Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
Josef Plch | 17.02.2008
Sporná rozhodnutí

V daném případě jsem vycházel z toho, že věc se udála přesně tak, jak byla popsána.
Problém je v tom, když hráč (neznalý pravidel nebo neprůbojný) respektuje chybné rozhodnutí rozhodčího. Dodržování pravidel by měl garantovat rozhodčí a ti, kdo ho nominovali, zodpovědnost by se neměla přenášet na hráče.
Myslím, že slabina je v jedné věci - všude se mluví o kvalifikovaných rozhodčích, jak co rozhodčí musí znát a vědět.... už mnoho let to považuji za mylný přístup. Domnívám se, že rozhodčí by se především měl umět rychle orientovat v tištěných pravidlech a ta by měla být v hrací místnosti veřejně k nahlédnutí. Protože (odhadem) více jak polovina chybných rozhodnutí pramení ne z toho, že by šlo o nepopsanou situaci, ale z toho, že rozhodčí rozhoduje "z hlavy".

David Ciprys | 17.02.2008
Re: Byla remis nebo nebyla?

Hned následujícího rána po partii koloval v STK ŠSČR urgentní mail navrhující okamžité zrušení rozhodnutí rozhodčího "z moci úřední". Převážil však názor, že za prvé by bylo nutno projednat přímo s rozhodčím všechny okolnosti jeho rozhodnutí a za druhé je k tomuto účelu zřízena turnajová odvolací komise. Možná bychom mohli vyzvat našeho kandidáta na předsedu Komise rozhodčích ŠSČR Ladislava Palovského, který do Havlíčkova Brodu dorazí na Konferenci ŠSČR už o den dříve a pravděpodobně tam zastihne pana Gutdeutsche, aby s ním vše probral a dal oficiální stanovisko KR. Jinak "Sofijská" pravidla používaná na některých vrcholných světových turnajích mají několik variant. Ta asi nejpřísnější zakazuje komunikaci mezi hráči a nabízení remízy je možné jen prostřednictvím a za souhlasu rozhodčího v jasně remízové koncovce, totálně zablokované pozici nebo uplatněním pravidla o trojím opakování apod.

Josef Plch | 17.02.2008
Byla remis nebo nebyla?

Díval jsem se do Pravidel, podle mne se případu týkají body 9.2 a 9.3, v nich nic nebrání tomu, aby hráč reklamaci remízy po dopsání tahu do partiáře zopakoval. Podle mne tedy rozhodčí rozhodl nesprávně a hrubě poškodil reklamujícího hráče.
Otázkou je (pokud někdo nenajde jiný výklad), zda by v podobných případech neměl být výsledek po partii změně z moci úřední.

P.S. Marně jsem hledal na webu pojem "sofijská antiremízová pravidla". O co jde?

Josef Plch | 16.02.2008
Peníze 2

"Vytvořit expertní tým na provedení analýzy a navržení zdůvodněných možností získání dalších příjmů pro ŠSČR ze všech oblastí šachového života, nejen z členských příspěvků - zprávu vypracovat nejpozději do 31. 8. 2007, zveřejnit ji na webových stránkách a zaslat na krajské svazy – na 36. schůzi VV 19.3.2007 přijal VV ŠSČR usnesení o vytvoření expertního týmu, za VV ŠSČR byl jejím členem a koordinátorem ustavení schválen hospodář J. Papay, dále bylo dohodnuto, že v expertní skupině budou zastoupeny všechny KŠS."

V uvozovkách je jeden z bodů usnesení minulé konference ŠSČR 2007. Díval jsem se na web ŠSČR a zpráva, jež měla být do 31.8.2007, jež měla být zveřejněna a již měly dostat KŠS - tam není. Tento citlivý bod usnesení konference (nejvyššího orgánu) NEBYL SPLNĚN!
Podivné je i to, že měly být zastoupeny všechny kraje - přitom (viz minulé příspěvky) člen VV JmŠS p. Hampel neví, zda tato komise vůbec funguje (to není nic proti p. Hampelovi) a předseda p. Ciprys píše, že je vinou JmŠS, že se jednání komise nezúčastnil. Zvláštní.
Mimochodem - návrh na zvýšení členských příspěvků o 100 % prezentuje VV ŠSČR právě jako doporučení této záhadné expertní skupiny.

Josef Plch | 16.02.2008
Peníze 1

28. ledna se konala konfernce JmŠS. Po ní zveřejnil předseda VV krátkou zprávu, kde mj. referoval o vystoupení člena VV ŠSČR p. Buchníčka a mj. konstatoval, že:
"Bohužel se delegáti nedozvěděli téměř nic o koncepci ŠSČR v populární oblasti členských příspěvků, což zřejmě bude překvapením až přímo na konferenci 23. února."
A to je velmi zvláštní, protože na webu ŠSČR visí návrh změny Ekonomické směrnice pro celostátní konferenci, kde je navýšení 100% oproti současnému stavu (to není málo, že?), s tím, že tento návrh schválil VV ŠSČR 15. ledna 2008. Pan Buchníček byl na tomto VV přítomen.
Takže - koncepce VV ŠSČR je v této oblasti zcela jasná - nárůst o 100%. Proč to nedal VV vědět krajům před jejich konferencemi? Čím to, že p. Buchníček neví o schvalování návrhu, u něhož byl přítomen? (Pozor, to není nic proti p. Buchníčkovi, jen je to celé velmi podivné.)

borec | 11.02.2008
Treneri

V prvním řadě musím souhlasit s panem Kalendovským. Můj pohled na věc. Řada hráčů, kteří nemají kurzy trenéra a trénují mládež mají mnohem víc úspěchů, než řada proškolených trenérů u nás!! Tito trenéři to dělají jen pro peníze a ne šachy. Je jim jedno co trenují skoro žádné podklady jen když zacinkájí konrunky.

Miroslav Hurta | 10.02.2008
Ad: Trenéři

Možnosti šach. svazu jsou tady velmi omezené. Prakticky veškeré změny ve školení trenérů podléhají schválení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. O pravomoc školit trenéry musí každý sportovní svaz či organizace žádat v akreditačním řízení ministerstvo a není zrovna jednoduché splnit všechny podmínky, které jsou leckdy z hlediska potřeb šachového sportu na hlavu postavené. ŠSČR však nemá jinou možnost než podmínky ministerstva respektovat, jinak by nemuselk akreditaci ke školení trenérů získat. O tom by koneckonců mohli vyprávět Slováci, kde ještě před několika lety Slovenský šachový svaz v akreditačním řízení neuspěl, trenéry školit nemohl, a jaké to způsobilo problémy především těm, kteří trénovali (nebo chtěli trénovat) na živnostenský list, netřeba snad zdůrazňovat.

Josef Plch | 09.02.2008
Trenéři

http://www.chess.cz/web/informace/komise/tmk/skoleni/vzdelavani-treneru.html
Po přečtení příspěvku p. Závodného jsem se podíval na legislativu ŠSČR, byl tam jediný dokument, který podle názvu souvisí s touto diskusí. Viz úvodní odkaz.
Ani z něj není jasné, co musí být dodrženo (třeba kvůli předpisům ČSTV či MŠMT) a co je rozhodnutím šachového svazu. Asi jen to druhé lze změnit.

Závodný Zdeněk | 09.02.2008
trenéři

No jsem také jeden z postižených, kterému bylo řečeno: propadla ti druhá trenérská třída. Dobrá, řekl jsem si i třetí je dobrá, však se to dá obnovit. No, ale pak jsem se dověděl, že musím začít od začátku, tedy 4. třída (právě jsem se vrátil ze školení v Rajhradu, kde jsem 3 hodiny školil - jako nekvalifikovaný lektor - právě účastníky školení 4. třídy).
Nazpět k trénování jsem se vrátil teprve po odchodu do důchodu. Předtím jsem asi 15 let trenérskou činnost nevyvíjel, snad jen tu maličkost, že jsem za tu dobu napsal a vydal 129 brožurek, které jsou alespoň trochu oceňované trenéry a hráči a dále vydal 2 knihy u Plisky, mám internetové stránky smetodickými lekcemi, občas napíši i na tento server. V současné době se snažím ve dvou kroužcích (2 x 8 žáků) v Boby centru předávat své zkušenosti a třeba i pracovat s počítačem a šachovým softvérem, který je v současné době nutností jako příprava na turnaje.
Bylo mi řečeno, že budu dostávat menší odměnu. Nevadí, vždy jsem byl zvyklý pracovat bez nároků na odměnu jako dobrovolný šachový funkcionář (UNI Brno), tak i trenér a každý ví, že i za vydávání šachové literatury dohromady nic není. Důležité je, že MNE práce baví a že moji svěřenci (doufám) jsou spokojeni.

Zdeněk Závodný

Josef Plch | 08.02.2008
Trenéři

Asi by bylo dobré v diskusi oddělit jablka od hrušek. Pokud jde o kvalifikované trenéry (a jejich seznamy), pak trenérskou práci jistě může vykonávat kdekdo (podobně jako kdekdo může učit děti číst a psát). Pokud ale mají šachy patřit mezi sportovní svazy, být členem ČSTV, mít hospodaření v souladu se zásadami ČSTV, mít v pořádku odměny trenérům ... pak ta školení, seznamy, trenérské třídy... jsou nutné. Stejně jako tlak na aprobaci učitelů a jejich další vzdělávání, pokud chce být škola zařazena do systému škol. Jinou věcí je, že někdo může mít i "bez papírů" výborné pedagogické vlohy, někdo jiný "s papíry" může být neschopný nebo i činnost nevykonávat.
Rok co rok vyplňuji formuláře pro Českou obec sokolskou - i tam se sleduje, zda oddíl má kvalifikované trenéry a rozhodčí... Tohle nebude výmysl funkcionářů ŠSČR.

Zobrazeno 2681 až 2690, celkem 2881
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  »» 

Aktuální akce

» 
» 
» 
26.8.-2.9.2018

Veletržní turnaj

» 
» 

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009