Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
b. eichler | 07.06.2013
Otevřené AMČR družstev

Milí účastníci AMČR družstev

i přes komplikace s povodněmi v Praze se šachový turnaj se v rámci Českých akademických her 2013 uskuteční.
V důsledku povodní je změna hrací místnost, protože na Matfyzu neteče voda a stav se nelepší.
Dojednali jsme proto náhradní prostory na FVTS, UK v Praze:

Kongresové centrum
Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova v Praze
José Martího 31, 162 52 Praha 6
GPS: 50°5'35.253"N, 14°20'6.266"E

Přeji šťastnou cestu.
S pozdravem Eva Pekárková
ředitelka turnaje

b.eichler | 07.06.2013
Otevřené AMČR družstev

POZOR POZOR ! !
Může nastat díky povodním změna hrací místnosti.
Na Matfyzu zatím neteče voda, takže jednáme o místnosti na FVTS . Budeme tady informovat ! !
Díky za pochopení.
berta
.......................................

Jirka Majer | 05.06.2013
ad námitka

Ahoj Vlastíku. Náš předseda se chová vždy velice slušně a korektně, a tak by si zasloužil, namísto přívlastků, spíše raději uvést věcné argumenty. Jinak osobně mám s těmito veřejnými písemnými diskuzemi velmi špatné zkušenosti. Rozhodně je lépe, podobné problémy řešit "osobním pokecem". :-) Díky za pochopení a měj se.

Vlastimil Rozumek | 04.06.2013
ad námitka

Hezký studený příspěvek "neomylného" pana Hampela... :-) Jako vždy.

David Hampel | 03.06.2013
Ad námitky

Jak jsem psal 19. 4., veškeré dokumenty lze napadnout v rámci Odvolacího řádu ŠSČR (počet námitek není omezen). A opět, k věcné podstatě se budu dále vyjadřovat až v případném řízení.

Závěrečná zpráva z KPIIB má zpoždění z důvodů omluvené vytíženosti vedoucí skupiny při pořádání krajských pohárů družstev. Nicméně už ji očekávám každou chvílí...

Vladimíra Nováková | 03.06.2013 | sekce:Soutěže družstev
Re: Námitka

Příspěvek pana Vémoly je opravdu dlouhý a hodina již pokročilá, pokusím se ale zareagovat alespoň na některé body:
1. + 2. Vydání ZZ je zcela v kompetenci vedoucího soutěže, který ZZ vydává v souladu s Rozpisem soutěží, a tudíž nedochází k jejímu schvalování ostatními členy STK JmŠS. Vzhledem k tomu, že ohledně postupů a sestupů postupuje STK konzistentně již několik let, nebylo zapotřebí vydávat k postupům či sestupům v sezóně 2012/2013 nějaké oficiální stanovisko. Dosud vydané ZZ tedy můžete považovat za naprosto oficiální, žádné oficiálnější už vydány nebudou.
3. ZZ z KP I byla vydána a odddílům a členům STK JmŠS elektronicky rozeslána o tomto víkendu, předpokládám, že na webu JmŠS se objeví během nejbližších dní. Proč nebyla dosud vydána ZZ z KPIIB mi není známo, jak jsem již uvedla, toto je zcela v kompetenci vedoucího soutěže a v tomto případě jste (geograficky) blíže ke zdroji informace o jejím vydání než já.
5. Pokud jde o údajně nepřesnu formulaci ohledně postupového a sestupového klíče, toto je popsáno v Rozpisu soutěží a myslím, že to zde bylo nedávno řešeno. Z mého pohledu je postupový i sestupový klíč v Rozpisu soutěží definován dostatečně. Zajímavé je, že přestože je tato údajně nejasná definice v Rozpisu soutěží již několik sezón, poukazujete na její nejasnost až nyní. Pokud Vám sestupový klíč připadal nejasný, proč na jeho údajnou nejasnost upozorňujete až nyní?
7. + 8. Absolutně netuším, jak jste přišel na to, že STK nezná jména náhradníků za případné odpadlíky z KP I či KP II. Jména náhradníků pro KP I i KP II byla pro sezónu 2012/2013 zveřejněna právě v Rozpise soutěží a stejně tak tomu bude i pro následující sezónu.
Výhrady vůči průběhu losovací schůze a údajnému pozdnímu ohlášení změn - Opět nerozumím tomu, proč vznášíte námitku vůči čemukoliv, co se (ne)dělo na losovací schůzi, až nyní. Pokud jste byl schůzi přítomen (bohužel si to nepamatuji), mohl jste náitky vznést hned nebo tak učinit před začátkem soutěže - do zahájení 1. kola bylo po schůzi a vydání úvodních zpráv relativně dost času. Co se týče změn, které by měly být zveřejněny před začátkem soutěže, tak byly zveřejněny právě na oné losovací schůzi, což podle mě je před začátkem soutěže. Nevím kdy dříve bychom měli změny zveřejňovat, když ke snížení počtu družstev dojde na poslední chvíli například proto, že družstvo nedodalo ve stanoveném termínu soupisku nebo ji dodalo s tolika chybami, že ji nebylo možné přijmout, a ohledně možné nápravy přestalo dané družstvo komunikovat?

Josef Plch | 02.06.2013
Re: Námitka

1. Přiznám se, že se v celém dlouhém příspěvku ne zcela orientuji. K námitkám obecně - platí i lhůta k jejich podání - což třeba u losování už bylo promlčeno. Také lze podat námitku proti nějakému rozhodnutí, ale ne námitku proti tomu, že není (nebo je pozdě) zveřejněna nějaké zpráva.

2. K určení počtu sestupujících nepotřebuje vedoucí skupiny rozhodnutí STK, k tomu mu stačí znát rozpis soutěže a výsledky soutěží vyšších. Jde pochopitelně o teoretický počet, který se nakonec může od reálných sestupů výrazně lišit.

3. Na vyškovském webu jsem našel (z mého pohledu) neotřelý klíč k určení sestupů z KP2. Je sice vydávaný za jediný správný, ale asi jím nebude.

4. Situace s nenaplněnými skupinami tu už byla - pokud je dodržen stejný klíč, jako tehdy, je (pozdní) námitka o nejasném znění rozpisu i věcně oslabena.

5. Podle mého názoru - pokud postup odmítne vítěz nějaké skupiny KP2, právo postupu přechází jedině na 2. tým této skupiny (ne na jinou skupinu). Stejně se to řeší u postupů z okresních přeborů.

6. Proč by nemělo být jasné pořadí náhradníků?

7. Na losovací schůzi jsem nebyl, nemohu hodnotit. Ale družstva se přece nepřihlašují až tam. Takže předpokládám, že šlo o záměr, aby se zbytečně všechny 3 skupiny KP2 nenatahovaly.

8. Je třeba rozlišit plánované snížení počtu družstev (které musí být avizované rok dopředu) od nenaplnění skupin z důvodu, že se nepřihlásí oprávněná družstva - což vyplyne ad hoc ze situace a tudíž je nelze avizovat předem.

9. Oddíly nebyly informovány o možnosti obsadit volná místa v KP2 jednoduše proto, že tato možnost nebyla. Je pravdou, že v minulých letech ve snaze zaplnit KP2 dostávala nabídku na postup i neoprávněná družstva z okresů, ale vedlo to k jisté degradaci KP2 směrem k náborové soutěži. Protože se letos stav redukuje, STK (pdle mého názoru) rozumně nechala věcem volný průběh a nesnažila se skupiny za každou cenu naplnit těmi, kteří by s vysokou pravděpodobností skončili v lavině sestupujících.

Staňa Vémola | 02.06.2013 | sekce:Soutěže družstev
Námitka

Po seznámení se s Odvolacím řádem ŠSČR jsem došel k poznání, že máme možnost v 1. stupni podat námitku k VV příslušného kraje, v případě dalšího nesouhlasu s vydaným rozhodnutím můžeme podat odvolání ke svazovým orgánům.
Není mi ale jasné, co by mělo být předmětem námitky a tak žádám zkušené činovníky o radu. Můžeme si vybrat, např.:
1./ Na vydání ZZ ved. KPIIC ze dne 15.4.2013, ve které uvádí jmenovitě postupující i sestupující družstva před vydáním stanoviska o sestupech a postupech STK JmŠS? Ještě koncem května proběhla mailová výzva a pak následná diskuse k tomuto tématu! Vedoucí KPIIC je i předsedou STK, ale v době vydání ZZ neměl vyjádření členů komise ani od jednoho, jen od předsedy svazu, přesto zprávu vydal.
2./ Na vydání ZZ ved. KPIIA ze dne 21.4.2013, ve které uvádí …zatím dle vyjádření STK sestupují poslední 4 družstva…, raději je ani nevyjmenoval. Vedoucí soutěží jsou členové STK, takže se sám sobě vyjádřil, která družstva sestupují? Žádné stanovisko STK v jakékoliv formě neexistovalo! Vydání ZZ KPIIC a KPIIA před vydáním závěrečného rozhodnutí STK JmŠS o postupech a sestupech v řízených krajských soutěžích považuji za jejich soukromé podání zprávy.
3./ Na nevydání ZZ ved. KPIIB i KPI, mohli bychom se dozvědět další soukromé informace ze soutěží.
4./ Na pozdní (28.4.2013) zpracování postupové a sestupové tabulky ved. KPIIB dle naší argumentace ze dne 19.4.2013 v diskusním fóru na webu. Tabulku. která je zpracovaná dle všeobecně platných předpisů i v jiných sportech najdete a otevřete na webu vyškovských šachistů www.sachyvyskov.net.cz v sekci aktuality, v článku z 15.4.2013.
5./ Na nepřesnou formulaci postupů a sestupů ve vydaném Rozpisu soutěží KP, pokud ji lze vykládat několika způsoby.
6./ Na oznámení, že asi před 4 roky STK začala určovat sestupy na řádek a nebude to tedy měnit. Ale zápis, ani jiný doklad se dohledat nedá!
7./ Na to, že nikdo neví, ani STK, kdo bude postupovat z 2. místa do KPI v případě odřeknutí oprávněného družstva z KP II. Můžete si tipnout, jestli to bude v pořadí druhé družstvo ve skupině, nebo nejlepší družstvo dle koef. výkonnosti ze druhých míst všech 3 skupin?
8./ Na dosud neznámé pořadí náhradníků „spadlých“ z KPII za tzv. nepřihlášené přeborníky okresu, podle jakého klíče také nikdo neví.
9./ Nebo na konzistentní nepřipravenost ved. STK na losovací schůzi v září minulého roku, kdy po rozlosování skupiny A o 12 účastnících jejím vedoucím, proběhlo rozlosování sk. B o 11 účastnících a pak se teprve na místě počítalo, kolik je vlastně družstev ve sk.C a bylo jich 10! Co by jste udělali, kdyby jste předem věděli, že je přihlášeno 33 družstev do 3 skupin? Jednoduché řešení.
10./ Nebo také na to, že nebyly oddíly vůbec informovány o možnosti doplnit neobsazená místa v KP II pro sezonu 2012/2013, jak bývalo dříve dobrým zvykem.
11./ Nebo na odehrání sk. KPIIC jen na 9 kol, aniž by snížení počtu družstev na 10 bylo upraveno v dodatku Rozpisu soutěží, schváleno VV JmŠS po předcházejícím projednání v STK.
12./ Dle SŘ ŠSČR čl. 3.4.5 cituji: Jakákoli zásadní změna v organizaci soutěže (např. změna počtu startujících družstev v dané skupině) musí být vyhlášena nejpozději do začátku soutěžního ročníku, na který má tato změna přímý dopad. Ved. sk.C zvládl změnu počtu družstev bez vyhlášení, konference, VV, STK, nečekal +1 rok dle p.Plcha. Změna počtu družstev družstev u sk. A ale možná není, brání tomu legislativa!
13./ Nebo, až se někde objeví konečné rozhodnutí STK, ve kterém budou uvedeny jmenovitě pro všechny soutěže řízené STK JmŠS postupy oprávněných družstev, pořadí náhradníků ze 2. míst, taktéž jmenovitě sestupy u všech skupin a pořadí náhradníků.
Závěr: 13 a dost, jako před týdnem na Nečasovkách, mnoho povyku pro nic, volných míst v KP II bude určitě dostatek a vždyť to stejně brzy zabalíme, jak mně již bylo několikrát řečeno. Nebo ne?

Janda Zdeněk MUDr. | 01.06.2013 | sekce:Stránky JmŠS
ad David Ciprys

David má nenapodobitelné reportáže,rád si v nich počtu.Pak ale nemusím jezdit na místa , kde "lišky dávají dobrou noc" (jak mi volal jeden účastník STK :-). No,Davide, vývoj jde kupředu. Na VŠ se už nechodí na přednášky, studenti si je mohou stáhnout. Já už nejezdím na odborné lékařské semináře - z pohodlí svého lože se zúčastňuji webinářů (šetří to spoustu peněz a času). Takže to jednou MR se bude hrát (dříve či později ,až se odstraní možnost podvádění :-) ) i on-line. Ta ZZ - nemá ji vedoucí soutěže za povinnost vypracovat do týdne po skončení soutěže ? U nás by to mělo vliv na odměnu za vedení soutěže. :-))

Jiří Myšulka | 31.05.2013
Re: závěrečné zprávy

1/Závěrečná zpráva JmKPIIC visí na webu od 15.4.2013. Pokud má někdo problém s jejím stažením, nebo otevřením, rád mu ji osobně pošlu.
2/Závěrečnou zprávu JmKPIIB zaurguji u vedoucí soutěže
3/Co se týče sestupujících, ty jsou určeni v jednotlivých závěrečných zprávách. Osobně si nepamatuji, že by se nějakým jiným způsobem zveřejňovalo, resp. oznamovalo, která družstva sestoupila, ale mohu se plést.

Zobrazeno 1001 až 1010, celkem 2918
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  »» 

Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009