Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
Staňa Vémola | 15.04.2013
Sestupy a pořadí náhradníků v KP II

Na webu se již objevila zajímavě zpracovaná závěrečná zpráva vedoucího soutěže JmKPIIC Jiřího Myšulky s uvedením 2 sestupujících družstev na 9. a 10. místě.
STK tedy již rozhodla o všech sestupujících ze 3 skupin KP 2, na svazových stránkách to zatím uvedeno není u žádné skupiny.
Postupy a sestupy se řídily Rozpisem soutěže a SŘ ŠSČR, viz níže. V krajském Rozpisu 2012/2013 nejsou uvedena další kriteria, dle kterých provedla STK určení počtu sestupujících v jednotlivých skupinách s rozdílným počtem zúčastněných družstev 12-11-10.
Nastane likvidace bohatého severu, anebo se bude postupovat dle obecně platných zásad procentuálního zisku dosažených bodů?
Žádám STK o zveřejnění pomocných hodnocení použitých pro určení sestupujících a tím i pořadí náhradníků pro KP 2. třídy.
Na závěr si neodpustím poznámku, že při povolení v KP uvedení hráčů na 3 soupiskách již v příští sezoně, naše rozhodnutí snížit stav družstev od této sezony na 10 není vůbec vhodné. Vše ale rozhodnou přihlášky do soutěží KP.

Rozpis soutěže KP JmŠS:
4.1. Postupy a sestupy jsou obecně určeny článkem 3.4.2. Soutěžního řádu. Vítěz KP I. postupuje do 2. ligy. V sezóně 2012/2013 postupuje do 2. ligy i 2. v pořadí. Vítězové skupin KP II. postupují do KP I. Z KP I. sestupuje 1 družstvo + tolik dalších, kolik sestoupí jihomoravských celků ze 2. ligy. Ze všech tří skupin KP II. dohromady sestupuje 10 družstev + tolik dalších, kolik jich sestoupí z KP I. Jedenáctá a dvanáctá místa v JmKPII budou od následujícího ročníku 2013/2014 neobsazena. V případě, že KP II. hraje méně než 36 družstev se sníží počet sestupujících o počet neobsazených míst. Pokud celkový počet sestupujících ze všech 3 skupin KP II. nebude dělitelný 3, sestoupí z družstev na stejných místech tabulky družstva s horším bodovým hodnocením. K seřazení družstev se přiměřeně použije čl. 5.3.3 Soutěžního řádu.
3.4.2. Postupy a sestupy (SŘ ŠSČR)
a. Vítěz soutěže nižší postupuje přímo do soutěže vyšší. Rozpis soutěže může stanovit vyšší počet postupujících z nižší soutěže do soutěže vyšší.
b. Družstvo oprávněné k postupu do vyšší soutěže se může svého práva vzdát, avšak pouze ve prospěch nejblíže následujícího nepostupujícího družstva v pořadí Pokud by se i toto družstvo vzdalo práva postupu, rozhodne o obsazení uvolněného místa ŘO.
c. Základní počet sestupujících je pro každou soutěž určen v přímé závislosti na počtu přímo postupujících do soutěže vyšší a ze soutěží nižších. Zvyšuje se však o tolik, kolik družstev do dané soutěže sestoupí ze soutěže vyššího stupně.
3.4.3. Pokud se v kterékoliv soutěži uvolní místo, rozhodne o jeho obsazení ŘO dle těchto kritérií:
a. Prvním náhradníkem je nejlepší ze sestupujících z vyšší soutěže, dalšími náhradníky jsou další sestupující z této soutěže v pořadí jejich umístění kromě posledního družstva, které vždy sestupuje. Dalšími náhradníky jsou druhá družstva z nižších soutěží podle počtu získaných bodů, případně skóre, dále třetí družstva atd. Pokud by při přeřazení družstva do nižší soutěže (skupiny) mělo dojít k dodatečným sestupům z této skupiny, musí být náhradníkem družstvo z této skupiny tak, aby k dodatečným sestupům nedošlo.
b. Pokud přestoupí většina hráčů základní sestavy družstva, které hodlá uvolnit místo v soutěži, do jiného oddílu, může ŘO schválit převedení soutěže na tento oddíl, a to na základě písemné dohody obou oddílů předložené ŘO a po zaplacení správního poplatku příslušnému šachovému svazu stanoveného Ekonomickou směrnicí ŠSČR. V případě, že ŘO převedení soutěže schválí, má toto kritérium přednost před kritériem uvedeným v bodu a). Převedení soutěže lze realizovat pouze v termínu od 1.5. do 20.7. kalendářního roku. Při převedení soutěže na jiný oddíl nesmí dojít k dodatečným sestupům z kterékoliv soutěže.

3.4.5. V průběhu soutěžního ročníku nelze provádět žádné změny systému a organizace, které by mohly ovlivnit průběh soutěží či statut jejich účastníků. Jakákoli zásadní změna v organizaci soutěže (např. změna počtu startujících družstev v dané skupině) musí být vyhlášena nejpozději do začátku soutěžního ročníku, na který má tato změna přímý dopad.

5.3. Vyhodnocení pořadí v soutěžích družstev (SŘ ŠSČR)
5.3.1. Výsledky jednotlivých partií se sčítají a součet bodů činí skóre. V utkání vyhrává družstvo, které dosáhne vyššího skóre. Při rovnosti skóre je utkání nerozhodné.
5.3.2. Za vyhrané utkání se počítají družstvu tři body, za nerozhodné jeden bod a za prohrané nula bodů (pokud ŘO nestanoví jinak).
5.3.3. O pořadí družstev v soutěži rozhoduje postupně (pokud ŘO nestanoví jinak):
a. počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2.),
b. součet skóre ze všech zápasů (viz čl. 5.3.1.),
c. součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání,
d. výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná,
e. výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu družstvu v pořadí,
f. los.

Jirka Majer | 14.04.2013
Diskuze na JmŠS.

Není to dlouho, co kolega Petr Krolop měl obavy o úroveň našeho diskuzního webu. A hleďme jak slibně a celorepublikově se to tu rozjelo. :-) Já nestíhám si vše ani přečíst, natož abych se diskuze účastnil.

David Ciprys | 14.04.2013
3 soupisky

Jako kolega Sudeťák (Valtice, kde jsem se narodil, i Břeclav, kde bydlím, byly za války v Reichu, nikoliv v Protektorátu, Valtice snad ani nejsou na Moravě, od nepaměti až roku 1920 patřily Dolnímu Rakousku :-) dlužím Zdeňku Jandovi odpověď na otázku z úvodu diskuse: Zatím není vůbec jasné, jaké bude definitivní znění Soutěžního řádu. Nejpravděpodobnější je, že kraje dostanou pravomoc (jako prevenci proti spekulacím se soupiskami) stanovit si počet povinných partií v soutěžích družstev podle místních podmínek. Určitě se ještě bude diskutovat o cizincích (logické by bylo rozšířit počet registrací ze dvou na tři) a volných hráčích (dnešní pravidlo max. počet volných hráčů = počet oddílových družstev bude výpomoc hráčů základních sestav v nižších družstvech limitovat více než dosud, ale možná je dobře).
Další dva "soupiskové" příspěvky ve mě vyvolaly dávnou vzpomínku.
Petr Krolop pěkně píše "Není přece důležité odkud jsi, ale kdo jsi a co jsi!" Když on někdy člověk neví, kdo vlastně je. Kolegyně z práce zažila šok před 20 lety při dělení Československa. Češka jako poleno a velká vlastenka zjistila v padesáti letech, že byla vlastně celý život Slovenka a o české občanství si musí úředně zažádat, jinak bude ve své zemi cizinkou (což ji děsně dopálilo a na úřad původně odmítala jít). Její maminka totiž nerodila doma v Hodoníně, ale v 5km vzdálené nemocnici ve slovenském Holíči.
Jan Kalendovský vzpomněl 3 soupisky povolené kdysi v Městském přeboru v Brně panem Látalem. To mělo tragikomickou dohru. Nové moravské svazové vedení zvolené na jaře 2000 nemělo benevolenci toho předchozího a ihned napařilo 6 hříšníkům pokutu 500Kč podle tehdy platných předpisů. Jedním z postižených byl ... pan Látal.
Výsledkem bylo nádherné dopisování plné (kromě pochopitelné hořkosti) úvah o potřebě rovnováhy mezi snahami "tech nahoře" o maximální centralizaci a "těch dole" o maximální autonomii, okořeněných vtipem a nadhledem a ze strany pana Látala i zcela charakteristickými duchaplně šroubovanými sentencemi.
Jednou dokonce začínal dopis tímto (pro příjemce jistě nikoliv lichotivým) veršováním:
Je nová doba! Práv a svobod máme dost,
neb výbor nový "mechanismů" starých prý je prost...
Zatím však?? Mnohého po staru přitiskne,
když jenom malinko si "po svém" pískne
jinak, než velí jeho Ctihodnost...!

Teprve postupně se vše uhladilo: Vážený příteli (bohdá nejen šachový), s prodlením nežádoucím, nicméně omluvitelným (snad?) přemírou osobních překážek v práci ozývám se tímto reakcí na Váš silvestrovský přípis, neb sluší se tak učinit...
Tento můj současný výplod budiž laskavě posuzován jako názor řadového člena posádky (ať nedím "galejníka") na lodi MŠS k některým průvodním jevům řízení její (té lodi) plavby. Zorný úhel hodnocení průběhu plavby je tedy jiný, než je tomu u kapitána (či celého osazenstva velitelského můstku?) daného plavidla...

Škoda, přeškoda, že už není s kým si takto krásně dopisovat, šroubovat své vlastní sentence, dávat je na papír, balit do obálky, čekat na odpověď...

Krolop Petr | 13.04.2013
Quo vadis, Domine ?

Pane MUDr. Jando ! Dost nerad, ale je zřejmé, že musím zvednout "hozenou rukavici." Neměl jsem v úmyslu do této diskuze vstupovat, neboť je zjevně nad moje chápání a hlavně si myslím, že je to marný !

Ano, je to marný a navíc mé vědomí ovládlo lidové rčení: Jména hloupých na všech sloupích. Tím ovšem nechci urazit, ba ani se nijak dotknout zdejších diskutérů ! Myslím tím pouze sebe samého, neboť bych nerad z nějaké pochybné setrvačnostim či tradice, zaplňoval veškeré diskuze.

Mně se příspěvek pana J. Papaye docela líbil. Pravda, narozdíl od něho, jak píše: ,,Jen tak jsem sem nahlédl a rozesmál se." Mám pocit, že je spíše vhodnější obrátit se a hořce zaplakat !

Dozvěděl jsem se zde jak se švindluje ve fotbale a tenise, tudíž jsme na tom v šachu relativně ještě dobře. Fakt se mně ulevilo !

Jinak má ovšem pan J. Papay pravdu v tom, pokud si chce někdo vybírat soupeře, tak ať radši vůbec nehraje ! Určitě to nebude žádná škoda. To neplatí jen pro šachy.

Pohádka Tři oříšky pro Popelku a stejně tak román Tři mušketýři, obě díla přinesla sta miliónům lidí potěšení, pobavení a sobě zajistila nehynoucí slávu a nesmrtelnost.

Obávám se, že čerstvé dílko v podobě tří soupisek, nestihne stejný osud. Zjevně přinese potěšení minimálnímu procentu aktivních šachistů. Ale o to možná jde ! Žijeme v době kdy se nehledí na prospěch všech, ale jen těch vyvolených.

Pane Jando, skutečnost, že jste ze Sudet, konkrétně z Děčína / lhostejno zda Podmokel, či Bynova/ není žádným zločinem. Není přece důležité odkud jsi, ale kdo jsi a co jsi !

To, že máte obavu z vývoje naší společnosti, tomu se vůbec nedivím. Každý i slabý šachista si je dobře vědom, že bez dobře propracovaného systému a bez disciplíny těžko dosáhne nějakého významnějšího úspěchu. Neskutečný bordel v tomto státě, nesmyslně nám podsouvaný jako demokracie, neomylně a jasně předurčuje nevyhnutelné a bohužel i těžko předvídatelné změny.

Josef Plch | 13.04.2013
Různé

1. Ad Z. Janda: Osobně oceňuji Vaši trpělivost, s níž nám vše ještě jednou zkoušíte vysvětlit. Příspěvek p. Papaye jsem bral jako informaci, že se při čtení našeho fóra pobavil a pročetl jsem si jeho názory. Důvod reagovat jsem (sám za sebe) neviděl, protože bych musel jen opakovat, co jsem už napsal. Jen mi není jasné, zda do oněch příspěvků "níže dole" zahrnujete i právě příspěvek p. Papaye, který je v oněch místech lokalizován.
2. Ad M. Schwoob: Teď se omlouvám, opakuji de facto sám sebe. O 3 soupiskách nerozhodli "pánové ze ŠSČR", ale zvolení delegáti konference ŠSČR, kteří byli zvoleni delegáty okresů na krajských konferencích. A o tom tématu se mluvilo déle, mimo jiné ten návrh visel delší dobu na stránkách ŠSČR. Lze zpochybňovat argumenty pro přijetí, lze pochybovat o dopadech, ale nelze zpochybnit korektnost samotného přijetí.
3. Ad J. Kalendovský: Osobně jsem přesvědčen, že pokud jsme - dobrovolně - členy nějaké organizace (ŠSČR), měli bychom se - byť třeba neradi - řídit jejími závaznými dokumenty. Které se můžeme snažit změnit či si vyžádat výjimky - ale nepovažuji za vhodné závazné dokumenty porušovat. Pokud chci udělat např. soutěž nerespektující Soutěžní řád, je to jistě možné, ale neměl bych ji zároveň vydávat za regulérní postupovou mistrovskou.

Vlastimil Rozumek | 13.04.2013
To: Zdeněk Janda

Pane Jando (MUDr.), můžete být ze Sudet nebo třeba Judet, mně to určitě nevadí, ale neberte si název Jihomoravského kraje do svých úst nadarmo (řečeno slušně). S pozdravem z jižní Moravy V.R.

Luboš Ševčík | 13.04.2013
3 soupisky

Pane Šťastný, je snad všem jasné, že šachy jsou naprostá prkotina oproti tomu, co se kolem nás děje... Ale jak vy jste bojoval pro zkrácení tempa, tak podobně mnozí nechápou 3 soupisky. Třeba to nenastane a je to jen výplod mé fantazie, ale já si dokážu představit, jak velmi se tímto rozhodnutím mohou stát soutěže neobjektivní... Není to vůbec složité:-(

pavel šťastný | 13.04.2013
důležitost šachu

Ano, šachy jsou velmi, velmi důležitou intelektuální lidskou činností. Dokonce ani vypuknutí obou světových válek které zastihlo tehdejší šachové mistry na turnajích v Německu resp. na olympiádě v Argentině nebylo důvodem k přerušení zápolení za šachovnicí. Řešilo se sice, jak moc je válka důležitá - nakonec ale bylo konstatováno, že šachy jsou důležitější a hrálo se dál.... Já bych dokonce řekl, že tři šachové soupisky jsou důležitějším problémem, než kdyby na Česko dopadla Severokorejská atomová bomba....

Luboš Ševčík | 13.04.2013
3 soupisky

Pane Janda, po Vašem arogantním příspěvku se nedivte, že možná budou přibývat názory proti 3 soupiskám:-(

Janda Zdeněk MUDr. | 12.04.2013 | sekce:Soutěže družstev
hráči na 3 soupiskách

Kolegové,ještě jednou a naposledy. Zaregistrovali jsme s Jindrou Papayem (pravda, jsme z jiné destinace, a vůbec se za to nestydíme, ze Sudet :-)), na rozdíl od JM kraje) , že nikdo z vašich končin není ochoten (nebo schopen?) reagovat na jeho příspěvek. Připadá nám někdy,že se snažíme oslovit hluché (a možná) i slepé. Já se nedivím,že jeden "vedoucí" 15 km za našimi hranicemi charakterizoval před mnoha lety demokracii jako spolek "žvanilů". Když se na to objektivně podíváte,a pročtete příspěvky níže dole, musíte mu (nechtíc) dát za pravdu. Já mám docela obavu z vývoje naší společnosti,když by se objevil nějaký charismatický "vůdce". Možná bychom se nestačili divit ...

Zobrazeno 1041 až 1050, celkem 2903
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  »» 

Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009