomu nerozumím!", zní ze sálu. "Ještě je možné nehlasovat pro nic a ponechat tak 2 soupisky", zkouší naposledy soudržnost tábora navrhovatelů Pavel Chrz. Třiceti hlasy z 50 (13 bylo proti, 7 se zdrželo) je schváleno toto usnesení: "Zapracovat do legislativy takové úpravy, aby od soutěžního ročníku 2013/2014 bylo možné v soutěžích dospělých uvést hráče na nejvýše třech soupiskách, z toho nejvýše na dvou v soutěžích řízených ŠSČR."

Po sobotní hektické spolupráci do pozdních večerních hodin spolupracovali šéf Návrhové komise Petr Buchníček a generální sekretář Zdeněk Hába vzorně i v neděli ráno ve vzájemné prvoligové partii Caissa Třebíč vers. Gordic Jihlava - remis. Do zápisu o utkání ji zaznamenal ... rozhodčí Ladislav Palovský. 

Po doznělém potlesku oceňujícím tříleté úsilí žádá Hynek Šperl Prahu, aby konečně zadala soutěže družstev do databáze ŠSČR. Jan Slavík skepticky připomíná, že už to slíbila na minulé konferenci, jinak že vítěz nepostoupí do ligy. "On stejně nechce postupovat", přidává ještě skeptičtěji Petr Záruba.

Pražský šéf Milan Paulovič je tak dojat schválením tří soupisek, že místopřísežně slibuje nápravu a aby to ostatním osladil, navrhuje uložit krajům, aby připravily a zaslaly výsledky svých soutěží pro potřeby ročenky.

Jaromír Skála se ještě ptá, kdy budou k dispozici nová Pravidla FIDE platná od 1.7.2013. Podle Ladislava Palovského má být oficiální anglická verze v květnu a česká od 1. června. Pokud kraje plánují školení rozhodčích, bylo by lepší je odložit na červen.

Únava je vidět dokonce i na hlasovacích lístcích

19:00 Čtení závěrečných usnesení

Radní páni jsou moudřejší, když jdou z radnice

19:05 Zbylých 43 delegátů schvaluje usnesení 43 hlasy. Potlesk, vztyk a úprk domů. Než si člověk sbalí počítač, ani se není s kým rozloučit.

Po loňské tragikomedii příjemná změna. Ale uvidíme příště. Budou volby a navíc podle statistiky předsedy Revizní komise po čtyřech letech tučných a čtyřech hubených, je právě ten letošní posledním čtvrtým rokem další tučné periody...

On-line reportáž královéhradeckého šéfa STK Miroslava Pavlíčka si můžete přečíst zde

přidal David Ciprys dne 09.04.2013 | sekce: Výkonný výbor


Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009