Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
schiedsrichter | 11.05.2009
re Palovský

Musím reagovat na výpad p. Palovského vůči mému anonymnímu příspěvku. Moje odpověď nebyla výpadem vůči Vám, jen jsem odpovídal na příspěvek p. Benáka. Je zvláštní, že se velká část (nechci tvrdit všichni) funkcionářů ŠSČR ohánějí výpady proti anonymům, když docházejí argumenty. Omlouvám se všem, ale musím sem vložit zkopírované reakce některých přispěvatelů (nelze všechny, reakcí bylo mnoho), dokazující otočení pana Palovského. Zde je výběr z reakcí v časové posloupnosti:
Miroslav Pakosta | 29.10.2008
Může mně prosím někdo odpovědět, zda-li je možné zkontumovat hráči partii na základě toho, že v hracím sále mluví, bez ohledu na to, že nebyl před tím během partie napomínán? Hráč byl v turnaji napomínán za totéž 2 dny před tím při jiné partii. Děkuji.
Ladislav Palovský | 29.10.2008
Dle článku pravidel šachu FIDE 12.1. Hráči budou jednat tak, aby nepoškozovali dobré jméno šachové hry, dále 12.6. Je zakázáno vyrušovat nebo obtěžovat soupeře jakýmkoli způsobem včetně neodůvodněných reklamací či nabídek remízy a 12.7. Porušení pravidel uvedených v článku 12.1. až 12.6. má za následek trest podle článku 13.4. Pokud mrknete do článku 13.4. je zde několik trestů a mezi citovanými i kontumace partie. (dále se dají citovat a použít články 13.1 a 13.2.) Když to "extrémně přeženu" - tak to legislativně jde. Upozorňuji, že je to opravdu hodně přehnané řešení!!! (kontumace v tomto případě je opravdu vysoce nestandardním nástrojem). Zkušený rozhodčí by měl zasáhnout úplně jinak a doufám, že se nic takového nestalo
Miroslav Pakosta | 29.10.2008
Děkuji za vyjádření a osvětlení pravidel. Ke zmíněné situaci dnes došlo na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v kategorii H16.
Ladislav Palovský | 29.10.2008
Dle organizátorů a rozhodčích bylo učiněno několikrát prohlášení, že pokud se bude situace opakovat, budou hráči za tyto prohřešky tvrdě potrestáni (pod hrozbou kontumace partie). Po telefonickém rozhovoru s Jiřím Novákem jsem se dozvěděl, že Martin Hošek byl ještě jednou před kontumací partie rozhodčím vyzván, aby nediskutoval a věnoval se partii. Pokud tomu tak doopravdy bylo, nezbývá mi než souhlasit s rozhodnutím rozhodčího.
Ladislav Palovský | 29.10.2008
Při svých komentářích jsem vycházel s informace, že Martin Hošek byl již v průběhu kola napomínán (a bohužel v předešlých kolech taky), pokud tak tomu bylo a hráči (nejen Martin Hošek) byli již na možná rizika upozorněni, tak mi nezbývá než respektovat rozhodnutí rozhodčího.
Jiří Kopta | 29.10.2008
V devátém kole byla partie Hoška prohlášena za prohranou a jeden hráč byl napomenut(zúčastněný při incidentu). Důvod: Hošek vstal od své partie a přišel k partii Zámečníka. Začal na něj mluvit za přítomnosti soupeře a konverzace poté trvala cca 10s. Poté se zvedl i Zámečník a oba dva za hovoru opouštěli místnost přímo pod zraky rozhodčích. V tom momentu jsem jako rozhodčí zasáhl a prohlásil Hoškovu partii za prohranou. Zámečník byl důrazně napomenut, jelikož vzniklou situaci neinicioval a dříve u něj prohřešek nebyl.
Miroslav Pakosta | 29.10.2008
Re: Kontumace partie za mluvení
Děkuji za vyjádření pana rozhodčího, tedy je to skutečně tak, že v ten den Hošek vůbec napomenut nebyl a byl ihned zkontumován
Jiří Kopta | 29.10.2008
Reakce na pana Pakostu
Jiří Novák má pravdu. Byl upozorněn, nikoli napomenut.
Ladislav Palovský | 31.10.2008
Jak jsem již psal dříve, legislativně partie prohlásit za prohranou lze. Je to přehnané a tvrdé (pokud se jedná o okamžitý trest), pokud ovšem byly již předem vyhlášeny nějaké podmínky, kteří někteří pravděpodobně nerespektovali, akceptuji rozhodutí rozhodčího!

Jaroslav Benák | 09.05.2009
blicáni do Alelujá

Je to tak, jak uvádí kolega Palovský. Partii, v níž hráč dostane bonifikaci za provedený tah, nelze podřadit pod definici čl. 10 odst. 1 a tudíž se v takové partii ani nedá realizovat oprávnění plynoucí z ustanovení čl. 10 odst. 2 (tj. reklamovat remízu s tím, že soupeř neusiluje o výhru). K remíze se tak dá dostat pouze reklamací trojího opakování pozice nebo pravidla padesáti tahů (pokud pomineme možnosti typu pád praporku, pat, mrtvá pozice, dohoda hráčů apod.). Z těchto důvodů je žádoucí, aby rozhodčí partii sledoval. V každém případě, však rozhodující impuls (tj. reklamace remízy) musí přijít od jednoho z hráčů. Rozhodčí není oprávněn do partie zasáhnout a prohlásit ji za remis i kdyby se pozice opakovala desetkrát či bylo provedeno 112 tahů bez pohybu pěšce a vzetí kamene. Nedomnívám se však, že by bylo zcela na hráči, aby prokázal splnění pravidla padesáti tahů či trojího opakování pozice. Osobně by mi stačilo, že zastaví hodiny a bude naplnění hypotézy tvrdit. Ověření pravdivosti toho tvrzení je na rozhodčím, který může použít libovolný důkazní prostředek (ideálně zápis partie, který si sám od určitého momentu začal pořizovat).

Ladislav Palovský | 09.05.2009
10.2 s inkrementem

Pokud jsem dobře pochopil dotaz DC, tak není důvod aplikovat článek 10.2 v případě, že hráč získáva bonifikaci za svůj provedený tah. Článek 10.2 má pouze své opodstatnění v případě, že hráči opravdu zbývá měně než 2 minuty (rychlé zakončení partie bez přídavku). Fischer (nebo Bronstein) tempo právě slouží k tomu, aby hráč měl k dispozici nějaký inkrement pro svůj tah.
Jelikož jsme připomínkovali pravidla šachu FIDE v 3 kolovém řízení, jsem v případě odpovědí na 3 otázky velice skeptický :-))

David Ciprys | 09.05.2009
Budeme blicat do aleluja?

Anketa (alespoň mezi rozhodčími, když už ne hráči), jak se dívají na absolutní nesmlouvavost při vydávání mobilních zvuků (zejména v nižších soutěžích, soutěže započítávané FIDE by se asi měly hrát ve všech zemích stejně), by možná nebyla od věci, ale před tím by to chtělo zodpovědět si (nejméně) 3 otázky:
1. Uplatňuje se mobilní pravidlo naprosto stejně i v zahraničí?
2. Bylo by možné do Pravidel vnést "národní poznámku" o mírnějším postupu?
3. Je možné, aby v některých bodech Pravidla platila jinak ve vyšších a jinak v nižších soutěžích podobně jako u Soutěžního řádu, kde také ŘO vydává "prováděcí vyhlášku" ve formě Rozpisu pro každou soutěž jinak?
Ovšem nejen mobily je živ šachový rozhodčí. Zkuste se podívat na úplný konec článku "Dětský ráj ve Vyškově", kam byl doplněn mail od pořadatelů k jedné z rozhodujících partií. Na probíhajícím MČR dětí do 8 let se hraje rapid přidávacím tempem (nevím, jestli to už vůbec někde zkusili dospělí), nezapisuje se a když v komplikované pozici začnou hráči nekonečně manévrovat a drží si díky přídavkům více než 2 minuty - dá se zareklamovat remis ("Soupeř se nesnaží o výhru!") nebo se musí hrát do alelujá a další kola turnaje přeložit na příští den či víkend :-)?

docmen | 08.05.2009
ad Tom

taky mě napadlo, že na Statku vám chybí někdo, kdo by vám oponoval, takhle jste si tam určitě všichni přizvukovali, ale bohužel mi to nevyjde v úterý a ve středu chodím do práce a šance, že bych byl ve Znojmě je nulová

Tom Rösner | 08.05.2009
Re: Více klidu

Máte pravdu, přehnal jsem to, omlouvám se. Od teď to nebudu veřejně říkat, budu si to neveřejně myslet. Spousta lidí si myslí nepěkné věci o mně a také to neventilují veřejně :-)

Tom Rösner | 08.05.2009
Re: Ještě k mobilům

Nezajdeš někdy Dočmene na statek? Probereme to tam. I když, tam Tě asi nedostanu, chodí tam samí neslušní lidé, já, Ivan Fojtách, nově Libor Dvořák... ;-)

Josef Plch | 08.05.2009
Více klidu

Nedomnívám se, že pan Benák Pravidla žere, jeho odpovědi jsou podle mne kvalitní, kvalifikované, věcné a neurážlivé, takže by si zasloužil stejné reakce.
Byl bych rád, kdyby naši rozhodčí nejen upřesňovali a vykládali pravidla směrem dolů (k šachistům ŠSČR), ale aby naopak i na základě reakcí oněch šachistů vznášeli připomínky směrem nahoru (k FIDE). Viz kolonka komise rozhodčích na webu ŠSČR.
Proto jsme - ještě dříve, než to napsal D. Hampel - zkusil prostřednictvím tohoto fóra zasondovat, jak je to s onou spokojeností. Je věcí třeba jihomoravské STK (či celostátní), aby podnikla anketu mezi všemi oddíly - a podle výsledků případně zkusila iniciovat změny směrem nahoru.
Nemyslím si, že by pravidla a řády byly dány od Boha, a proto bychom byli povinni se jimi jen řídit - bez přemýšlení, diskusí a případného pokusu o změnu.
I když změny se vždy dělají snáze shora dolů než naopak.

docmen | 08.05.2009
ad ještě k mobilům

šachista, který si před partií nevypne mobil/případně zvonění rozhodně není slušný, protože se vystavuje riziku, že mu mobil zazvoní a bude tím rušit ostatní, stejně tak když půjdeš do divadla bude ti tam zvonit mobil, tak je to v podstatě neslušné chování

Tom Rösner | 08.05.2009
Ještě k mobilům

Dočmen: jsi skutečně přesvědčen, že je v pořádku, že slušní šachisté, kteří jen zapomněli vypnout telefon, jsou házeni do stejného pytle, jako ti parchanti, kteří aktivně využívají elektronickou nápovědu?
David Hampel: Máš pravdu, jednou z možností, jak situaci s tímto pitomým pravidlem řešit, je angažovat se ve svazových strukturách. Volím ale raději zdraví prospěšnější řešení, nehraji soutěže (s vyjímkou kp2b), kde se toto pravidlo uplatňuje.
Jaroslav Benák: v úterý se ve znojemské hospodě Na statku kauza \"Dvořák\" důkladně probírala. Padlo tam i jedno jméno: Jiří Látal. Jsem hluboce přesvědčen, že tento skvělý člověk a neméně skvělý rozhodčí, by situaci ohledně zazvonění Liborova mobilu řešil úplně jinak. A to zdravým rozumem. Přeji Vám, a nejen Vám ale i všem mladým rozhodčím, co ty pravidla tak žerou, abyste jednou rozhodoval soutěže se stejnou noblesou a nadhledem, jako pan Látal.

Zobrazeno 2211 až 2220, celkem 2916
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  »» 

Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009