Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
Jan Korcián | 07.07.2011
Školení rozhodčích 2. a 3.třídy.

Pokud občan ČR absolvuje autoškolu,obdrží řidičský průkaz,který ho opravňuje řídit příslušná motorová vozidla až do smrti (pokud se neproviní proti pravidlům).
Šachisté po absolvování školení rozhodčích,mohou rozhodovat jen 3 roky a pak se znovu školit.Nechápu logiku tohoto ustanovení,řidiči motorových vozidel přece mají mnohem větší zodpovědnost,než šachový rozhodčí.

Josef Plch | 11.06.2011
Vnitřní rozpornost

Pro jistotu jsem si ověřil, zda bod n) podmínek konkursu ocitoval pan Hájek přesně. Ocitoval. Pokud se budu přesně držet uvedeného textu, vychází mi jediné možné řešení splňující všechny 3 uvedené požadavky: Družstva registrovaná v ČSTV zaplatí 0 Kč, všechna ostatní 400 Kč, celé startovné bude odvedeno ŠSČR. A to je otázkou, zda jsou v ČSTV registrovaná družstva (podle propozic) nebo subjekty, jež reprezentují (viz přesnější formulace bodu 2.6.3. přílohy D1 Ekonomické směrnice). Protože však podle ES-D1 může být pro tzv. nečleny ČSTV vklad zvýšen nejvýše na dvojnásobek, je jasné, že celý úkol neměl řešení, protože 2x 0 není 400. Podivný byl i bod g) požadavků konkurzu (pobytové náklady nesmějí - ale mohou - překročit částku 400 Kč na osobu a na den).
Bod 2.6.3. ES mluví o možném, až dvojnásobném navýšení startovného pro "družstva, která nejsou prostřednictvím oddílů či TJ členy ČSTV", ale nenašel jsem, že by startovné pro zahraniční družstva mohlo být "plně v kompetenci pořadatele".

Jaroslav Hájek | 08.06.2011 | sekce:Stránky JmŠS
Přidávám bod z podmínek konkursu na M-ČR st.žáků v Seči

n) vybírat od družstev startovné v maximální výši 400,- Kč. Od družstev , která nejsou členy ČSTV, vybírat startovné zvýšené o 400,- Kč, které bude příjmem ŠSČR. Startovné zahraničních družstev je plně v kompetenci pořadatele.

Pavel Šťastný | 07.06.2011
diskusní příspěvek

Pane kolego Chrzi, myslím, že naše diskusní fórum je přístupné všem. Rádi ovšem vidíme, když se pod svůj příspěvek každý diskutující podepíše celým jménem. Díval jsem se před chvílí pod článek o B. Hofírkovi na Novoborském webu - je tam už asi 300 příspěvků, většina pod přezdívkami. To celou diskusi znehodnocuje. Jinak děkuji za upozornění.
Podle mého názoru z ES vyplývá, že nečlenům může být startovné zvýšeno - až do dneška jsem byl přesvědčen, že to může udělat pouze pořadatel. Ovšem, že to VV nemůže nikomu
uložit jako povinnost, to je podle mého názoru také evidentní. O opaku by mě snad mohl
přesvědčit jedině názor pana kolegy Plcha, který už mnohokrát osvědčil znalosti předpisů a ustanovení...
Davide, myslím, že ty speciální známky nejsou šťastným příkladem. Sokol nemá jenom sportovní oddíly, my jsme vlastně jenom taková "přidružená výroba", kterou jsme si ani nemohli vybrat. Gró činnosti je teď "Slet" a ten je třeba zaplatit. Všichni členové (i šachisté) přispějí mimořádnou známkou a ti, kteří se zapojí do nácviku zaplatí za takový špás další tisíce.... Kdybych si mohl vybrat, hned bych šel s oddílem pod Orel. Pan Šustr dokáže zajistit
Orlům nemovitosti a dotace ve stejné výši jako mají Sokolové, při desetinovém stavu členské
základny.... To se to potom pořádá turnaj o něco líp (ad. kolega Kalendovský)

David Hampel | 07.06.2011
Kde jsou peníze?

V Sokole i jinde mimo ČSTV peníze jsou, jenom jich moc nesteče dolů na jednoty (podobně jako dříve, když peníze státu šly na ČSTV a ne na svazy). Spíš se (konkrétně v Sokole) vymýšlí cesty, jak peníze z jednot vyčerpat - příkladem mohou být speciální známky.

Pavel Chrz | 07.06.2011
Zaječice - startovné

Omlouvám se, nechci vstupovat do diskuse Vašeho kraje, fakta i s doporučením dalšího období jsem popsal v diskusi na celostátním webu nss.
Přesto si jen dovolím bránit pořadatele nejslavnějšího turnaje u nás co se historie týče.
Pane Pavle Šťastný, v ES nic o pořadateli není. V článku 7.1 je citován svaz (že může zvýšit ... a na kolik je citováno v článku dle konference, tedy viz odkaz na přílohu ES, kterou konference schvaluje). V příloze pod tabulkou vkladů, že "vybráno" až 2 násobek, podmět (kdo) Češtinsky zamlčen. V takovém případě se hledá podmět výše, tedy dle článku 7.1 svaz event. nahrazen "Řídícím orgánem". Tím však také není pořadatel, ale příslušná komise svazu (také proto, že toto navýšené startovné není příjmem pořadatele, ale svazu).
Omlouvám se za vstoupení do diskuze z opačného konce republiky, ale skutečně jen k obraně pořadatele ve "středu" republiky a opravení níže citace ES.

Papay Jindřich | 06.06.2011
Příspěvky

No nevím, že bych obhajoval jen Sokoly. jedná se i o další právní subjekty, které nejsou členy ČSTV ( a jsou samostatnými právními subjekty). Ti všichni platí více na startovném. Já jen se dívám na pořadatele Grand Prix a myslím, že i mezi těmi jsou nečlenové ČSTV. A k organizování? To je jen otázka něco chtít dělat a chtít pořádat. A tam kde tečou peníze, tam se vždy někdo najde :-) na organizování. A protože u Sokola nic neteče :-) tak tam jsou ti, kteří chtějí jen hrát ( aspoň hrací sál nic nestojí). To je jen důkaz toho, že tam kde teče více peněz, tam se také najde více ochotnějších a schopnějších na tom něco vyzískat a odvést malinko práce než tam kde nic není :-).

Jan Kalendovský | 06.06.2011 | sekce:Členské příspěvky a poplatky
Poplatky, samé poplatky

Dobrý den, nerad se Vám páni pletu do finačních rozepří. Ale když pan kolega Papay tak vášnivě hájí Sokoly, ať zde řekne, kolik šachových soutěží pro sebe i členy jiných organizací uspořádají? U nás soutěže pro všechny pořádají kluby, sdružené v ČSTV (Lokomotiva, Duras, nejmenuji samozřejmě všechny), pak Makkabi (Boskovice), Orel (Moutnice - bohužel ale jen pro Orlíky) a Sokol je kde? Hrával jsem za Sokol Bzenec, kde byl krásný rapid - ale už není. Samozřejně na Hodonínsku nějaké ty rapidy jednou za rok možná Sokolíci mají - ale kolik? Pět procent toho, co my Nesokolíci? Ale jinak vše dobré lidem dobré vůle.
Zdraví Jan Kalendovský

Papay Jindřich | 06.06.2011
Příspěvky

No emeritní emeritivnímu - databáze byly vylhané od prvních krůčků. Jen si vzpomeň na dohady mezi ČŠS a MSŠS, kdy jiná byla databáze na ČSTV a pak se dohadovalo kolik kdo vylhal a patří to kterému svazu :-D - ještě dnes se musím chechtat - když sazkové peníze si dělily svazy a na ŠSČR zůstala jen repre... A ani jsem netušil, že VV dal za úkol pořadateli Zaječic povinnost vybrat dvojnásobek. Nechce se mi dívat do propozic - kdo je hlavní pořadatel, zda ŠSČR nebo Zaječice. Pokud Zaječice, pak je to "sranda". Svaz dá příspěvek, který zaplatí Sokolové - hahahaha. Dobře se nachází materiál jak zastřešit díru. No nic Davide... Ty tyhle věci miluješ, Tebe to baví - někde něco rozlít a pak pomáhat stírat. Připadá mi to jako u pyromana - zapálit a pak hasit a dočkávat se pochvalého plácání po zádech.... :-). A k Sokolům a dalším subjektům? Proč nedelegujete z krajů své zástupce na řádnou konferenci? Ti pak na konferenci mohou odsouhlasit dvojnásobný příspěvek na startovné členům ČSTV, protože si neohlídali Sazku :-DDDDDD.
Pěkné odpoledne.
Papay Jindřich

Pavel Šťastný | 03.06.2011
startovné

Ještě bych rád podotkl, že moji současnou zuřivost ohledně dvojích poplatků způsobilo MČR st. žactva v Zaječicích. Pan Hájek hned na začátku zprávy uvádí, že součástí konkurzu byla povinnost uložená ŠSČR vybrat od Sokolů dvojnásobné startovné a poslat je na účet svazu. To je ovšem jasné porušení závazného dokumentu zvaného "Ekonomická směrnice". V příslušném ustanovení je jasně formulováno, že pořadatel "může" zvýšit startovné až na dvojnásobek.
Nikdo nemůže nad tento rámec pořadateli ukládat povinnost vybrat dvojnásobné startovné. Ani výkonný výbor nemůže překračovat hranice, které určuje výhradně nejvyšší orgán - valná hromada.
Ještě bych chtěl připomenout 20 let starou reminiscenci. Žhavily se daleko výkonnější kalkulačky a o tom, kdo na koho doplácí, klábosily daleko větší kapacity na hradech a zámcích jedné zaniklé federativní republiky. Dělítko "my" a "oni" nevedlo nikdy k ničemu dobrému. Ani při dělení republiky, ani v době, kdy byly tři šachové svazy a nevedou k ničemu dobrému, ani teď, kdy se handrkujeme o to málo, co zbylo. Tato preference kupecké logiky a "trestání" za to, že někdo nemá na vybranou, pod který Sokol bude na dědině patřit, se mi prostě příčí.

Zobrazeno 1731 až 1740, celkem 2918
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  »» 

Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009