Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
Josef Plch | 19.12.2012
Návrh pro FIDE

Sice jsem četl vyjádření p. Palovského, ale - když už P. Chrz vyzval k návrhům pro FIDE, prosím: článek 12.3.b zrušit. Do článku 12.6. případně dopsat, že za zakázané vyrušení se považují i zvuky vydávané... atd. Do článku 12.3.a dopsat, že užití mobilů atd. bez svolení rozhodčího se automaticky považuje za zakázané užití jiného informačního zdroje (nebo takto nově zformulovat 12.3.b).
A pak bych ještě uvítal, kdyby Pravidla - třeba ve formě přílohy - kromě výčtu zákazů a výčtu možných trestů i dala doporučující přiřazení, co jak trestat. Protože na některé věci se názory velmi liší (nejen na mobily), Třeba u prokázané nápovědy od spoluhráče - podle mého soudu je to na kontumaci (otázkou je, koho), ale setkal jsem se s tím, kdy rozhodčí (pravda, současně kapitán přistižených hráčů) nechtěl vyvozovat žádný trest, jiný rozhodčí zastával názor, že kontumace je nejhrubší zásah do partie, má jí být užito zcela vyjímečně - a že on by to řešil napomenutím...
Tím doporučením by se rozhodčím dalo současně i vodítko, i prostor pro individuální posouzení.

Ladislav Palovský | 19.12.2012
Re: Mobily

Adminovi se omlouvám, že jsem ostatní příspěvky označil kurzivou (asi jsem někde vypustil lomítko /i). Děkuji předem za opravu :-)

Ladislav Palovský | 19.12.2012
Mobily

Zdravím všechny, já se tady pouze vyjádřím k novým pravidlům, které budou platit od 1.7.2013. Nová verze má být oficiálně schválena na Prezidentské radě (PB) na konci ledna v Jerevanu a zrovna článek 12.3.b ještě není přesně znám, jak bude ve finále vypadat. Na tureckém kongresu právě v této věci rozhodlo Valné shromáždění, že definici článku 12.3.b rozhodne definitivně PB (a ne pravidlová komise - to už se stalo i v roce 2008 tuším, že pravomoc byla u nulové tolerance delegována na PB). Pravidlová komise navrhuje toto znění článku 12.3.b:A player is forbidden from having a mobile phone and/or other electronic means of communication in the playing venue, unless permitted by the arbiter and the device is completely switched off. If it is evident that a player brought such a device into the playing venue and it is not completely switched off, he shall lose the game. The opponent shall win. However, if the opponent cannot win the game by any series of legal moves, his score shall be a draw", tedy volně přeloženo "Bez dovolení rozhodčího je zakázáno mít v hracím prostoru mobilní telefon nebo jiný elektronický komunikační prostředek, není-li zcela vypnutý. Pokud je zřejmé, že hráč přinesl takové zařízení do hrací místnosti a není-li toto zařízení zcela vypnuté, prohrává příslušný hráč svou partii. Soupeři bude přiznána výhra. Nemůže-li však soupeř dát hráčovu králi mat žádnou posloupností přípustných tahů, bude mu přiznána pouze remíza". Prezidentská rada preferuje návrh: "A player is forbidden from having a mobile phone and/or other electronic means of communication in the playing venue. If it is evident that a player brought such a device into the playing venue, he shall lose the game. The opponent shall win. However, if the opponent cannot win the game by any series of legal moves, his score shall be a draw" tedy volně přeloženo Je zakázáno mít v hracím prostoru mobilní telefon nebo jiný elektronický komunikační prostředek. Pokud je zřejmé, že hráč přinesl takové zařízení do hrací místnosti, prohrává příslušný hráč svou partii. Soupeři bude přiznána výhra. Nemůže-li však soupeř dát hráčovu králi mat žádnou posloupností přípustných tahů, bude mu přiznána pouze remíza. Návrh PB chápu tak, že si nebudete moci vzít do hracího prostoru vůbec nic (mobil a jiné komunikační prostředky), žádné dovolení rozhodčího atd. Návrh pravidlové komise chápu tak, že si ho do místností vzít můžete, ale musí být vypnutý (tedy v podstatě současná verze znění). Co asi s nadšením akceptuje široká amaterká obec je, že do pravidel pravděpodobně přibude článek 12.3.c, který se bude týkat komunikačních prostředků (tedy i mobilních telefonů): "The rules of a competition may specify a different, less severe, penalty." volně přeloženo "Pravidla soutěže můžou určit jiný, méně přísný, trest.. Do výčtu trestů v článku 13.4 (nově bude pod 13.9) pak přibude ještě nový trest - pod písmenko d) a fine announced in advance, tedy předem ohlášena pokuta. Co se týče 12.3.c a nového trestu "pokuty", tam už PB rozhodovat nebude, troufám si říct, že je to jasný jak facka již od kongresu, že se to přijalo, ale znáte to "PB může cokoliv" :-) V případě vlašimské kauzy si ještě počkejte na stanovisko KR ŠSČR (připravuje se z vlastního podnětu komise).

Tom Rösner | 19.12.2012
Mobily - kdy to proboha skončí?

Mohl bych napsat, že jako šťasný nešachista se nad vaším nejnovějším diskusním tématem jen škodolibě chechtám, žel není tomu tak, je mi z toho spíš smutno. Pokud si budete chtít oživit paměť, tak o sto stránek zpět se vedla sáhodlouhá a bouřlivá diskuse na podobné téma (3.5.2009, příspěvek Libora Dvořáka). Pro připomenutí - Libor zahrál první tah a poté si s hrůzou uvědomil, že má v kapse zapnutý mobil. Šel si ho do předsálí vypnout, nešťastný telefon však zahrál vypínací melodii a hyperaktivní rozhodčí ho s gustem zkontumoval (vím, ten termín není přesný, ale já ho budu i nadále používat). Před těmi třemi lety se mohl rozhodčí zachovat dvojím způsobem - jednak mohl celou věc přejít děláním mrtvého brouka s tím že onen pidizvuk jakoby přeslechl (tak bych učinil já a zřejmě každý zdravě uvažující rozhodčí) a nebo druhá možnost, hráče zkontumovat. Jiná volba nebyla. Tímto tedy reaguji na pana Boháčka, jenž píše že by byl tolerantnější. Jenže rozhodčí tolerantnější být nesmí, nemá jinou volbu než ukončit partii, protože jinak by si koledoval o disciplinární řízení poté, co by kapitán poškozeného družstva celou věc uvedl do zápisu. Nebo se mýlím?

A nyní zpět k současnému problému. Pan Chrz napsal: \"...FIDE prý již nějak řeší, zkuste tedy navrhnout, jak by mělo být řešeno...\". Navrhuji následující - dát rozhodčím pravomoc vynést i jiný ortel než je kontumace. Čili upravit znění pravidel tak, aby rozhodčí mohl dle nejlepšího vědomí a svědomí v případech, kdy se zjevně nejedná o pokus využít elektronickou nápovědu (viz případy Short či Vokáč, kterým upomínka aktivovala vypnutý přístroj) vynést mírnější trest. V případě že telefon vyruší ostatní hráče (a zvonění opravdu ruší, na tom se jistě shodneme), rozhodčí viníka důrazně upozorní, případně odebere čas... Možností je jistě víc. Třeba ve FIDE konečně zvítězí zdravý rozum.

Kulečníku zdar :-)

Pavel Chrz | 19.12.2012
mobil a stránky

Máte krásné a nejnavštěvovanější stránky (dle "navrcholu") a co píše Pavel Šťastný se mi líbí, (David opět zabodoval reakcí, která by jiného nanapadla). Jen bych si dovolil poopravit a zastat se zmíněného "Milda", pochopil jsem již, když uvedu email, proklikem se ukáže. A tak proklikem Mil. Boháček z Makkabi nic neskrývá. U nás v krají (ÚK) se také snažíme o přehledné články, diskuse se pod články, až na výjimky spíše autorů, nerozjela (mnozí říkají naštěstí). Jinde je naopak tématem číslo jedna a není na úrovni. Tak bych řekl, že u vás držíte zlatou střední cestu.

Když se vrátím k mobilům, názory zazněly. Ve FIDE prý úprava již probíhá(la), mohl bych se Ladislava Palovské zeptat sám, ale "když-už" se to tak propíralo, tak zda by mohl zde na závěr (tedy na závěr "mobilní" diskuse, ne světa) sdělit všem, zda, co, odkdy a jak ve FIDE daleko. Mít jiná pravidla než FIDE samozřejmě by nešlo nejen kvůli praktičnosti pro nás.

pavel šťastný | 19.12.2012
L.

Stále se nemohu ubránit dojmu, že toto je diskusní fórum "rodinného typu". Šachová komunita je malá, většinou se známe... Davidova "pohrůžka" "....jestli budeš, tak cenzor bude...." se mi nezdá moc praktická. Nejlepší cenzurní práci
vykoná sám autor příspěvku tím, že příspěvek podepíše svým celým jménem. Kdo jsou tihle různí Honzové, Liborové, Mildové...? Pane kolego Libore, kdo jste, že nám tady zavádíte diskusní žumpu? Děkuji za představení.

David Ciprys | 18.12.2012
Velký bratr tě sleduje!

"Se vám to nějak rozjelo, pane řidiči...", pravil nedávno policista umazávaje body.
"Se vám to nějak rozjelo, pane diskutující...", pravil cenzor umazávaje diskusní příspěvek.
Už k tomu velmi dlouho nedošlo, nikdo nechce cenzurovat názory ani nutit přispěvatele k hyperkorektním a tedy nudným a nicneříkajícím sentencím, ale každý cítí, že v posledním příspěvku se to Liborovi opravdu rozjelo. Příště bude podobný příspěvěk smazán, autor jej může vložit znovu, slušněji. Pokud se do do diskuse vloudí invektivy, mění se v bohapusté nadávání a k tomu není toto fórum určeno.

Libor | 18.12.2012 | sekce:Soutěže družstev
RE: Zvonění mobilu

Pro někoho to může být nepříjemné, ale proč kontumovat partii stačí od rozhodčího upozornit. Pokud např. 5x dojde k napomínání tak teprve bych to napsal do zápisu.
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VŠAK NEKONTUMOVAT KVŮLI TOMU PARTII ! ! !
JE TO VÝMYSL CHORÝCH MOZKŮ A DEMENTŮ FIDE ! ! !
Během partie dochází k různým pazvukům - když někdo ,,žere" během partie cokoliv, mlaská, kašle, prská, mluví, posunuje židlou, otevírá dveře, vrže židlou, chodí bezmyšlenkovitě a dělá randál, na dovršení si dá alkohol a pak vede ty ,,ožralé" žvásty o všem možném atd.
To by jsme museli kontumovat pak všechny, ale to nejde to víme všichni. Takže ty ,,kundy" co to vymysleli, že zazvonění se bude kontumovat by jim patřilo nakopat do prdele. Ať se FIDE více zabývá jinými prohřešky, jako je nápověda hrajícím hráčům a ne mobily tohle není vůbec ošetřeno natvrdo distanc a basta včetně kontumace partie bez nároku se odvolat. Jednou si kamaráde porušil morální kodex tak budeš pykat. Alespoń ubude družstev a bude méně šachistů. Dejme si ruku na srdce kolikrát jsme poradili svým spoluhráčům alespoń každý to jednou udělal. Většinou to dělají silnější šachisté. Ale to jsme odbočili stejně to nikdo řešit nebude takže laskavě ZRUŠTE KONTUMACI ZA ZAZVONĚNÍ MOBILU MILÍ PÁNOVÉ Z FIDE, nebo raději dělejte pravidla na hraní kuliček za Pákistán.

Josef Plch | 18.12.2012
RE: Zazvonil zvonec

Nějak si nerozumíme.
Nikdo přece netvrdí, že zvonění mobilu při partii neruší a že by mělo být tolerováno.
Rušení řeší Pravidla 12.6. Pokud je přijatelným trestem za zazvonění či zavrnění mobilu kontumace partie, pak třeba za převrácení a pád židle by mělo být vyloučení ze soutěže?
Pokud jde o nápovědu, tu řeší 12.1., 12.2., 12.3.a. Ve všech případech se nechává na rozhodčím, jaký udělí případný trest dle 13.4.
A z toho všeho jsou vytrženy \"mobily\", kde se jednoznačně mluví o kontumaci. Proč?
Mimochodem - český překlad antimobilového 12.3.b obsahuje sporné termíny \"zcela vypnutý\" (protože i vypnuté mobily mohou pípat upomínky, buzení...) a \"jakýkoliv zvuk\" (co třeba pád vypnutého mobilu z kapsy na zem?).

Millbo | 18.12.2012
Zazvonil zvonec a partie je konec

Nevím jak ostatní, ale mě osobně při partii zvonění mobilního telefonu rozhodně ruší. Nemluvě o situaci, kdy soupeř během partie například posílá sms (těsně před zavedením pravidla jsem podobnou situaci opravdu zažil)... Beru proto jako samozřejmost mobil před partií vypnout. Co například přirovnat šachový zápas k návštěvě divadla - jak vypadá ten, komu začnou uprostřed představení zvonit kalhoty? Bohužel ne každý šachista má podobný názor a právě pro tyto případy bylo pravděpodobně pravidlo zavedeno (a aby se dosáhlo požadovaného účinku, bylo také logické zavést přísné sankce). Pravidlo samo navíc příliš neobtěžuje - vypnout mobil zabere jen několik sekund. V čem je tedy tak velký problém? Pravidla navíc připouštějí výjimku v případě nutnosti (očekávání důležitého hovoru) a pokud máte zrovna nový telefon a \"nejste si jím jisti\", není přece problém zajít za rozhodčím, vysvětlit a ukázat \"snad\" vypnutý přístroj. Mám dojem, že v případě \"nečekaného oživení\" by rozhodčí byl rozhodně tolerantnější (aspoň já ano). Navíc, máte-li v telefonu nastavena nějaká upozrnění/budíky, není snad problém si je ještě před zápasem/turnajem zkontrolovat a případně vypnout/posunout, či se ještě doma přesvědčit, zda \"zvoní\" i při vypnutém/ztlumeném telefonu. Snad pouze zmíněná situace \"náhodné zapnutí\" je poněkud problematická, nicméně pravděpodobnost podobného jevu je extrémně malá a neumím si představit její časté opakování.
K partii /Pikal - Hosnedl/ bych snad podotkl pouze to, že použití mobilního telefonu během partie byla od hráče při nejmenším hloupost (nebál bych se říci ani drzost), kterou následoval zasloužený trest. Nejednalo se o žádného začátečníka, který nezná pravidla. Vědomě je porušil a s následky musel počítat. Jako trenér bych mu především pořádně vynadal (a hned následně vysvětlil, jak měl správně postupovat - nebyl snad problém domluvit se s rozhodčím/požádat trenéra). Tím by měla také celá věc skončit.

Zobrazeno 1251 až 1260, celkem 2918
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  »» 

Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009