Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
Millbo | 18.09.2013
konference x praxe

Tak mě napadá, že jsem si nevybral dobré příklady :-D Já měl svou otázkou na mysli především \"dlouhou čekací dobu\" mezi schválením a uvedením do praxe. Původně
jsem předpokládal, že je prodleva nařízena nějakým předpisem, ale právě rychlé zavedení 3 soupisek ukázalo, že je možné věc schválenou v průběhu jedné sezóny,
používat hned v sezóně následující. Právě proto mi není jasné, proč (pokud to správně chápu) jakákoli věc schválená konferencí JmŠS vejde do praxe až 2. sezónu po schválení (tj. za cca 1,5 roku).
Čistě subjektivně mi to připadá zbytečné, nepružné a (zdá se) není k tomu ani legislativní důvod.

V konečném důsledku tak může dojít třeba (já doplňuji populární téma KPII, samozřejmě se ale může jednat o cokoli jiného!) k situaci, že krajská konference 2014 schválí návrat k systému \"KPII 3x12\" pro sezónu 2015/16, ale hned další konference 2015 zjistí, že číslo je opravdu přehnané a odhlasuje návrat k KPII 3x10 od sezóny 2016/17. Dojde tak k paradoxní situaci, kdy bude zrušena soutěž, která se začne hrát až za půl roku. Mně podobný (a dle současných postupů možný) scénář připadá dost podivný.

Abych se trochu vrátil k počtu družstev v KPII - nemohu si pomoci, ale dle mého mu nejvíc škodí právě \"dlouhá čekací doba\". Vždyť dotazů na sestupy a postupy, snahy o zvrácení rozhodnutí na letošní konferenci,
atp. (pan Vémola by mohl povídat :-D) bylo tolik... Zavést nový systém hned od nové sezóny, mohl být myslím klid. Nebyl by prostě čas rozvíjet teorie \"když se tak ještě nehraje, třeba by šlo...\".

Byl zde zmíněn i rozdíl mezi \"velkou\" změnou (např. KPII) a \"malou\" změnou (3 soupisky) a z toho vycházející různé doby zavedení, ale kdo vlastně určuje co je velká změna? Třeba pro mě byly 3 soupisky daleko
důležitější než změna systému v KPII (jen doplním, že jsem kapitánem jednoho z družstev v KPII).

Ze všeho nejraději bych odpovědi na výše uvedené našel v přehledné, jasné, snadno pochopitelné formě v nějakých předpisech na webu, samozřejmě umístěné tak, aby šly snadno najít. Kdoví, třeba momentálně jen špatně hledám ;-).

Dodatečně se ještě omlouvám za šťouravé otázky a myšlenky, ale zase na druhou stranu - jak se ta diskuse pěkně rozjela :-D.

Pavel Šišma | 17.09.2013
Re: Zavádění změn

S tou rychlostí změn u stolního tenisu to nebylo až tak rychlé. Např. že v brněnských městských soutěžích budou v každé třídě postupovat minimálně tři družstva (ve skutečnosti to byly čtyři a ještě páté hrálo baráž, se vědělo před zahájením ročníku 2012/13). Bylo to v rozpisu soutěže. Důvod rozšíření počtu KPII byl znám. Přitom se spíše řešil tradiční problém, zda se najdou v dostatečném počtu zájemci, kteří budou chtít postoupit z města do kraje. Vždyť jeden rok o postup projevilo zájem až sedmé mužstvo v pořadí.

Bronislav Chmelíček | 17.09.2013
Rozšíření KP2

Postupů se dlouhé roky vzdávají vítězové OP. Tak o čem tady pořád melete. Ledaže by to doplnili ti pingpongáři a domácí určí, v kterém sportu se to bude hrát.

Nicméně můžete sehnat jedenáct delegátů konference, kteří to odhlasují. Pak by měl některý ze zastánců rozšíření převzít STK JmŠS a ukázat nám jak se to dělá.

David Hampel | 16.09.2013
Re: rychlost změn

Ale ano, u rozšiřování, tj. neplánovaných záchranách v soutěžích a extra postupech takový problém nebude, viz příspěvek Davida Cipryse k tomuto tématu.

O pár stránek níž v diskusi můžeme narazit na protesty proti sestupům dle Rozpisu. Kdyby byl někdo "poslán dolů" v rozporu s řády, tak by odvoláním rozbil celý nový zbrkle zavedený systém soutěží.

pavel šťastný | 16.09.2013
zavádění změn

Když srovnám rychlost zavádění reorganizačních změn (při víceméně shodné struktuře soutěží družstev) krajským šachovým svazem a krajským svazem st. tenisu, můžu konstatovat, že ping-pongářům trvalo rozšíření KPII ze dvou skupin na tři slabého půl roku. Někdy v polovině loňského ročníku se "začalo proslýchat", že se KPII rozšíří o třetí skupinu a v důsledku toho ubude sestupujících z KPII a přibude postupujících z okresních přeborů. V květnu se to schválilo a na novou strukturu se najíždí ihned od dalšího ročníku. Problém, který šachisté považují za zcela klíčový - totiž "aby zásadní změny soutěží družstev (jako příklad je uveden právě počet účastníků) byly prováděny před začátkem ročníku, na který mají vliv", u celuloidové konkurence nikoho zjevně moc netrápí. Ta trocha nejistoty několika družstev, co vlastně budeme příští ročník hrát i podle mého názoru, zdaleka nevadí tak, jako šnečí tempo, s jakým šachisté zavádějí svoje reorganizační změny....

David Hampel | 16.09.2013
Rozdělení brněnských týmů do skupin KPII

Nejvyšší prioritu má rovnoměrné rozdělení sestupujících z KPI (pokud to je geograficky akceptovatelné). Pak rovnoměrné rozdělení družstev téhož oddílu do skupin. Pokud se jedná o družstva, u kterých "je to jedno", tak je snaha je ve skupinách KPII "prostřídat". Snad jsem na nic nezapoměl...

Luboš | 16.09.2013
Re: Ciprys, Hampel

Děkuji pánům Ciprysovi a Hampelovi za odpovědi. Ještě bych poprosil alespoň o stručnou zprávu, jakým způsobem se určuje, jak budou družstva z Brna rozdělena do tří skupin KP2. Je mně jasné, že základní rozdělení je geografické (zhruba jih, střed, sever) a že brněnská družstva musí zákonitě hrát asi ve všech skupinách. Pokud je ale letos 7 brněnských týmů, proč zrovna např. "spadl" ŠK 64 do skupiny "A" a proč jsou hned 2 týmy Lokomotivy (E + F) ve skupině B? Nebylo by logičtější a objektivnější, kdyby 3 týmy Lokomotivy v KP2 byly rozděleny každý do jedné skupiny?

David Hampel | 16.09.2013
Re: Milbo + Luboš

Na vše podstatné odpověděl David Ciprys. Jen doplním aktuální zkušenosti s obsazováním skupin: už ze startu odmítlo účast v KPII 6 oprávněných družstev, později další náhradník. Celkově byli do KPII zařazeni 4 náhradníci (až po Vyškov B včetně. Nemyslím, že by se našlo ještě 6 družstev pro skupiny po 12.

David Ciprys | 16.09.2013
Re: Milbo + Luboš

Pravidla se tak jmenují proto, že se uplatňují zpravidla, pokud by se uplatňovala vždy, musela by se zvát zákonem :-)
Ale vážně. Pokud si nalistujete čl. 3.4.5. Soutěžního řádu, najdete v něm logický postulát, aby zásadní změny soutěží družstev (jako příklad je uveden právě počet účastníků) byly prováděny před začátkem ročníku, na který mají vliv. Především má být před začátkem jasné, jak budou vypadat postupy a sestupy. Ty mají přímý vliv na nižší soutěže a musí jim být dána stejná šance a stejná lhůta provést změny svého systému. Krajské postupy/sestupy se vyhlašují v Rozpisu soutěže vydávaném u nás v kraji v červnu a případné větší změny nenecháváme na STK, ale chceme je nechat schválit přímo zástupci oddílů na krajské konverenci konané v lednu nebo v únoru. Odtud ta dlouhá lhůta cca 1,5 roku.
O tři soupisky se v STK ŠSČR a na konferencích ŠSČR bojuje léta, grády to nabralo už v roce 2011, kdy byla v rámci STK ustavena pracovní komise. Ta svůj velký boj v roce 2012 ještě prohrála, ale ne tak úplně. Pokud se vám chce listovat zápisem ze schůze STK, najdete tam schválení změny označování základních sestav od ročníku 2013/2014 a kompromisní rozhodnutí předložit návrhy ke 3 soupiskám krajským konferencím. Na naší letošní jarní konferenci se jeden delegát snažil zjistit, jaké je převažující mínění oddílů, ale žádné jednotné stanovisko nevymámil. Za velkého potlesku příznivců schválila 3 soupisky letošní Konference ŠSČR a má se zato, že "podmíněně" se o nich předrozhodlo vlastně už na STK 2012 a následných krajských konferencích.
Uvědomme si však rozdíl mezi třemi soupiskami a počty účastníků. Tři soupisky musejí kluby strávit, ale nepotřebují to nezbytně vědět rok dopředu.
Pokud (zcela obecně) měním počet družstev v nějaké soutěži, znamená to, že tím měním i počty postupujících a sestupujících v nižších soutěžích a těm musím dát stejný čas na případnou změnu jejich systému.
Pokud (zcela konkrétně) zvyšuju počet družstev v našem KP II., těžko můžu argumentovat, že okresy potřebují čas na změnu svých systémů. Ty nic měnit nebudou. Ale můžou být proti, protože nevěří, že se podaří 12členné skupiny naplnit a povede to zase jen ke zmatkům při hledání náhradníků na poslední chvíli.
Suma sumárum, pokud by se krajská konference na jaře 2014 demokraticky rozhodla, že má STK vypsat soutěže zase pro 12 družstev už od ročníku 2014/2015, jako porušení soutěžních zásad bych to neviděl.

Luboš | 16.09.2013
re Millbo

Musím částečně navázat na Millba. Také velmi netrpělivě čekám na jakoukoliv zprávu ohledně počtu družstev v KP2 v sezóně 2014/15. Ohledně tohoto tématu byla na tomto fóru velmi dlouhá a bouřlivá diskuze a pokud si vzpomínám, jeden ze závěrů byl, že pro ročník 2013/14 MUSÍ být počet družstev 10, protože změna MUSÍ být schválená minimálně 12 měsíců před zahájením soutěže?!? Pokud se má počet družstev pro ročník 2014/15 vracet zpět na 12 (což je dle mě lepší varianta zejména z toho důvodu, že při 10 účastnících je počet kol jen 9 a pokud hráč hraje jen tuto soutěž, zdá se mně to opravdu málo...), je opravdu za minutu 12 čas pro změnu... Nebo by se 3 skupiny KP2 po 12 účastnících nenaplnily? Jak dopadla anketa? Děje se ohledně tohoto něco? Netvrdím, že systém 3 skupin po 12 účastnících je ideální, ale 12-ti členné skupiny (v jakékoliv soutěži) jsou v našem sportu asi nejlepší. Předem děkuji za odpověď.

Zobrazeno 911 až 920, celkem 2918
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  »» 

Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009