Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
Jan Kolařík | 06.04.2018
Reakce na Jiřího

:-) Shodneme se, že se neshodneme :-)

Já chápu formulaci "... takového ..." jako "přístroj, který nebyl výlučně schválený rozhodčím dle první věty".
I dle mé interpretace je to sloučeno v jednom odstavci právě proto, aby se tato souvislost neztratila.

:-) Končím, můj návrh na úpravu propozic zazněl.

Jiří Kubíček | 06.04.2018
reakce na Honzu

Ahoj Honzo, s tvým rozborem P11.3.2.1nesouhlasím. První věta je logicky propojena s následujícími. Čti to takto:
Hráčům je dovoleno mít v hracím prostoru elektronický přístroj, schválený rozhodčím. Pravidla soutěže (rozuměj propozice, tedy nikoliv pravidla šachu) však mohou povolit uložení takového přístroje (toho z té první věty, právě zde máš tu návaznost) v hráčově zavazadle za podmínky, že přístroj je zcela vypnutý... a následují další požadavky. Tyto věty k sobě neoddělitelně patří, plyne to také z toho, že jsou spojeny v jeden paragraf.

Jan Kolařík | 06.04.2018
Znovu k 11.3.2.1 Pravidel FIDE

Za první větou 11.3.2.1 je prostě tečka. Pokud má hráč schválený přístroj rozhodčím, nemusí být už splněny žádné jiné podmínky.

Další část (další věty 11.3.2.1) mluví o tom, že hráč může mít i elektronický přístroj výslovně neschválený rozhodčím ZA PŘEDPOKLADU o kterém se tam blíže rozepisují.

To je podstatný rozdíl.

Mým cílem a účastí v této diskusi není chránit hráče, ale umožnit rozhodčímu reagovat přiměřeným trestem. V tuto chvíli bez ohledu na závažnost provinění je tam pouze jediný trest - kontumace. Tohle chci změnit. Vůbec se v pravidle v této části nemluví o mobilu. Napravovat v propozicích tuto situaci pouze výlučně pro mobil je zcela nedostatečné.

Proto se snažím, aby v propozicích OP či KP kromě jiného (např. jak řešit výslovně mobil) stálo: "Propozice soutěže stanovují, že trestem dle článku 11.3.2.2 pravidel FIDE je trest dle článku 12.9".

Tato formulace umožní rozhodčímu dle závažnosti provinění stanovit i odpovídající trest v souladu s literou i duchem ostatních článků Pravidel.

Pavel Šťastný | 05.04.2018
Uspokojivé vysvětlení

Pane Znechucený šachisto, velmi rád Vám vše uspokojivě vysvětlím. Stačí když kliknete na moje jméno, objevíte moji mejlovou adresu, napíšete mi a já Vám odepíšu. Nebudeme tím obtěžovat ostatní čtenáře...

Jiří Kubíček | 05.04.2018
Motáme se v kruhu

Přátelé, motáme se v kruhu, začít musíme u pravidel:
Položme si otázku, z jakého důvodu vlastně mobilové pravidlo vzniklo? Ten, kdo si myslí, že hlavně proto, aby se hráči vzájemně nerušili, tak se mýlí. Na to by stačilo pravidlo 11.5. Hlavním důvodem byl tak zvaný elektronický doping, čili zneužívání elektroniky k nápovědě. Jak rozdílně vidíme problém my, co hrajeme okresní a krajské soutěže, a špičkoví hráči, mi potvrdil v rozhovoru jeden náš GM. Nějaké zazvonění mobilu není žádný problém, ale elektronická nápověda šach ničí. Proto také v pravidlech nikde nenajdete, že jste trestáni za zazvonění mobilu, ale za to že ho máte zapnutý. Zapnutý mobil je totiž brán jako pokus o získání nápovědy, nikoliv rušení.
Vraťme se k pravidlům:
11.3.2.1 Hráčům je zakázáno mít v průběhu partie v hracím prostoru jakýkoli elektronický přístroj, který není výslovně schválený rozhodčím. Pravidla soutěže však mohou povolit uložení takového přístroje v hráčově zavazadle za podmínky, že přístroj je zcela jakýkoli elektronický přístroj. Toto zavazadlo musí být umístěno podle dohody s rozhodčím. Hráči nesmí bez povolení rozhodčího toto zavazadlo používat.
Přeložme si toto pravidlo tak, aby bylo srozumitelné:
1) Hráč může mít v hracím prostoru jakýkoli elektronický přístroj, který výslovně schválil rozhodčí, současně však musí dodržet následující podmínky:
1.1) Přístroj musí být zcela vypnutý a uložený v zavazadle
1.2) Hráč se s rozhodčím dohodne, kde bude zavazadlo umístěno
1.3) Hráč nesmí toto zavazadlo bez povolení rozhodčího používat
Můj přepis říká přesně to, co pravidlo, ale zákaz se kupodivu mění na povolení, čímž už to pravidlo nevypadá tak výhružně.
Teď se zeptám právních puritánů, opravdu dodržujete všechna ustanovení pravidel? Například bod 1.3, a pětkrát za partii se jdete zeptat rozhodčího, který hraje svou vlastní partii, zda si můžete vzít z batůžku, kde máte mobil, pití nebo jídlo? Vždyť dodržovat ty tři podmínky nevyžaduje ani žádný rozhodčí, čímž porušuje pravidla.
11.3.2.2 Je-li zřejmé, že v hracím prostoru hráč takový přístroj u sebe má, partii prohrává. Soupeř partii vyhrává. Pravidla soutěže mohou určit jiný, méně přísný trest.
Naprosto špatně napsané pravidlo: Asi jen autor výroku ví, co znamená „takový přístroj“, já to s určitostí nepoznám. V předchozím bodu pravidel se mluví o těchto přístrojích, takže to může být kterýkoli z nich:
a) jakýkoli elektronický přístroj
b) přístroj, který není výslovně schválený rozhodčím
c) vypnutý elektronický přístroj
d) nevypnutý elektronický přístroj
Myslím, že by to mohlo být déčko, jenže myslet si nestačí, musíme to vědět.
Toto pravidlo sice říká, že máte-li u sebe „takový přístroj“ partii prohráváte. Ale zároveň upozorňuje, že můžete do „Pravidel soutěže“ dát ustanovení o nižším trestu, než je prohra partie.
Jsem přesvědčený, že výklad pravidel, tak jak to popsal Petr Harasimovič je chybný. Z pravidel jednoznačně plyne:
1) Pokud „Soutěžní řád“ neobsahuje ustanovení o nižším trestu, má následovat kontumace
2) Pokud „Soutěžní řád“ obsahuje ustanovení o nižším trestu, následuje nižší trest
To, že mobil zazvonil, není druhý přestupek, ale důsledek nevypnutého mobilu, tudíž přestupek, první, protože to zazvonění způsobila třetí osoba a ne dotyčný hráč. Představme si, že v místnosti má zapnutý mobil pět hráčů, ale jen jednomu zazvoní. Všichni se dopustily přesně stejného přestupku, ale jen jeden je potrestán.
K tak drastickému opatření, jako je kontumace partie, nás může opravňovat pouze to, pokud si myslíme, že každý, komu zazvoní mobil, chtěl podvádět. V opačném případě musíme nalézt rozumné řešení, například jako Blansko. Jsem přesvědčený, že jejich řešení je i v souladu s pravidly.

Jiří Myšulka | 05.04.2018
Re: znechucený šachista

Kolego - chtěl-li jste nás rozesmát, povedlo se. Anonym vyhrožující tím, že přestane psát.... tak to je nářez.

znechucený šachista | 05.04.2018
mizející příspěvky

Včera zde zveřejnil pan Šťastný příspěvek o problematice směrnice GDPR a co bude znamenat pro šachisty. Společně s mou následnou reakcí ho však dnes postrádám. Připadá mi to hodně divné ( jediná možnost je ta, že by sám o smazání požádal a proto byla odstraněna i moje odpověď, poněvadž by pak nedávala smysl ). Doufám, že tento postup bude uspokojivě vysvětlen, jinak bych sem musel přestat psát.

Libor Diviš | 03.04.2018 | sekce:Stránky JmŠS
Další návrh řešení problematiky "mobil"

Vážení šachoví přátelé,

z posledních obsáhlých článků na téma "mobil" se mně zdá, že se postupně vzdalujete od podstaty věci.
Z těchto důvodů je stále náročnější dočíst dlouhé články až do konce natož se orientovat v tom, zda článek přinesl něco nového.

Proto si bez emocí a vášní dovoluji (už ne jako vedoucí klubu, ale hráč zúčastněných družstev) navrhnout řešení, které bych zavedl, kdybych byl majitel šachové společnosti.

Žádné pravidlo, vyhláška nebo zákon nemůže pokrýt všechny situace, které život (ani ten šachový) nabídne.
Proto bych se soustředil na operativní vyřešení neplánovaně vzniklého problému, kterým problém "mobil" při partii bezesporu je.

Tak jako před každým turnajem, bych před zápasem zvolil tzv. "rozhodčí komisi v následujícím složení:
- rozhodčí zápasu
- kapitán domácích
- kapitán hostí

V případě vzniklého konfliktu bych tuto trojici posílil o dotčené hráče (komu zazvonil mobil a kdo by měl kontumačně podle platných pravidel vyhrát) a tato pětice by bez ostatních přihlížejících a komentujících navrhla (jednohlasně) řešení.
V případě, že by např. dotčený hráč byl zároveň nominovaný člen rozhodčí komise, rozhodčí by měl právo doplnit tuto komisi dle svého uvážení do počtu pěti členů.
V případě, že by se jednomyslně shodli na vyřešení daného problému, toto řešení by bylo závazné i pro ostatní hráče zápasu.
Problém by byl oficiálně vyřešen na zápasu přítomnými a zároveň nejvýše odpovědnými vůči danému problému v rámci utkání.
Až v případě neshody minimálně jednoho člena komise by nastoupila pravidla a funkcionáři s tím spojení, kteří by to mohli dál problém rozvíjet i právní cestou. Ale toto není součástí mého příspěvku.
Co by se zapsalo do zápisu o utkání nechám na zvážení.

Berte to prosím jako kostru dalšího nožného návrhu, jehož cílem nebylo řešit detaily, ale nabídnout další cestu, snad směřující k řešení problému odvádějící většinu šachistů od skutečné náplně jejich koníčku.

Věřím, že šachisté na naší úrovni dávají přednost lidskému řešení problémů a pohodovému strávení nedělního času (včetně zpáteční cesty), který zápas vyžaduje, před "tvrdou úředničinou".
Proto jsem přesvědčen, že minimálně v 80% případů by tento spor byl vyřešen v rámci samotného zápasu ke spokojenosti všech přítomných.

Hodně zdaru a úspěchů v osobním i šachovém životě Vám všem přeje Libor Diviš

PS: Chtěl jsem pouze nastínit další možné řešení, a proto na Vaše případné odpovědi už nebudu reagovat.

Jan Kolařík | 03.04.2018
.. protože jsem prostě porušil pravidla.

:-) Aby bylo jasné, nehájím zde chudáky hráče, ale hájím zde chudáky rozhodčí, kteří mají rozhodnout o vině a trestu na základě stávajících pravidel. Rozhodčí totiž, ať už rozhodne jak rozhodne, vždy nyní rozhodne špatně (v rozporu s duchem či v rozporu s literou).
Trochu s humorem je to tady: http://www.sachy-kurim.g6.cz/komentar.php?a=vloz_radek&id_zpravy=3324

:-) Pěkný den beze změn :-)

Jiří Myšulka | 03.04.2018
Re: mobily

Vážení přátelé. Vaše názory kvituji a s většinou Vámi navržených praktik ohledně mobilů souhlasím - pokud budou v pravidlech, resp. výklad pravidel to připustí, třeba formou upřesnění v rozpisu soutěží. Podle kategorizace pana Jandy jsem prostě Němec:-) Když je současný výklad takový, jaký je a je několik let běžným zvykem, že rozhodčí těsně před začátkem utkání hráče k vypnutí telefonů vyzývá a navíc máme možnost si nahlásit oprávněný důvod k ponechání zapnutého telefonu s vibracemi - já mám prostě problém s tím, že tady hledáme příběhy a historky takové, jak je to strašně nespravedlivé. Ne přátelé - není. Pokud se Vám něco takového stane, není to nespravedlnost, je to prostě smůla. Nedělejme z těch mobilů větší aféru, než jakou si vůbec zaslouží.
V obci je padesátka - několikrát jsem platil pokutu na úsecích, kde kromě cedule s názvem obce nestálo vůbec nic. Po chvíli mě v zastavěné části obce předjíždí magor nejméně osmdesátkou... bez pokuty. Protože tam nejsou policajti ani radar. Je to nespravedlivé? Ne, měl jsem smůlu, ale protože jsem prostě porušil pravidla.
Prosím nekamenujte mě - já to prostě vidím takto.

Zobrazeno 41 až 50, celkem 2918
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  »» 

Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009