Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

Schůzka předsedů krajů: Mimořádná konference (zatím) netřeba

Havlíčkův Brod přivítal v neděli nejen schůzi rozšířené STK, o níž detailně informuje ve svém článku David Ciprys, ale též jednání VV ŠSČR s předsedy krajských šachových svazů. Hlavním bodem programu bylo zvážit nutnost svolání Konference ŠSČR pro jednání o Rozpočtu ŠSČR na rok 2012, který nyní funguje jako jakési rozpočtové provizorium (viz dlouho očekávaný zápis z Konference ŠSČR). Hlavním důvodem pro svolání konference může být výrazné navýšení příjmů oproti plánu, nyní již definitivně byla schválena dotace od MŠMT v celkové výši cca 9 milionů Kč.

Většina krajských předsedů naznala, že svolávat celorepublikovou konferenci nutné není, a pokud bude VV ŠSČR pracovat s financemi rozumně, tak bude další Konference ŠSČR v obvyklém únorovém termínu. Pokud se VV ŠSČR odchýlí od představ předsedů krajů, stačí jich 5 na svolání konference - výkony VV ŠSČR jsou tedy pod docela přísným dohledem a výrazně motivovány.

Dále byly na pořadu praktické otázky týkající se přepuštění financí do nižších pater šachové hierarchie, ideálně až na oddíly, jak je uvedeno v nástřelu tzv. Červené knihy. Další informace je nutno uvést Švejkovým "Ještě se nic určitého neví", neboť problematika je čerstvá. Dobrým znamením je zajisté osoba staronového hospodáře ŠSČR v neděli kooptovaného do VV ŠSČR: Ing. Rostislav Svoboda zajisté dohlédne na hladkou proveditelnost celého záměru.

Momentálně je idea taková, že krajské svazy dostanou k dispozici částku rovnající se členským příspěvkům ŠSČR svých členů k 30. 6. 2012 (pro JmŠS činí tato částka cca 150 000,- Kč). Tuto pak rozdělí oddílům, popř. využijí jinak. Částka jdoucí na oddíl by se měla rovnat odvedeným příspěvkům ŠSČR konkrétního oddílu. Oddíly budou muset částky vyúčtovat, dodat kopii dokladu za výdaj z roku 2012. Co půjde takto vyúčtovat (zhruba): odměny trenérům, rozhodčím; cestovné; nájmy sálů; neinvestiční majetek - vždy se vztahem ke sportovní činnosti oddílu. Co proúčtovat nelze: reklamní a propagační činnost; pokuty, penále; investiční majetek (nad 40 000,- Kč za kus).

Kde by mohl být problém? Mohl by nás velmi tlačit čas. Pokud budeme počítat od konce, tak pracovní verze posledního termínu na dodání dokladů od krajů je 30. října. Pro oddíly bude třeba stanovit termín někdy na začátku října, a ten přísně dodržet (finance nevyužité oddíly využije krajský svaz). Nyní máme konec května, v červnu proběhnou leckde schůze VV krajů, na konci června se plánuje celorepubliková schůzka předsedů krajů, krajských hospodářů a předsedů komisí mládeže (popř. manažerů krajských tréningových center). Přes prázdniny se toho nikdy moc nenadělá, a září je takové "rozběhové". Proto je třeba celou záležitost řešit už teď, a připravit na nastalou situaci zejména oddíly.

Již zmíněná krajská tréningová centra by též měla být subvencována, a to částkou 50 000,- Kč na kraj. Výdaje budou muset souviset s hlavním posláním center, např. výdaje na trenéry. Bude na jednotlivých krajích, aby si dohlédly na celý mechanismus. V této souvislosti se hovoří o honorované pozici "manažera krajského centra mládeže" a "manažera projektu šachy do škol" v rámci kraje.

Na závěr bych napsal, že získání takovéto dotace je velkým úspěchem, který už se bohužel nemusí opakovat. To, jak zvládneme či nezvládneme přidělené prostředky vyúčtovat by mohlo být určující pro další roky, tedy podle mého se jedná o zcela zásadní záležitost. Průběžně se zde objeví aktuální informace, dobrým komunikačním kanálem se mi jeví diskusní fórum webu JmŠS.


přidal David Hampel dne 28.05.2012 | sekce: Výkonný výbor


Aktuální akce

» 

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009