Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
Petr Harasimovič | 20.02.2008
Poradit či neporadit?

Osobně nevidím důvod, proč by rozhodčí nemohl kterémukoli hráči, byť během rozehrané partie, poskytnout konzultaci ohledně výkladu pravidel. Nakonec je to v jeho vlastním zájmu. Rozhodčí je tam od toho, aby vše běželo hladce, a to, že hráči budou znát pravidla tomu jenom pomůže. Nesmí se ovšem stát, že by došlo k zásahu do partie. Takže je například naprosto nepřípustné, aby hráč zastavil hodiny, vyžádal si pomoc rozhodčího a pak se ho ptal, co má dělat. V tom případě bude penalizován za bezdůvodné narušení partie (neoprávněné zastavení hodin).

To, že rozhodčí odmítne vyhodnotit reklamaci třikrát opakované pozice, protože hráč nezapsal tah do partiáře, a hráči to sdělí, nepovažuji za zásah do partie, za který by mohl být kritizován. To je normální výkon funkce rozhodčího.

Kdyby ovšem např. nějaký divák upozornil reklamujícího hráče, že má tah nejdříve zapsat do partiáře, nic to nemění na oprávněnosti reklamace a rozhodčí je povinen ji vyhodnotit, pokud byla správně provedena. Soupeř může protestovat proti neoprávněnému zásahu do partie, nemůže však soupeři upřít právo na reklamaci. Tyto dvě události jsou nezávislé a každá se musí posoudit zvlášť. Pokud mě divák upozorní, že můžu dát mat, taky nebude platit, když ten tah zahraji? P.H.

Petr Harasimovič | 20.02.2008
Pravidla v hrací místnosti

Rozhodčí musí být za všech okolností připraven, což v praxi mimo jiné znamená, že by měl pravidla či jiné relevantní dokumenty (SŘ) mít u sebe. To, jestli budou viset v hrací místnosti ale není jeho problém. Je to servis pro hráče, kteří jsou stejně povinni pravidla znát (bodejť, když podle nich hrají), a je to věc organizátora, nikoliv rozhodčího. P.H.

Petr Harasimovič | 20.02.2008
RE: Jiná sporná reklamace

Pravidla z logických důvodů požadují, aby hráči prováděli veškeré reklamace pouze když jsou na tahu. Problém nastává, když třikrát opakovaná pozice vznikne po zahrání mého tahu. Reklamovat ji může pouze soupeř a já musím počkat, až budu zase na tahu a doufat, že soupeř ji zopakuje ještě jednou. Tím ovšem vzniká jistá asymetrie, kdy soupeř má právo reklamovat trojí opakování pozice, zatímco já toto právo nemám, pokud se soupeř příštím tahem odchýlí. Proto pravidla umožňují reklamovat také pozici, která teprve vznikne.

Současně je ovšem nutné zajistit, že ta pozice opravdu nastane, což je důvod, proč se musí zamýšlený tah objevit v partiáři. Pak teprve může rozhodčí posoudit, zda tato pozice splňuje podmínky pro přiznání remízy trojím opakovaním pozice. Pokud ne, v partii se musí pokračovat, a to z té pozice, která byla reklamována, proto musí být zamýšlený tah proveden na šachovnici.

Teď si představte, že by hráč tento tah provedl jako součást reklamace. Za prvé by nemohl reklamovat, že zmíněná pozice teprve nastane, což je jediná věc, kterou je oprávněn reklamovat. Za druhé, v případě neuznání reklamace by nebylo možné pokračovat v partii, protože poslední známá pozice (ta před reklamací) by se změnila, aniž by byl zahrán tah. Ten by se na šachovnici objevil jen tak a byl by porušen základní princip šachové hry: \"Šachová hra se hraje mezi dvěma soupeři, kteří střídavě přemísťují kameny\" (čl. 1.1). Pro většinu lidí banalita, ale uznejte, pak bychom se rovnou mohli před partií dohodnout, že dneska si dáme Najdorfovu sicilskou, a začínat od sedmého tahu. Nebo byste mohli přijít k partii a tam už by bylo zahráno několik dalších tahů, protože jinak stejně hrát nemůžete, takže soupeř to zahrál všechno naráz. P.H.

Fischl Richard | 20.02.2008
Trojí opakování

V příspěvcích mi chybí vyjádření pana Gutdeutsche "wie es eigentlich gewesen war".
Podle mého názoru: pokud rozhodčí shledal reklamaci neoprávněnou (zamýšlený tah nebyl zapsán do partiáře), pak měl v souladu s článkem 9.5.b přidat soupeři 3 minuty a reklamujícímu hráči případně odebrat čas podle uvedeného článku. Tím by reklamační řízení bylo skončeno a rozhodčí by nařídil pokračování ve hře. Teprve pak by rozhodčí mohl sdělit reklamujícímu hráči, proč reklamaci neuznal. Pokud reklamující hráč oznámil zamýšlený tah pouze ústně, nebyl by zavázán k provedení tohoto tahu na šachovnici.

Jaroslav Benák | 20.02.2008
Rozhodcovské materiály na webu ŠSČR

Měl jsem možnost se seznámit s vizí pana Palovského. Bude-li zvolen předsedou KR ŠSČR, má v plánu i zřízení diskusního fóra na webu ŠSČR, kde by se řešily dotazy z rozhodcovské praxe. Myslím, že se máme na co těšit.

Josef Plch | 20.02.2008
Jiná sporná reklamace

Ale k oné reklamaci mám jiný sporný případ z praxe: Hráč zapsal tah do partiáře, zastavil hodiny, zavolal rozhodčího a řekl: "Teď zahraju tento tah," (a zahrál ho) "a partie je remis 3x opakovanou pozicí." Rozhodčí odmítl podle čl. 9.4. Bod 9.2 praví, že hráč musí tah nejdříve zapsat a pak oznámit rozhodčímu úmysl (následné provedení ale Pravidla nezakazují), bod 9.4 jen mluví o situaci, kdy hráč provede tah, ANIŽ by reklamoval...
Klíč k řešení by (jedině?!) mohl být v úvodní formulaci čl. 9.2 "na tahu".

Josef Plch | 20.02.2008
Re: Byla remis nebo nebyla?

a) Jen upozorním, že jsem nepsal, že Pravidla řeší všechny situace, toliko jsem upozornil, že (podle mého soudu) nadpoloviční většina chybných rozhodnutí a hádek (míněno až po nejnižšší soutěže) pramení z neznalosti Pravidel - a proto by měla být v hrací místnosti veřejně přístupná.
b) Velmi postrádám na webu ŠSČR stránku s modelovým řešením sporných situací či korekcí chybných rozhodnutí, je tam jen pár příkladů, ač se jich zřejmě řeší podstatně více... třeba to, že rozhodčí nesmí ve zdůvodnění zamítnutí žádosti dát hráči návod, jak postupovat správně, je pro mě novinkou.
c) Ad trojí opakování v bleskovkách - už asi 15 let jsem se ničeho takového nezúčastnil, tudíž to ani nepotřebuji znát. Pokud bych na takový turnaj šel, nastudoval bych si příslušné body Pravidel. "Z hlavy" se domnívám, že reklamovat nelze (pokud se nezapisuje do partiáře).

Ladislav Palovský | 17.02.2008
Re: Byla remis nebo nebyla?

A kolega Jarda Benák byl již rychlejší :-))

Ladislav Palovský | 17.02.2008
Re: Byla remis nebo nebyla?

Tak vidím, že diskuze se hezky rozjíždí. Hráč Žilka byl upozorněn, že reklamuje neoprávněně (již jsem nezkoumal, zda-li mu bylo sděleno, jestli nemá zapsán svůj tah v partiáři nebo pouze konstatováním, že reklamuje neoprávněně). Soupeř může samozřejmě vystartovat, že druhá reklamace není možná, protože byla hráči "vyzrazena" třetí osobou, ale rozhodčí přece řeší spor a měl by své rozhodnutí zdůvodnit (takže vyzrazení se nekoná). Kde v pravidlech je napsáno, že hráč nemůže tento případ reklamovat podruhé? Pozor, hráč Žilka je stále na tahu… nezapsal, nedotkl se, byl potrestán a je na tahu. Na otázku pokud za rozhodčím přijde během své partie hráč zeptat se, jak se tato remiz správně reklamuje. Je od rozhodčího korektní podat návod nebo má hráče odkázat na konzultaci až po partii? Odpovím tak, jak to provádím už delší dobu sám a úspěšně: Dětí a mládež si vezmu stranou a vysvětlím jim jak se věci mají, u dospělých to provádím následovně - nalistuji jim konkrétní bod pravidel a poprosím je, zda-li by si to sami nepřečetli. Hráčům TOP třídy předávám pravidla a ať si odpově najdou v pravidlech. Tímto způsobem hráče donutím k tomu, že si tu brožůrku s pravidly alespoň jednou v životě prohlédnou. Pro p. Plcha a další čtenáře mám tady zajímavou otázku, za jakých podmínek lze reklamovat remízu trojím opakováním pozice v bleskovém šachu a úspěšně ji reklamovat? Lze to vůbec?

Jaroslav Benák | 17.02.2008
Poučovací povinnost rozhodčího

K námětům pana dr. Cipryse - pokud rozhodčí první reklamaci odmítl bez jakéhokoliv komentáře, rozhodně to OK není. Hráč má právo na to, aby rozhodčí každé své rozhodnutí patřičně odůvodnil. Neměl by to však činit tak, aby hráči napovídal. Za korektní pokládám odůvodnění typu: Vaši reklamaci jsem nemohl věcně přezkoumat, protože jste nenaplnil všechny požadavky, které Pravidla šachu FIDE pro tuto reklamaci stanoví. O možnostech rozhodčího poučit hráče o pravidlech se diskutovalo na řadě školení i v KR ŠSČR. Došli jsme ke dvěma závěrům: 1) pokud se hráč obrátí během partie na rozhodčího s dotazem k pravidlům, je rozhodčí povinen odpovědět nebo poskytnout hráči možnost, aby si odpověď našel sám (např. tak, že mu půjčí text Pravidel FIDE). 2) rozhodčí v žádném případě nesmí přerušit partii, aby aktivně poučil hráče o jejich právech.

Zobrazeno 2701 až 2710, celkem 2914
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  »» 

Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009