Vyhledávání

  
podrobné vyhledávání

Přihlášení

     
zaregistrovat se    zapomenuté heslo
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakty

Adresáře

Jihomoravský šachový svaz

Adresa: Hybešova 119
664 17 Tetčice
IČ: 22894420
č.ú. 2700140505/2010

RSS kanál

Sledovanost

Statistiky sledovanosti jsou dostupné na serveru navrcholu.cz. Tamtéž lze najít srovnání sledovanosti s dalšími šachovými stránkami.

Diskuze

 
Josef Plch | 20.02.2008
Re: Byla remis nebo nebyla?

a) Jen upozorním, že jsem nepsal, že Pravidla řeší všechny situace, toliko jsem upozornil, že (podle mého soudu) nadpoloviční většina chybných rozhodnutí a hádek (míněno až po nejnižšší soutěže) pramení z neznalosti Pravidel - a proto by měla být v hrací místnosti veřejně přístupná.
b) Velmi postrádám na webu ŠSČR stránku s modelovým řešením sporných situací či korekcí chybných rozhodnutí, je tam jen pár příkladů, ač se jich zřejmě řeší podstatně více... třeba to, že rozhodčí nesmí ve zdůvodnění zamítnutí žádosti dát hráči návod, jak postupovat správně, je pro mě novinkou.
c) Ad trojí opakování v bleskovkách - už asi 15 let jsem se ničeho takového nezúčastnil, tudíž to ani nepotřebuji znát. Pokud bych na takový turnaj šel, nastudoval bych si příslušné body Pravidel. "Z hlavy" se domnívám, že reklamovat nelze (pokud se nezapisuje do partiáře).

Ladislav Palovský | 17.02.2008
Re: Byla remis nebo nebyla?

A kolega Jarda Benák byl již rychlejší :-))

Ladislav Palovský | 17.02.2008
Re: Byla remis nebo nebyla?

Tak vidím, že diskuze se hezky rozjíždí. Hráč Žilka byl upozorněn, že reklamuje neoprávněně (již jsem nezkoumal, zda-li mu bylo sděleno, jestli nemá zapsán svůj tah v partiáři nebo pouze konstatováním, že reklamuje neoprávněně). Soupeř může samozřejmě vystartovat, že druhá reklamace není možná, protože byla hráči "vyzrazena" třetí osobou, ale rozhodčí přece řeší spor a měl by své rozhodnutí zdůvodnit (takže vyzrazení se nekoná). Kde v pravidlech je napsáno, že hráč nemůže tento případ reklamovat podruhé? Pozor, hráč Žilka je stále na tahu… nezapsal, nedotkl se, byl potrestán a je na tahu. Na otázku pokud za rozhodčím přijde během své partie hráč zeptat se, jak se tato remiz správně reklamuje. Je od rozhodčího korektní podat návod nebo má hráče odkázat na konzultaci až po partii? Odpovím tak, jak to provádím už delší dobu sám a úspěšně: Dětí a mládež si vezmu stranou a vysvětlím jim jak se věci mají, u dospělých to provádím následovně - nalistuji jim konkrétní bod pravidel a poprosím je, zda-li by si to sami nepřečetli. Hráčům TOP třídy předávám pravidla a ať si odpově najdou v pravidlech. Tímto způsobem hráče donutím k tomu, že si tu brožůrku s pravidly alespoň jednou v životě prohlédnou. Pro p. Plcha a další čtenáře mám tady zajímavou otázku, za jakých podmínek lze reklamovat remízu trojím opakováním pozice v bleskovém šachu a úspěšně ji reklamovat? Lze to vůbec?

Jaroslav Benák | 17.02.2008
Poučovací povinnost rozhodčího

K námětům pana dr. Cipryse - pokud rozhodčí první reklamaci odmítl bez jakéhokoliv komentáře, rozhodně to OK není. Hráč má právo na to, aby rozhodčí každé své rozhodnutí patřičně odůvodnil. Neměl by to však činit tak, aby hráči napovídal. Za korektní pokládám odůvodnění typu: Vaši reklamaci jsem nemohl věcně přezkoumat, protože jste nenaplnil všechny požadavky, které Pravidla šachu FIDE pro tuto reklamaci stanoví. O možnostech rozhodčího poučit hráče o pravidlech se diskutovalo na řadě školení i v KR ŠSČR. Došli jsme ke dvěma závěrům: 1) pokud se hráč obrátí během partie na rozhodčího s dotazem k pravidlům, je rozhodčí povinen odpovědět nebo poskytnout hráči možnost, aby si odpověď našel sám (např. tak, že mu půjčí text Pravidel FIDE). 2) rozhodčí v žádném případě nesmí přerušit partii, aby aktivně poučil hráče o jejich právech.

David Ciprys | 17.02.2008
Re: Byla remis nebo nebyla?

Designovaný šéf rozhodčích to vysvětlil pěkně exaktně, přesně tak jsem to chápal i já, dokud mě trochu nenahlodal Broněk Chmelíček. Pokud rozhodčí první reklamaci odmítl bez jakéhokoliv komentáře, je vše OK. Nebylo to však náhodou tak, že rozhodčí zdůvodnil, proč relamaci odmítá, tj. že musí hráč zapsat tah do partiáře? Co kdyby okamžitě vystartoval soupeř, že druhá reklamace není možná, protože byla hráči "vyzrazena" třetí osobou, která tak neoprávněně zasáhla do partie? Mimochodem, pokud za rozhodčím přijde během své partie hráč zeptat se, jak se tato remis správně reklamuje. Je od rozhodčího korektní podat návod nebo má hráče odkázat na konzultaci až po partii?

Ladislav Palovský | 17.02.2008
To Josef Plch: Sporná rozhodnutí

Od rozhodčího se ale požaduje, aby pravidla opravdu znal a dokázal je ihned aplikovat (pouze v případě, že si není jistý, ať klidně do nich nakoukne). Na turnaji jako je MČR mužů bych na druhou stranu předpokládal, že hráč formátu Štěpána Žilky umí a zná základní pravidla FIDE (trojí opakování pozice k tomu samozřejmě patří – určitě to není jeho první ani poslední partie). Bohužel nesouhlasím s tvrzením, že vše naleznete v pravidlech (existuje moře a moře příkladů a perliček). I samotná pravidla nemohou obsáhnout všechny možné situace, které mohou nastat v průběhu hry, ani nemohou upravit všechny administrativní otázky. V případech, které nejsou přesně upraveny některým článkem Pravidel, je třeba dospět ke správnému rozhodnutí analogií se situacemi, které v Pravidlech obsaženy jsou. Pravidla předpokládají, že rozhodčí uplatňuje potřebnou způsobilost, zdravý úsudek a naprostou objektivitu. Příliš podrobné předpisy by mohly omezovat samostatnost rozhodčího a bránit mu nalézt rozhodnutí, která by odpovídala zásadám fair play, logice a konkrétním okolnostem. Chápu, že pojem „rozhodčí“ dnes nemá v širší šachové obci dobré jméno, ale snad se mi podaří tuto situaci obrátit v lepší zítřky.

Ladislav Palovský | 17.02.2008
Byla remis nebo nebyla?

Omlouvám se všem, že na toto téma odpovídám až nyní, ale v pátek jsem hrál MP, v sobotu jsem byl v HB osobně a dneska jsem ještě hrál KP2b. Takže pojďme k tématu, v 62. tahu v partii Babula-Žilka černý opravdu reklamoval remis trojím opakováním pozice (pozice se opravdu v partii vyskytla 3x) sdělením rozhodčímu, že když zatáhne 62. …. Df1. Rozhodčí žádost zcela správně odmítl, protože tah nebyl zapsán v partiáři a zachoval se tak, jak hovoří pravidla FIDE - 9.2. Partie je nerozhodná na základě oprávněné žádosti hráče, který je na tahu, jestliže se stejná pozice (neznamená to nutně bezprostřední opakování tahů): a) vyskytne nejméně potřetí, pokud hráč nejdříve zapíše tah do partiáře a oznámí rozhodčímu svůj úmysl provést tento tah … a poté se aplikuje bod 9.5.a.) Zjistí-li se, že reklamace je neoprávněná, rozhodčí přidá soupeři reklamujícího hráče 3 minuty ke zbývajícímu času na rozmyšlenou. Navíc, pokud reklamující hráč má na hodinách více než 2 minuty, rozhodčí mu odebere polovinu zbývajícího času na rozmyšlenou, maximálně však 3 minuty. Má-li žadatel více než minutu, ale méně než 2 minuty, jeho zbývající čas bude 1 minuta. Pokud má žadatel méně než minutu, rozhodčí neprovede na hodinách žádnou změnu. V partii se pak pokračuje a zamýšlený tah musí být proveden.
Ovšem upozorňuji, Štěpán Žilka tento tah pouze rozhodčímu pouze sdělil! Pak následovalo. že obratem hráč Žilka tah zapsal a požádal o remízu znovu. Zde si dovolím aplikovat bod 9.4. Pokud hráč provede tah, aniž by reklamoval remízu podle článku 9.2. a 9.3., ztrácí v tomto tahu právo na reklamaci. Ale hráč Žilka v tomto případě tah nikde nezapsal (zamyšlený tah musí být proveden), nedotkl se žádné figury a partie tak mohla pokračovat Žilkovým zapsáním a opětovnou reklamací, protože pořád byl na tahu.
Problematická může však být formulace poslední věty bodu 9.5.a) … zamýšlený tah musí být proveden. Zde si dovolím tvrdit, že formulace „zamyšlený tah“ (intended move) popisuje situaci, kdy tah je zapsaný v partiáři a pozice se třikrát neopakovala a následuje výše uvedený trest a soupeř svůj tah musí provést (čili bod 9.5.a je závislý na specifikaci bodu 9.2.a). Doufám, že jsem tento problém zcela jasně vysvětlil. "Sofijská" pravidla velice výstižně popsal již níže David Ciprys – pro anglicky hovořící přesně znějící výklad si můžete přečíst na www.mtelmasters06.com/en/regulations.html.

Josef Plch | 17.02.2008
Sporná rozhodnutí

V daném případě jsem vycházel z toho, že věc se udála přesně tak, jak byla popsána.
Problém je v tom, když hráč (neznalý pravidel nebo neprůbojný) respektuje chybné rozhodnutí rozhodčího. Dodržování pravidel by měl garantovat rozhodčí a ti, kdo ho nominovali, zodpovědnost by se neměla přenášet na hráče.
Myslím, že slabina je v jedné věci - všude se mluví o kvalifikovaných rozhodčích, jak co rozhodčí musí znát a vědět.... už mnoho let to považuji za mylný přístup. Domnívám se, že rozhodčí by se především měl umět rychle orientovat v tištěných pravidlech a ta by měla být v hrací místnosti veřejně k nahlédnutí. Protože (odhadem) více jak polovina chybných rozhodnutí pramení ne z toho, že by šlo o nepopsanou situaci, ale z toho, že rozhodčí rozhoduje "z hlavy".

David Ciprys | 17.02.2008
Re: Byla remis nebo nebyla?

Hned následujícího rána po partii koloval v STK ŠSČR urgentní mail navrhující okamžité zrušení rozhodnutí rozhodčího "z moci úřední". Převážil však názor, že za prvé by bylo nutno projednat přímo s rozhodčím všechny okolnosti jeho rozhodnutí a za druhé je k tomuto účelu zřízena turnajová odvolací komise. Možná bychom mohli vyzvat našeho kandidáta na předsedu Komise rozhodčích ŠSČR Ladislava Palovského, který do Havlíčkova Brodu dorazí na Konferenci ŠSČR už o den dříve a pravděpodobně tam zastihne pana Gutdeutsche, aby s ním vše probral a dal oficiální stanovisko KR. Jinak "Sofijská" pravidla používaná na některých vrcholných světových turnajích mají několik variant. Ta asi nejpřísnější zakazuje komunikaci mezi hráči a nabízení remízy je možné jen prostřednictvím a za souhlasu rozhodčího v jasně remízové koncovce, totálně zablokované pozici nebo uplatněním pravidla o trojím opakování apod.

Josef Plch | 17.02.2008
Byla remis nebo nebyla?

Díval jsem se do Pravidel, podle mne se případu týkají body 9.2 a 9.3, v nich nic nebrání tomu, aby hráč reklamaci remízy po dopsání tahu do partiáře zopakoval. Podle mne tedy rozhodčí rozhodl nesprávně a hrubě poškodil reklamujícího hráče.
Otázkou je (pokud někdo nenajde jiný výklad), zda by v podobných případech neměl být výsledek po partii změně z moci úřední.

P.S. Marně jsem hledal na webu pojem "sofijská antiremízová pravidla". O co jde?

Zobrazeno 2711 až 2720, celkem 2918
««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  »» 

Aktuální akce

V dané kategorii nejsou žádné dokumenty.

Aktuality ze soutěží

» 
» 
» 
» 
» 
 
PeloDesign, 2002-2009