Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
Vlastimil Rozumek | 16.04.2013
ad Sestupy KP II

Zde je tedy ten článek na který se odvoláváte. Ale vaše interpretace je zcela jiná. Pořád se něčím oháníte, abyste zdůvodnili váš postup STK, který jste si upekli. O rozhořčení je zbytečné mluvit, jde mi o fair play a ne že jste si sestupy s panem Hamplem udělali, tak jak vám vyhovují, což je naprosto zřejmé.

4.14.Postupy a sestupy jsou obecně určeny článkem 3.4.2. Soutěžního řádu. Vítěz KP I. postupuje do 2. ligy.
V sezóně 2012/2013 postupuje do 2. ligy i 2. v pořadí. Vítězové skupin KP II. postupují do KP I. Z KP I.
sestupuje 1 družstvo + tolik dalších, kolik sestoupí jihomoravských celků ze 2. ligy. Ze všech tří skupin
KP II. dohromady sestupuje 10 družstev + tolik dalších, kolik jich sestoupí z KP I. Jedenáctá a dvanáctá
místa v JmKPII budou od následujícího ročníku 2013/2014 neobsazena. V případě, že KP II. hraje méně
než 36 družstev se sníží počet sestupujících o počet neobsazených míst. Pokud celkový počet
sestupujících ze všech 3 skupin KP II. nebude dělitelný 3, sestoupí z družstev na stejných místech
tabulky družstva s horším bodovým hodnocením. K seřazení družstev se přiměřeně použije čl. 5.3.3
Soutěžního řádu.

Jiří Myšulka | 16.04.2013
Sestupy KPII

Pánové, přečtěte si prosím pozorně článek 4.14. platného rozpisu soutěží. V něm je vše řečeno. Jeho výklad je jednoznačný. (není mi zcela jasné jakou máte představu o tom, kdo by měl sestupovat - pokud se Vám zdá absurdní, že sestupují družstva na 11., 10. a 9. místě a ze tří skupin má sestupovat deset družstev?!). Chápu rozhorčení a rozčarování na straně Vyškova, nechápu však, že je nasměřováno na někoho , kdo za neúspěchem jejich družstev přece nestojí...

Vlastimil Rozumek | 16.04.2013
ad Sestupy KP Ii

Tak to si určitě nemyslím že je postup konzistentní. Určitě oficiální stížnost zvážíme, protože výklad STK je účelivý a neodpovídá regulím, jak jsme s panem Vémolou popsali.

David Hampel | 16.04.2013
sestupy z KPII

Rozhodnutí STK ohledně sestupů z KPII je v souladu s Rozpisem a je konzistentní s rozhodováním STK ve stejné věci v minulých letech.

Pokud by chtěl Vyškov toto rozhodnutí napadat, nechť tak učiní oficiální cestou.

Staňa Vémola | 16.04.2013 | sekce:Soutěže družstev
ad Jiří Myšulka

Vyjádření k sestupům a určení pořadí náhradníků v KP 2, je to prosím stanovisko vedoucího STK, nebo celé komise, která pracuje ve složení Jiří Myšulka, Miroslav Hurta, David Cypris, Radka Slepánková a Vladimíra Nováková? Na dotaz někteří členové STK o tom zatím neví?! Hm...
Bod 1-3 sdělení je OK, svérázný je výklad bodu 4 a 5. Poslat družstva přednostně do pásma sestupu proto, že se umístila na 11., 10., a 9. místě je přece absurdní!!!
Sestupující nutno seřadit dle dosažených bodů v závislosti na odehraný počet utkání, t.j. procentuelní zisk.
Sestupy z KP II nebyly prozatím oficiálně vydány, poslední kolo KP I na tom nic nezmění, 3 družstva sestoupí do KP II celkem bez ohledu na její 3 skupiny. Přidělení do skupin stanoví nový rozpis soutěže.

Vlastimil Rozumek | 15.04.2013
ještě k článku J. Myšulky

Po opětovném přečtení názorů p.Myšulky, kdo by měl sestoupit ze skupin KP II, musím konstatovat, že vytvořil svoji představu a hypotézu, jak by se kritérium sestupu mělo chápat a uskutečnit. Ale obávám se, že postavil domeček z karet, který nemá žádné základy a oporu v Rozpisu soutěže a SŘ ŠSČR.
Něco z jeho myšlenek:
\"Dále sestupují družstva na stejných místech tabulky (až po devátá místa včetně..\"
!! To je napsáno kde, to vychází z čeho?!

Tady cituji z článku Stani Vémoly:
\"V krajském Rozpisu 2012/2013 nejsou uvedena další kritéria, dle kterých provedla STK určení počtu sestupujících v jednotlivých skupinách s rozdílným počtem zúčastněných družstev 12-11-10\".

Pan Myšulka si zahrál na PravidloTvorce a má v tom jasno.
Na druhé straně, musím uznat, projevil smysl pro fair play tím, že dal prostor článku 5.3.3. Soutěžního řádu - de facto převedení na procenta získaných bodů/skóre/vítězné partie.
Ale tady toto kritérium použil jen na určení desátého sestupujícího.

A kde vzal sílu a oporu na své další tvrzení? :
„Bohužel vzhledem k nerovnoměrnému obsazení skupin, zde nutně dochází k disproporci i při počtech sestupujích družstev. To je další argument pro redukci počtu účastníků v KPII. Že se ta redukce nejvíce projeví tam, kde už nyní je mírný přetlak je pochopitelné a zákonité“.
Zákonité z jeho textu je pouze to, že to píše jako román na pokračování…
Pokud je situace taková, jak napsal p. Vémola, že „\"V krajském Rozpisu 2012/2013 nejsou uvedena další kritéria, dle kterých provedla STK určení počtu sestupujících v jednotlivých skupinách s rozdílným počtem zúčastněných družstev 12-11-10\", není potom na místě použít článek 5.3.3. Soutěžního řádu a tento aplikovat v podobě de facto převedení na procenta u ohrožených družstev a na základě tohoto přepočtu rozhodnout o úspěšnosti a neúspěšnosti mužstev a tím i o sestupu?

Byl bych moc rád, kdyby se po přečtení mého příspěvku vyjádřili i další diskutující.
Děkuji.

Vlastimil Rozumek | 15.04.2013
ad Jiří Myšulka

Opravdu svérázný výklad pravidel pana Myšulky ohledně určení sestupujících.

Jiří Myšulka | 15.04.2013
RE: Sestupy a pořadí náhradníků v KP II

Ano sestupy jsou stanoveny dle platného Rozpisu soutěží JmŠS. Kriteria v něm určená jsou dostatečná:
1/ sestupovat by mělo 13 družstev
2/ protože tři místa nebyla obsazena, snížil se počet sestupujících na 10
3/ poslední družstvo, bez ohledu na počet účastníků sestupuje vždy
4/ dále sestupují družstva na stejných místech místech tabulky (až po devátá místa včetně - tím je naplněn počet sestupujících dělitelný třemi)
5/ k určení desátého sestupujícího (z osmého místa) je dle RS použito přiměřeně článku 5.3.3. Soutěžního řádu - slovo přiměřeně v našem případě znamená, že hlavní hodnocení (zápasové body) a pomocná hodnocení (skóre a partiové výhry) jsou přepočtena na vztažný počet družstev (tedy dvanáct), jinak bychom porovnávali získaný počet zápasových bodů z rozdílného počtu utkání. Přepočet je de facto převedení na procenta získaných bodů/skóre/vítězné partie.

Došlo tak i na v předchozím příspěvku zmíněnou obecně platnou zásadu procentuálního zisku dosažených bodů. Bohužel vzhledem k nerovnoměrnému obsazení skupin, zde nutně dochází k disproporci i při počtech sestupujích družstev. To je další argument pro redukci počtu účastníků v KPII. Že se ta redukce nejvíce projeví tam, kde už nyní je mírný přetlak je pochopitelné a zákonité.

Staňa Vémola | 15.04.2013
Sestupy a pořadí náhradníků v KP II

Na webu se již objevila zajímavě zpracovaná závěrečná zpráva vedoucího soutěže JmKPIIC Jiřího Myšulky s uvedením 2 sestupujících družstev na 9. a 10. místě.
STK tedy již rozhodla o všech sestupujících ze 3 skupin KP 2, na svazových stránkách to zatím uvedeno není u žádné skupiny.
Postupy a sestupy se řídily Rozpisem soutěže a SŘ ŠSČR, viz níže. V krajském Rozpisu 2012/2013 nejsou uvedena další kriteria, dle kterých provedla STK určení počtu sestupujících v jednotlivých skupinách s rozdílným počtem zúčastněných družstev 12-11-10.
Nastane likvidace bohatého severu, anebo se bude postupovat dle obecně platných zásad procentuálního zisku dosažených bodů?
Žádám STK o zveřejnění pomocných hodnocení použitých pro určení sestupujících a tím i pořadí náhradníků pro KP 2. třídy.
Na závěr si neodpustím poznámku, že při povolení v KP uvedení hráčů na 3 soupiskách již v příští sezoně, naše rozhodnutí snížit stav družstev od této sezony na 10 není vůbec vhodné. Vše ale rozhodnou přihlášky do soutěží KP.

Rozpis soutěže KP JmŠS:
4.1. Postupy a sestupy jsou obecně určeny článkem 3.4.2. Soutěžního řádu. Vítěz KP I. postupuje do 2. ligy. V sezóně 2012/2013 postupuje do 2. ligy i 2. v pořadí. Vítězové skupin KP II. postupují do KP I. Z KP I. sestupuje 1 družstvo + tolik dalších, kolik sestoupí jihomoravských celků ze 2. ligy. Ze všech tří skupin KP II. dohromady sestupuje 10 družstev + tolik dalších, kolik jich sestoupí z KP I. Jedenáctá a dvanáctá místa v JmKPII budou od následujícího ročníku 2013/2014 neobsazena. V případě, že KP II. hraje méně než 36 družstev se sníží počet sestupujících o počet neobsazených míst. Pokud celkový počet sestupujících ze všech 3 skupin KP II. nebude dělitelný 3, sestoupí z družstev na stejných místech tabulky družstva s horším bodovým hodnocením. K seřazení družstev se přiměřeně použije čl. 5.3.3 Soutěžního řádu.
3.4.2. Postupy a sestupy (SŘ ŠSČR)
a. Vítěz soutěže nižší postupuje přímo do soutěže vyšší. Rozpis soutěže může stanovit vyšší počet postupujících z nižší soutěže do soutěže vyšší.
b. Družstvo oprávněné k postupu do vyšší soutěže se může svého práva vzdát, avšak pouze ve prospěch nejblíže následujícího nepostupujícího družstva v pořadí Pokud by se i toto družstvo vzdalo práva postupu, rozhodne o obsazení uvolněného místa ŘO.
c. Základní počet sestupujících je pro každou soutěž určen v přímé závislosti na počtu přímo postupujících do soutěže vyšší a ze soutěží nižších. Zvyšuje se však o tolik, kolik družstev do dané soutěže sestoupí ze soutěže vyššího stupně.
3.4.3. Pokud se v kterékoliv soutěži uvolní místo, rozhodne o jeho obsazení ŘO dle těchto kritérií:
a. Prvním náhradníkem je nejlepší ze sestupujících z vyšší soutěže, dalšími náhradníky jsou další sestupující z této soutěže v pořadí jejich umístění kromě posledního družstva, které vždy sestupuje. Dalšími náhradníky jsou druhá družstva z nižších soutěží podle počtu získaných bodů, případně skóre, dále třetí družstva atd. Pokud by při přeřazení družstva do nižší soutěže (skupiny) mělo dojít k dodatečným sestupům z této skupiny, musí být náhradníkem družstvo z této skupiny tak, aby k dodatečným sestupům nedošlo.
b. Pokud přestoupí většina hráčů základní sestavy družstva, které hodlá uvolnit místo v soutěži, do jiného oddílu, může ŘO schválit převedení soutěže na tento oddíl, a to na základě písemné dohody obou oddílů předložené ŘO a po zaplacení správního poplatku příslušnému šachovému svazu stanoveného Ekonomickou směrnicí ŠSČR. V případě, že ŘO převedení soutěže schválí, má toto kritérium přednost před kritériem uvedeným v bodu a). Převedení soutěže lze realizovat pouze v termínu od 1.5. do 20.7. kalendářního roku. Při převedení soutěže na jiný oddíl nesmí dojít k dodatečným sestupům z kterékoliv soutěže.

3.4.5. V průběhu soutěžního ročníku nelze provádět žádné změny systému a organizace, které by mohly ovlivnit průběh soutěží či statut jejich účastníků. Jakákoli zásadní změna v organizaci soutěže (např. změna počtu startujících družstev v dané skupině) musí být vyhlášena nejpozději do začátku soutěžního ročníku, na který má tato změna přímý dopad.

5.3. Vyhodnocení pořadí v soutěžích družstev (SŘ ŠSČR)
5.3.1. Výsledky jednotlivých partií se sčítají a součet bodů činí skóre. V utkání vyhrává družstvo, které dosáhne vyššího skóre. Při rovnosti skóre je utkání nerozhodné.
5.3.2. Za vyhrané utkání se počítají družstvu tři body, za nerozhodné jeden bod a za prohrané nula bodů (pokud ŘO nestanoví jinak).
5.3.3. O pořadí družstev v soutěži rozhoduje postupně (pokud ŘO nestanoví jinak):
a. počet zápasových bodů (viz čl. 5.3.2.),
b. součet skóre ze všech zápasů (viz čl. 5.3.1.),
c. součet vyhraných partií ze všech sehraných utkání,
d. výsledky vzájemných utkání družstev, o které se jedná,
e. výsledek proti vítěznému družstvu, dále proti druhému, třetímu a případně dalšímu družstvu v pořadí,
f. los.

Jirka Majer | 14.04.2013
Diskuze na JmŠS.

Není to dlouho, co kolega Petr Krolop měl obavy o úroveň našeho diskuzního webu. A hleďme jak slibně a celorepublikově se to tu rozjelo. :-) Já nestíhám si vše ani přečíst, natož abych se diskuze účastnil.

Zobrazeno 1011 až 1020, celkem 2881
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  »» 

Aktuální akce

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009