Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Podrobný výpis článku

Konference ŠSČR zvolila tým Viktora Novotného, odložila růst příspěvků a umravňovala STK

Viktor Novotný nebo Jan Lamser do čela ŠSČR? Klíčová otázka všech předkonferenčních diskusí byla na sobotní volební konferenci Šachového svazu České republiky v Hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě zodpovězena (pro některé) překvapivě - jsou tam oba dva jako předseda a prezident.

Pro jiné to tak zcela překvapivé nebylo. Tým Viktora Novotného zjevně trochu zaskočený "marketingově orientovaným" nástupem konkurenčního týmu se rozhodl hodit přes palubu vše, co by jej v očích voličů mohlo tížit více než pražské bydliště většiny soupeřů seskupených v týmu "jednoho výkonného předsedy v pozadí a dvou prezidentů".

Do hlubin zapomnění tak cestovaly neopatrné (v některých případech navíc silně dezinterpretované) výroky o radikálních změnách individuálních tréninků mládeže, o činnosti sekretariátu a ... a také o v očích mnoha delegátů kontroverzním Vlastimilu Sejkorovi jako kandidátovi na prezidenta. 

Oba volební týmy měly velmi podobné programy (zlé jazyky tvrdily, že hlavně v obecnosti tezí bez konkrétních budoucích kroků, které by mohly nové šéfy svazu příliš zavázat a delegáty vystrašit) a na své soupisky umístily některé výrazné osobnosti, které by v "soutěži jednotlivců" určitě mandát do výkonného výboru získaly.

V nočních diskusích to důkladně probrali i někteří delegáti a hned v úvodu navrhli ústy Milana Pauloviče volbu po jednotlivých funkcích s odůvodněním, že oficiální návrh žádného z týmů nebyl předložen v původním termínu do 4. února. Návrh zamítla drtivá většina 43 z 52 delegátů, možná se řada z nich lekla, že prodloužením voleb zůstanou na schůzi až do večera (což se nakonec stejně stalo ).

Ale zkusme jít hezky popořádku od začátku schůze, která začala dávno před obligátním úvodním "Vážené dámy a pánové, delegátky a delegáti..." z úst předsedajícího Ladislava Palovského po akademické čekací čtvrthodince v 10:15.

Krajští předsedové si s dosluhujícím předsedou ŠSČR Vlastimilem Sejkorou domluvili páteční večerní posezení k projednání budoucího statutu krajských svazů. Není žádným tajemstvím, že nad krajskými sdruženími ČSTV (krajské šachové svazy jsou většinou jejich právní součástí) plují těžká mračna a další využívání služeb (zejména vedení účtu a účetnictví, další služby šachy využívají minimálně) by mohlo předběžně stát každý z krajských svazů až desítky tisíc ročně.

V mrazivém, ale slunečném ránu následujícího dne se jednací místnost začala plnit okolo deváté. Bohužel tradiční jednací sál měla rezervována jiná akce a tak se delegáti museli stěsnat do menšího vedlejšího sálu, kam by se v dřívějších dobách pohodlně vešli, ale při dnešní explozi notebooků zabírajících všechna volná místa na stolech s kabely visícími ze stolů a válejícími se všude pod nohama, byl nedostatek prostoru citelný. Projektor před plátnem se několikrát málem octl na zemi, když obsluha hotelu zřejmě bez zkušeností s projekcí partií na turnajích s pobíhajícími dětmi  nepřivázala přívodní šňůry pevně k noze stolu. Možná by si měl každý delegát povinně pořídit malý schůzovní netbook a bylo by po problému...

Pracovní předsednictvo Vlastimil Sejkora, Rostislav Svoboda, Igor Němec, Václav Paulík, Jaroslav Satranský a Ladislav Palovský zvolilo podle očekávání řídícím schůze posledně jmenovaného. Po zvolení mandátové, návrhové a volební komise se slova ujal v 10:45 Vlastimil Sejkora se Zprávou o činnosti. V ní ocenil stabilitu a finanční zdraví svazu v dnešní turbulentní době i úroveň svazových řádů a webu a doporučil zůstat v úzkém kontaktu s děním ČSTV ("... až se budou dělit majetky ČSTV, buďme při tom..."). Prozradil aktuální kritéria pro dělení peněz od státu nahrazujících výpadky Sazky (tzv. Kalouskovné) - polovina podle výsledků reprezentace a polovina podle členské základny s váhou 70% děti, 30% dospělí a logicky položil důraz kromě reprezentace i na členskou základnu, zejména děti, speciálně děti školní (Václav Klaus ml. ze "šachového" gymnázia PORG Praha patří k poradcům ministra školství Dobeše). V kontextu klesajících vnějších zdrojů si odstupující předseda položil otázku, jaké je nejcennější aktivum českého šachu a odpověděl si velice netradičně. V pravidelných soutěžích družstev napočítal 1115 týmů. Při cca 10 utkáních za rok a skromně odhadnuté časové náročnosti přípravy utkání i hodinové taxe ocenil toto aktivum v podobě dobrovolného funkcionářského sboru na více než 10mil Kč. Za tuto práci poděkoval všem dobrovolným činovníkům a ocitoval názor jihomoravského "Kuřimáka" z diskusního fóra NŠS.

Novému výboru doporučil zrevidovat šachovou legislativu, kvalitní, ale přece jen vznikající před 10 lety. Připomněl spory s panem Kaiserem i soudní pře v jižních Čechách a navrhl vznik legislativní komise při VV ŠSČR, která by provedla generální revizi legislativy a dala ji k diskusi a schválení konferenci cca v roce 2013. Na závěr důrazně odmítl hlasy, že druhý volební tým "zorganizoval jeden člověk pro své teplé místečko" a vyslovil 2 přání - aby nezvolený tým nominoval předsedu Revizní komise a vítězný tým využil zkušeností poraženého týmu. Konec řeči, jak se sluší na končícího předsedu, byl oceněním práce všech členů VV v celém tříletém období, speciálně pak zaměstnanců svazu v čele s Petrem Herejkem.
 
V 11:15 se mikrofonu chopil hospodář Rostislav Svoboda a prezentoval výsledky hospodaření končící přebytkem více než 1mil Kč. Před konferencí měl hospodář obavu, jak bude veřejnost reagovat na tak velký přebytek ve spojení s tvrdým až nemilosrdným škrcením výdajů a zvyšováním členských příspěvků. Proto kromě vysvětlení přebytku (neplánovaný jarní "úplatek" svazům před volební konferencí ČSTV a souběh některých poplatků za dvě soutěžní období) sám přišel s názorem, že by svazu neuškodilo pozastavení plánovaného zvýšení příspěvků o 1 rok.


 
V 11:45 podává zprávu Revizní komise. Souhlasí s hospodařením i rozpočtem na příští rok, oceňuje snahu hospodáře o transparentnost a oznamuje, že po splnění úkolů dosavadní RK končí.
 
V 11:50 startuje diskuse ke zprávám. Jiří Vachek konstatuje velký úbytek členské základny, nelíbí se mu pokuty za neobsazené šachovnice na konci sestavy. Pavel Chrz doporučuje zřízení Legislativní komise a navrhuje, ať hraje současně i roli arbitrážní - odvolání berou výkonnému výboru příliš mnoho času chybějícího jinde. Jaroslav Fuksík kritizuje záměr investovat do úpisu akcií firmy Fortuna. Hospodář v odpovědi konstatuje, že rezerva uložená 5 let v podílových fondech KB Fenix nese méně než běžný účet, proto VV rozhodl po návratu alespoň k nominální hodnotě peníze investovat efektivněji. Jaroslav Fuksík požaduje, aby o podobných akcích rozhodovala konference, kritizuje přemrštěné částky za doplňování článků na webu, zejména u zaměstnanců svazu. Navazuje na příspěvek Jiřího Vachka, konstatuje pokles členské základny a navrhuje pozastavení růstu členských příspěvků. David Hampel vyslovuje názor, že k pozastavení by mělo dojít automaticky s ohledem na znění Ekonomické směrnice.

Krátce po poledni jsou všechny zprávy vysokým procentem hlasů schváleny a slov i činů se ujímá volební komise. Po dohodě s lídry kandidujících týmů jim dává 2x15 minut k představení a poté půlhodinku ke "grilování" tj. odpovědím na otázky z pléna.

Ve 12:25 předstupuje před delegáty "dlouholetý člen představenstva ČSOB a vrchní ředitel zodpovědný za Poštovní spořitelnu a internetové služby retailu" Jan Lamser. Pokud si na takové pozicí představíte uhlazeného bankéře s opatrně voleným slovníkem a neodhadnutelným nitrem trvale uzavřeným za pokerovou tváří nebo profesionálním úsměvem, pak jste vedle jak ta jedle. Jan Lamser působí přesně opačně. K představám o zákulisním králi Wall Street má stejně daleko jako David Navara k rozmazleným sportovním hvězdám. Mimochodem svým už na první pohled a poslech patrným mimořádným intelektem, snahou o precizní formulaci myšlenek vyžadující od posluchačů neustálou napjatou pozornost a zálibou v objevování paradoxů a nečekaných spojení gradujících občas do absurdity mají ti dva leccos společného.

Jako priority svého týmu vidí Jan Lamser efektivní komunikaci s členskou základnou, aktivní vstupování do jednání o osudu ČSTV, pomoc při změně statutu krajů a eventuálně i oddílů existujících doposud pod tělovýchovnými jednotami, spojení funkce místopředsedy a hospodáře svazu. Vidí velký potenciál dobrovolníků v kroužcích mládeže, chce se opřít o kontinuitu s minulostí a vést svaz k vyšším výkonům bez disrupcí (jedno z mnoha slov pronesených po krátkém, ale viditelném hledání optimálního slovního vyjádření myšlenky, které ji však některým příliš neobjasnilo ). Výhradu ke složení týmu si uvědomuje a s nadhledem mluví o "týmu přestárlých Pražáků, který nemá žádnou ženskou...". Prioritou při výběru nebylo, odkud kdo je, ale vzájemný respekt. Osloveni byli i kandidáti z Moravy, ale odmítli. Za samozřejmé považuje účast předsedů krajů na jednáních VV ŠSČR, kde by měli mít významné slovo.

12:40 Vystupuje s projevem Viktor Novotný. Nesmělá gesta a tichý, snad až příliš tichý hlas sotva slyšitelný i přes mikrofon. Snad zapracovala nervozita, respekt k soupeři a možná i tušená představa, jak těžké bude po případném zvolení vyhovět tomuto padesátičlennému sboru s naprosto protichůdnými názory. Jednu výhodu ovšem tichý hlas má - nutí naslouchat, protože každá poznámka do ucha souseda nebo jiný zvuk okamžitě přitahuje zamračené pohledy všech okolo.

Podle Viktora Novotného se programy obou týmů v mnohém prolínají. Svůj tým považuje za zkušenější, složený z kandidátů z celé republiky a vyzdvihuje hlavně účast ženy. Chce spolupracovat s Vlastimilem Sejkorou, jako priority vidí masovost a změny legislativy.

12:50 Začala půlhodinka grilování před delegáty.
- Pardubicko: Nemá pan Lamser strach z pnutí Čechy – Morava? Oslovovali Moraváky, ale neuspěli. Proč nemá kandidát do TMK pan Vokáč kvalifikaci trenéra I. třídy? Má kvalifikaci FIDE.
- Pavel Chrz: Programy jsou moc pěkné, ale nikde není řečeno, jak to budou konkrétně dělat. Stále je velmi málo zdrojů přinesených do šachu od sponzorů. I když bude ve výroční zprávě stát „podali jsme 15 žádostí o granty, ale neuspěli jsme ani v jednom…“, přesto musí vedení činit právě takto. Bude sekretariát nekuřácké pracoviště (patrně narážka na časté kuřácké přestávky jednoho z kandidátů na předsedu a jeho pravé ruky v Praze )? Granty jsou prioritou obou týmů, nekuřácké pracoviště na sekretariátu zůstane.
- Jiří Novák: Proč není v týmu Jana Lamsera nikdo z Ostravska? Viz odpověď Pardubickým, nebylo by férové zveřejňovat bez jejich souhlasu jména těch, kteří byli osloveni, ale odmítli.
- David Hampel: Jak podchytit rekreační šachisty? Máme své zkušenosti, šachy v hospodě, simultánky po blázincích... (Jan Lamser). Příspěvky nejsou alfou a omegou úbytku členů, tím je nedostatek organizátorů (Viktor Novotný).
- Bohumír Glembek: Vedení ČSTV je zodpovědné za propady zdrojů ze Sazky. Díky odměnám a tantiémám hájí zájmy Sazky a nikoliv ČSTV. Souhlasíme, do jednání o ČSTV se zapojíme (Jan Lamser je evidentně na koni, ekonomické otázky mu sedí).
- Jaroslav Satranský: Proč by delegáti neměli volit vaše soupeře? Jsme rozprostranění po celé republice, otevření, zkušenější... (Viktor Novotný). Nemáme se soupeři žádné velké rozporné téma, naším plusem jsou zkušenosti lídra z řídící práce, alfou a omegou je otevřenost vůči všem (Jan Lamser). Oba lídři se pečlivě vyhýbají jakékoliv nevhodné narážce na svého protivníka.
- Pavel Chrz: Bude vyšší podpora seniorů? Senioři jsou jednou z priorit (to souvisí s otevřeností všem minoritám). Ale není to otázka peněz, několik tisíc dotace navíc šachové prostředí vlídné k seniorům nezajistí.
- Jaroslav Šmíd: Jak kandidáti na předsedu skloubí svou dosavadní práci s novými povinnostmi? Po tolika letech ve vysokých funkcích mám cit pro to, co zvládnu a co ne (Jan Lamser). Rovněž jsem časově flexibilní (Viktor Novotný).
- Jaromír Skála: Jaký máte názor na vrcholné soutěže družstev i jednotlivců? U družstev je každá změna změnou k horšímu , u jednotlivců jde o kompromis mezi náklady a sportovně-technickou formou, v tuto chvíli je Soutěžním řádem zavedeno střídání zavřeného a otevřeného MČR. Loňské a letošní MČR ukazují, že i s nižšími náklady je možná kvalitní účast, ale je to především zásluha pořadatelů (Viktor Novotný). Družstva OK, stojí před námi jiná klíčová témata. U jednotlivců by měl svaz více sám vyhledávat existující špičkové akce (Jan Lamser).

13:15 Volby. Co rozhodlo o vítězi poměrně výrazným počtem hlasů (37 : 12, při 3 hlasech neplatných)? "Nekvalita" poraženého týmu to určitě nebyla. Většina delegátů možná uvěřila osobně Janu Lamserovi, že "není důležité, odkud kdo je", ale neuvěřila tomu u ostatních členů jeho týmu (byť se IM Miloš Možný ke svému moravskému původu hrdě hlásil). "Vítězem voleb a tím i novým výkonným výborem ŠSČR na další tříleté období se stává tým Viktora Novotného" (potlesk...), mohl sdělit delegátům po půl druhé odpolední předseda volební komise a šlo se na zasloužený oběd.

Tedy jak kdo. Předseda volební komise nervózně přecházel mezi stolky a pod záminkou fotografování vyhlížel potenciální oběti. Nikdo se totiž doposud nepřihlásil do pětičlenné Revizní komise. Rychlé ověření ve Stanovách odhalilo, že v případě nutnosti lze snížit počet z pěti na tři, ale i tak...

Po zavržení nápadů volat jednomu velmi dobrému kandidátovi na Nový Zéland a silou donutit ke kandidatuře jiného, který doma místopřísežně slíbil, že už se do žádné funkce zvolit nedá, se nakonec přece jen několik kandidátů našlo. A co čert nechtěl, najednou jich nebylo pět, ale šest. "Ach jo, doufejme, že nebude druhé kolo, to by nám volbu trochu protáhlo..."

A jak myslíte, že to dopadlo? Nakonec se hlasovalo nejen ve druhém kole (jako naschvál měli dva poslední kandidáti z prvního kola stejný počet hlasů), ale i ve třetím, protože lepší ze dvou kandidátů měl, považte, tu smůlu, že získal o jeden hlas méně, než bylo potřeba ke zvolení. V tu chvíli došla všem trpělivost, změnili volební řád a dokončili volbu posledního člena aklamací. Nakonec tedy mohla volební komise zveřejnit nové složení Revizní komise takto (pořadí podle získaných hlasů): Jaroslav Fuksík a Josef Novák, Milan Paulovič, Miroslav Pavlíček a Ludvík Linart.

Poslední volební bitvou byla volba prezidenta. Viktor Novotný pragmaticky navrhl Jana Lamsera, Severočeši "svého" Vlastimila Sejkoru. Zhruba stejným poměrem jako u volby týmů zvítězil Jan Lamser. Volilo se veřejně zdvižením ruky a to bylo u některých za osobní přítomnosti obou kandidátů těžké rozhodování. Asi i volba prezidenta by měla být tajná.

Volby se tak protáhly hluboko za 16. hodinu. Jediné větší úskalí však nastalo během úvodní volby. Sekretář ŠSČR totiž přivezl volební urnu z Prahy, ale paní provozní hotelu nám věnovala svoji vlastní. Šéf volební komise dal na rady galantních kolegů, "dárek se neodmítá". I vzal svazovou urnu, odložil ji ke dveřím, hotelovou urnu postavil na stůl volební komise a žádostivě očekával nápor hlasujících. Dokonce je i popohnal mikrofonem, načež se ozvalo ode dveří, "Však my už hlasujeme...". Naštěstí byly orazítkované lístky předávány osobně na jméno a tak k narušení voleb ani kolapsu volebního předsedy nedošlo. Alespoň bylo veseleji v sále, skoro jako po překotném a hlasitém ujišťování jednoho nejmenovaného delegáta v diskusi, "Neboj se, tebe uspokojím Radku, a tebe také uspokojím Vlasto..."

Okolo půl páté se rozproudila diskuse k Ekonomické směrnici. Neprošlo např. snížení poplatků za FIDE ELO u družstev s nižším počtem členů ani u mládeže, zrušení přirážky Sokolům, kteří pracují s mládeží, možnost navýšit odměnu pro rozhodčí až na dvojnásobek, pokud tak rozhodne řídící orgán soutěže. Jen těsně neprošlo snížení poplatků za cizince.
 
Prošlo nezvyšování členských příspěvků v roce 2012 (přes 80% hlasů), naopak neprošlo snížení příspěvků pro děti do 8 let na 25Kč.


 
17:00 Hospodář čte položky rozpočtu na rok 2011. Novému výboru zanechává vyrovnaný rozpočet plus disponibilní rezervu 127,000Kč. Ta bude možná zapotřebí, protože došlo ke snížení paušální odměny reprezentace výměnou za posílení výkonnostní prémie. Tyto případné prémie za umístění však v rozpočtu nejsou a půjdou právě z rezerv. Pro rozpočet hlasovalo 46 delegátů z 48 přítomných.

V závěru se opět roztrhl pytel s návrhy na úpravu soutěžní legislativy. V obavách z pozdějších nezamýšlených efektů těchto změn i vzhledem k pokročilému času začal řídící schůze stále důrazněji umravňovat diskutující a občas jim bez obalu a opakovaně doporučovat, aby své návrhy stáhli.

Do konce tak své tažení dotáhli jen ti psychicky nejodolnější. Neprošlo např. zrušení LOK, mj. z ekonomických důvodů (např. v Polsku vlastní Elo nemají, ale za FIDE Elo se platí v přepočtu cca 120Kč!), zrušení Dodatku rozpisu soutěží družstev vydaného STK nebo zákaz stanovovat účinnost změn Soutěžního řádu na jiná data než na nejbližší 1. květen.

Naopak prošel úkol pro VV ŠSČR vyřešit problematiku uznávání registrace hráčů v mistrovských soutěžích do 15.6.2011, zabývat se problematikou účasti hráče v mistrovských soutěžích družstev na více než dvou soupiskách a stanovit do 15.6.2011 termín platby registračních příspěvků na rok 2012.

Uf, pokud jste někdo dočetl až sem, tak vězte, že jednat celý den na podobné schůzi je ještě mnohem těžší než přečíst takto dlouhý článek , o večerní a noční cestě zpět přes půl republiky ani nemluvě. Na slovech bývalého předsedy o nejcennějším aktivu v podobě dobrovolných funkcionářů něco bude.

Na rozdíl od minulých let má nový výbor stabilní finanční pozici, ale zato bude muset řešit změny na sekretariátu, tedy na místě, odkud byl svazový servis vůči klubům i krajům doposud takřka bezchybný. Pustit se do legislativních změn je určitě správné, ale jak známo, setrvačnost sportovního a speciálně šachového prostředí s vyšším podílem sportovců vyššího věku je veliká. Ať tedy nenarazí kosa na kámen a nepochybné personální kvality nového výboru i jeho ambiciózní plány ať se přetaví v lepší šachové prostředí pro nás všechny - hodně zdaru a výdrže!

přidal David Ciprys dne 27.02.2011 | sekce: Výkonný výbor


Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009