Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
pavel šťastný | 29.12.2011
anketa

Davide, řečeno transparentně, veřejně, dopředu, bez ohledu na zcela elementární demokratické principy. Pokud bych to pro změnu přirovnal k parlamentnímu hlasování, tam se na každé schůzi hlasuje o stovkách změn a pozměňovacích návrhů. Ano znamená vůli ke změně, ne znamená nesouhlas se změnou a zdržel se znamená, že na to hlasující nemá názor, nikoliv že souhlasí se starým stavem nebo se změnou. Také hlasy těch, co se hlasování vůbec nezúčastnili se nepřičítají k ano nebo ne. Můj názor - té anketě čouhá jako sláma z bot kromě absence demokracie i nevůle k jakékoliv změně. Kam bychom to dopracovali, kdy parlament veřejně, včas a transparentně před volbami odhlasoval, že ti, co nehlasovali jsou spokojeni se současným stavem a proto se 22% z těch asi 40 proc., co nehlasovali, přidělí ČSSD, 20% ODS, 17% TOP09 atd. - děkuju pěkně. STK by měla za okamžitě zjednat nápravu nebo rezignovat.

David Hampel | 29.12.2011
Re: anketa

Dopředu, transparentně a veřejně je řečeno, jak se bude anketa hodnotit. Pokud i přesto by někdo dal přednost pasivitě před "projevením svého pevného názoru tempo zrychlit", svědčí to o tom, že jeho přesvědčení až tak pevné není.

pavel šťastný | 28.12.2011
anketa

Myslím, že ti, kteří nechodí hlasovat k volbám nebudou právě Ti spokojení se stávajícím stavem. U běžného hlasování se počítají odevzdané hlasy. Přičítat k jedněm nebo k druhým platným hlasům "bílé lístky" je docela normální volební podvod....

Josef Plch | 26.12.2011
Krajské soutěže 5

1. Reakce na p. Chmelíčka:
a) Standardní systém při osmičlenných družstvech a 12 členných skupinách byl a v JmŠS i je 2-3 skupiny nižší pod 1 skupinou vyšší. Z tohoto pohledu byl předchozí systém a je i stávající systém 2-3 skupin KP2 a nad ní 1 KP1 "v pořádku". Ale návrh na rozšíření KP1 na 16 družstev při současné redukci KP2 na 30 (24, 20) družstev by tomu neodpovídal.
b) Vzpomínám si na doby, kdy - pokud už na konci soutěže neměla některá družstva o co hrát - objevovaly se výsledky domluvené nebo zápasy odehrané jen na papíře. Bohužel - regulérnosti soutěže prospěje, když co nejvíce družstev bojuje co nejdéle o postup či sestup. I z tohoto důvodu se mi myšlenka na rozšiřování KP1 nelíbí.
c) V současnosti postupují družstva z JmŠS do 2 skupin II. ligy, takže teoreticky se může stát, že bude do KP1 padat 6 družstev a z KP1 by tak při nejhorší variantě za dnešní struktury sestupovalo posledních 7 družstev.
2. Když jsem pročítal uváděné návrhy, nezdá se mi můj nápad se 3 skupinami KP2 po 8 družstvech a následnou 1 skupinou finálovou a 3 o udržení zcela špatný - redukuje počet družstev, drží rozdělení na 3 územní skupiny, zajišťuje, že do KP1 postoupí nejlepší družstva... Navíc je možno udělat volitelný počet postupů do KP1 - 2 nebo 3 družstva (nebo uvést v rozpisu, že 3. družstvo by postupovalo jen v případě, že z KP1 budou padat max. 3 družstva - to by byla možnost autoregulace podle sestupů ze II. ligy).
3. A ještě je tu jedna možnost, kterou připouští Soutěžní řád, čl. 3.1.4 (tím nechci říct, že ji navrhuji, ale možnost to je): Ponechat stávající strukturu i počty družstev, ale zredukovat počet hráčů v družstvu KP2 na 5. Kromě jiného by to přineslo i úsporu nákladů, naplnění soutěže i zvýšení její úrovně...
4. Ale všechno, co řešíme, je následek, ne příčina. A příčinou není úbytek počtu družstev, ale úbytek počtu hráčů. Vzpomínám na "propopulační" opatření prosazená p. Hurtou v rámci MŠS. A kdo ví, zda tento úbytek nesouvisí i s hracím tempem - z tohoto pohledu by byla zajímavá anketa mezi těmi, co hraní šachu v posledních letech zanechali.

pavel šťastný | 21.12.2011
reorganizace KP

Pokud byly moje dotazy a připomínky pochopeny pouze jako ironické řečnické otázky, velmi se panu kolegovi Myšulkovi omlouvám - byly myšleny pouze jako poloironické. Nemohu se zbavit dojmu, že vzhledem k tomu, že na tomto webu probíhá už několikátá "vlna" diskusí nad reorganizací krajských soutěží, je STK příliš málo "vidět", na můj "vkus", řekl bych, že pracuje skoro v utajení. Podle mého názoru není úkolem předsedy čehokoliv moudře poslouchat, lavírovat, shromažďovat návrhy a názory a potom nechat ostatní demokraticky rozhodnout z dvaceti návrhů. Jsem přesvědčen a velmi dobře je to vidět třeba na politicích, že dobrým předsedou je ten, kdo v dobách, kdy se řeší problémy hýří aktivitou, přesvědčuje, nabízí a prosazuje (hlavně svoje) vize a řešení a sápe se s nimi redaktorům před kamery a mikrofony.... Zkrátka jde s kůží na trh. To je jasné, že sem tam nějakou slízne...

David Hampel | 21.12.2011
Zápasy termínu KPI

Je třeba poznamenat, že v termínu KPI se hrají (snad kromě Brno-města?) okresní přebory. Jistě ne každý chce hrát OP, ale třeba na Brně-venkově jsou začátky soupisek relativně silné.

Bronislav Chmelíček | 21.12.2011
Struktura KP

Hlavní otázkou je pro kolik družstev soutěže chceme. Musíme si říct zda sestupující z KP2 mají opravdu sestoupit nebo mají v soutěži zůstat nebo zda mají sestoupit pouze při zvýšeném sestupu našich družstev z 2.lig. Pak teprve hledejme systém.

Problém se dosud neřešil, protože krajské soutěže do loňska doplňovaly sestupující z 2.lig a náhradníci ze sestupových míst. Letos kdy nikdo z 2.lig nesestoupil se ukázalo, že jsou krajské soutěže přístupné pro každého vážnějšího zájemce.

Nyní hraje KP 44 týmů, z toho 4 náhradníci. Pokud chceme, aby sestupující opravdu sestoupili, nemůže stačit systém 1x12 a 3x10 = 42 týmů. To by znamenalo, že dvě současná nejhorší družstva sestoupí a zbylá družstva na sestupových místech se opět udrží jako náhradníci, pro nezájem okresních přeborníků. Jestliže chceme, aby prakticky padalo jedno družstvo ze skupiny pak tento systém vyhovuje.

Současně je velký nepoměr mezi termíny 1.ligy (1 družstvo) + KP1 (12) a 2.ligy (7) + KP2 (32). Dávám ke zvážení, jestli by se nemělo řešit i toto.

Proto předkládám asi půl roku starý návrh Pavla Šťastného - KP1 o 16 družstvech (jako extraliga mládeže) ve dvou skupinách po 8 družstvech (7 kol) a pak první čtyři z každé skupiny se utkají mezi sebou o postup a druzí čtyři o sestup (4 kola). Vzájemné výsledky z prvních skupin by se započítávaly. Současně by se zmírnil dopad občasných 5 sestupujících. Už by nepadal 8.-12. ale 11.-16.

KP2 by se hrála 2x12 týmů nebo 3x8 týmů jak navrhoval Standa Páral nebo 2x10 týmů, podle toho pro kolik družstev se rozhodneme mít v krajských soutěžích.

Miroslav Hurta | 20.12.2011 | sekce:Soutěže družstev
Přebor škol na Hodonínsku - oprava postupu

Úvodem ocituji úryvek z obecných propozic Přeboru škol v šachu vyvěšených na webu ŠSČR:

"při účasti 1-4 družstev v dané věkové kategorii do krajského kola postupuje pouze vítěz; při účasti 5 družstev a více v dané věkové kategorii postupují do krajského kola první dvě družstva, přičemž případná B, C či další družstva téže školy v téže věkové kategorii startují v okresním kole jen výjimečně, bez práva postupu do krajského kola a do celkového počtu družstev za účelem určení počtu postupujících do krajského kola se tyto celky nezahrnují."

Ačkoli jsem pana Trávníčka upozornil mailem 18.12., že v postupech má chybu, v článku na webu JmŠS se táž chyba objevila znovu.

Aby tedy nedošlo k omylu mezi šachovou veřejností, upozorňuji, že v Přeboru škol okresu Hodonín ml.žáků startovaly Ratíškovice B, které se do počtu družstev za účelem postupu nezapočítávají. Právo postupu se tedy odvozuje pouze ze čtyř zúčastněných družstev, takže do krajského kola postupuje pouze vítěz. Právo postupu mají do krajského kola tedy pouze Ratíškovice, Kyjov ne (a to pomíjím, že v Kyjově je základních škol vícero, takže název "ZŠ Kyjov" nevypovídá vůbec o ničem).

Jiří Myšulka | 20.12.2011
Re: Struktura soutěží JmŠS + hrací tempo

Nehodlám zde prosím vést žádnou mediální přestřelku s ironickými řečnickými otázkami, takže k věci:
Ano i předseda STK má osobní názor, který jsem, možná poněkud nešťastně, zde vyjádřil. Vězte, že STK o případné restrukturalizaci soutěží jedná, navrženy jsou tři základní alternativy z nichž pouze jednu lze považovat za \"revoluční\", další podněty jsem zaznamenal a zaznamenávám, mimo jiné i z této diskuse. Je zřejmé, že s žádným parádním řešením, které by sklidilo všeobecný potlesk, STK nepřijde - ne, že by snad nechtěla, ale protože žádná z diskutovaných variant nepřináší jen výhody, ba naopak. Jediným společným průsečíkem všech variant je snížení počtu družstev v krajském přeboru (v současné podobě 48 družstev), což je prvotní a hlavní impuls k tomu, proč o případné restrukturalizaci jednáme. Pokud by tomuto účelu vyhovělo některé z radikálních řešení - proč ne!

David Hampel | 20.12.2011
Struktura soutěží JmŠS

STK se samozřejmě strukturou soutěží družstev JmŠS zabývá. Je několik variant, které se rozebírají. Alespoň pro mě je to tak, že čím víc o tom přemýšlím, tím méně mám jasno v tom, co bych zvolil.

Můj favorit bylo řešení 1xKPI a 2xKPII. Zmenší se tlak na KPI, kapku se pomůže okresům kapacitně, bude v nich o co hrát. Nebude se muset vymýšlet nějaké finále, bude to standardně uspořádáno. Prakticky to ale bude znamenat, že Znojmo se octne ve skupině buď s Jevíčkem, anebo s Veselím. Zda je to přijatelné či ne je velká otázka.

Rozebrané varianty se zavčasu předloží "veřejnosti". Hlavně by se jimi měli zabývat zástupci OŠS, kteří nakonec o novém modelu soutěží rozhodnou.

Ještě zdůrazním, co tu už psal pan Plch: změny se dotknou ročníku 2013/14. V rozpisu soutěží 2012/13 se určí klíč postupů a sestupů který povede k cílovému stavu.

Zobrazeno 1541 až 1550, celkem 2903
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  »» 

Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009